MoonGate - Polski Serwer Ultima Online, Valheim, Legends of Aria, World of Warcraft, ArcheAge, Conan Exiles
Skip

Polskie Forum

Post has published by Fenris
Viewing 1 post (of 1 total)
 • Fenris
  Keymaster
  Member since: January 26, 2020

  Specjalne reguły gry oraz autorskie systemy na serwerze Britannia
  (ostatnia zmiana 05.03.2021)

  Poniżej zamieszczamy spis autorskich dodatków oraz reguł specjalnych obowiązujących na naszym serwerze. W pozostałym zakresie nasz serwer funkcjonuje w oparciu o reguły oficjalnych serwerów gry Ultima Online. Celem zgłębienia podstawowych zasad gry zachęcamy do lektury działu Instrukcje naszej witryny oraz serwisów :
  UO Wiki – https://uo.com/wiki/ultima-online-wiki/
  UO Guide – http://www.uoguide.com/Main_Page
  UO Stratics – https://uo2.stratics.com/

  Od siebie dodam, iż obecnie jako jedyny serwer w Polsce i nieliczny na świecie, obsługujemy 99+% zawartości gry wraz z obsługą najnowszej wersji klienta gry i wszystkich jej dodatków.

  Autorskie Dodatki i Reguły Specjalne serwera

  I. Reguły Specjalne serwera

  1. Limit postaci na koncie
  Na każdym koncie gry utworzyć można maksymalnie 2 postacie. Mimo regulaminowego limitu 2 kont (plus konta objęte Statusem Kontrybutora) trudno być samowystarczalnym we wszystkich aspektach gry. Mając na względzie bogactwo świata UO oraz szereg dostępnych profesji i buildów mniejsza ilość postaci zwiększa nterakcję między graczami, wspiera handel w grze i zachęca do wiązania się w gildie oraz mniej lub bardziej formalne sojusze, aby możliwościami swoich kompanów uzupełnić braki na własnym podwórku.

  2. Stwory i gracze
  a) Mordercy,którzy podróżują w obrębie miast nie są atakowani przez straże o ile nie dopuszczą się w nich czynu zabronionego (np ataku na niewinnego gracza).
  b) Rzucenie czaru powodującego wsparcie dla mordercy (np czaru uzdrowienie lub czaru oczyszczającego zatrucia) przez innego gracza w obrębie miasta, skutkuje chwilowym statusem kryminalisty dla rzucającego czar (z możliwością bezkarnego zaatakowania go przez przeciwników mordercy) ale bez konsekwencji w postaci ataku strażników miejskich na czarującego.
  c) Zabójstwo NPC w świecie gry nie skutkuje przyrostem ilości dokonanych morderstw (morderstwa zliczane są tylko za zabitych niewinnych graczy) aczkolwiek dopuszczenie się takiego zachowania w miejskich strefach strzeżonych wywołać może reakcję i atak straży miejskiej.
  d) Dark wisps – stwory spotykane często w obrębie kontynentu Felucca są bardziej agresywne.
  e) W związku z objęciem zasadami Felucca (obszary PvP) wszystkich kontynentów w grze ( z wyjątkiem startowej wyspy nowych graczy – New Haven), zwiększona została obecność Kapłanów Mondaina (czerwonych uzdrowicieli – leczących PK/Morderców) w świecie gry
  f)Przyzwanie przy pomocy Valor championów jest możliwe na kontynentach Ilshenar, Tokuno, w Bedlam oraz tzw dungeonach Felucca (Deceit, Despise, Destard, Fire, Tera Keep, Abyss oraz Lich). W Ilshenar, Tokuno i Bedlam czasookresy samodzielnego aktywowanie się poszczególnych ołtarzy bez użycia Valora ustawiono na około 1 dzień . Automatyczne aktywowanie ołtarzy w lochach Felucca (bez użycia Valora) jest objęte losowym interwałem czasowym do maksimum 12 godzin. W przypadku Lost Lands losowy interwał automatycznej aktywacji wynosi maksimum 24 godziny (w Lost Lands aktywacja champion spawnu przy użyciu Valora nie jest możliwe).

  3. Kontynenty i lokacje:
  a) Serwer obejmuje kontynenty Felucca, Ilshenar, Tokuno i Ter Mur wraz z Valley of Eodon oraz region startowy New Haven (brak kontynentu Trammel i Malas – wejścia do ciekawszych lokacji Malas oraz questy Malas przeniesiono na Felucca). Na wszystkich tych obszarach (z wyjątkiem New Haven) obowiązują zasady kontynentu Felucca. Wszędzie ( z wyjątkiem New Haven) wstęp celem podróżowania mają również kryminaliści/mordercy a Twój ekwipunek można paść łupem kieszonkowca. Do strefy nowych graczy – New Haven dostęp mają wyłącznie postacie o statusie Young.
  b) Przemieszczanie się postaci Graczy pomiędzy dwoma różnymi kontynentami odbywa się standardowo – przy użyciu publicznych bram księżycowych lub też czarów Recall/Sacred Journey . W przypadku Lost Lands (dostęp przez podziemne jaskinie i lochy) i Ilshenar (dostęp przez publiczne bramy) wstęp na ów kontynent z wykorzystaniem magii nie jest możliwy – jego opuszczenie natomiast może nastąpić z wykorzystaniem Recall/Sacred. Dostęp do strefy startowej New Haven, możliwy jest wyłącznie poprzez publiczne bramy księżycowe i tylko dla postaci o statusie Young;
  c) Na Wyspie Ognia (Fire Isle) nie istnieje wulkan. Wstęp do Lochów Underworld możliwy jest przez bramę usytuowaną na szczycie Świątyni Demonów
  d) Na serwerze utworzono lokację startową – New Haven, wyspę na której nowi gracze mogą poznać podstawy gry, zrealizować pierwsze questy i nabyć poprzez nie – dodatkowe umiejętności, nawet do 50 pkt. Każda, nowo tworzona postać rozpoczyna grę ze statusem młodego gracza (young), zapewniającym – prócz oznaczenia przy imieniu, pewne benefity w postaci większego bezpieczeństwa w obszarze startowym New Haven. I tak, postacie takie w obrębie startowej wyspy:
  – nie są atakowane przez stwory NPC, dopóki same tych stworów nie zaatakują;
  – nie mogą zostać okradzione przez innego gracza;
  – nie mogą zostać zaatakowane przez innego gracza w ramach pvp.
  Benefity owe nie są jednak dostępne na innych kontynentach (po opuszczeniu startowej strefy New Haven).
  Dodatkowo w obrębie New Haven pojawiła się publiczna brama (niedaleko poludniowo-zachodniej bramy miasta) , przy pomocy której młodzi gracze mogą przemieszczać się poza New Haven i wracać do tej lokacji, dzięki czemu możliwe stało się finalizowanie misji eskortowych z New Haven do miast Felucci. Podobnie, wszystkie istniejące w świecie gry public moongate – zostały zmodyfikowane aby zapewnić graczom (o statusie Young) możność powrotu do New Haven .
  Status Young przysługuje postaci przez pierwsze 40 godzin gry o ile wcześniej nie zrzeknie się go komendą ” I renounce my young player status” . Status ten traci się jednak przed upływem owego czasookresu jeżeli suma wszystkich posiadanych zdolności postaci przekroczy 450 pkt.
  e) W związku z likwidacją Malas i działaniami zmierzającymi do uatrakcyjnienia kontynentu Felucca – w Felucca właśnie rozmieszczono wejścia do dungeonów Labirynt, Doom i Bedlam , jak również niektórych dungeonów Ilshenar. Szczegóły nowych połączeń – na mapie dostępnej w naszym Dziale Map.

  4. Budynki graczy
  a) Do każdego konta przypisane mogą być technicznie maksymalnie 3 budynki – przy czym tylko ten najmłodszy dom odświeżany jest automatycznie w okresie aktywności konta (obecnie za konto nieaktywne – możliwe do usunięcia – serwer uznaje konto na które nie zalogował się nikt przez 6 ostatnich miesięcy). Pozostałe dwa starsze domy należy odświeżać ręcznie poprzez klik postacią właściciela/współwłaściciela/przyjaciela domu na tabliczkę domku czy też otwarcie jego drzwi.
  b) W przypadku, jeżeli konto przestanie być aktywne, a mimo to nie zostanie skasowane – dom przypisany do postaci z tego konta ( automatycznie odświeżany) uzyskiwać będzie status condemned po którym nastąpi jego wyburzenie, tak by zapewnić innym graczom możność ulokowana własnego domu w tej przestrzeni.
  c) Na serwerze przywrócono znany ze starszych er mechanizm dostępu do budynków prywatnych Graczy przy użyciu kluczy. Posiadasz klucza do budynku bez problemu może otworzyć sobie drzwi do niego, dlatego tak ważne jest pilnowanie posiadanych klucz, przekazywanie ich kopii jedynie osobom zaufanym oraz dokonywanie wymiany zamków (opcja na tabliczce domu) w razie utraty kopii klucza.
  d) Teleportery w budynkach Graczy są dostępne dla wszystkich osób które przedostały się do budynku Dlatego zaleca się ich ustawienie tylko w strefach zamkniętych.
  e) Na serwerze deaktywowano mechanizm blokady dostępu w obręb fundamentów/schodów domu dla postaci innych niż posiadające status Ownera/Coownera/ Frienda. Tym samym nawet obce osoby mogę swobodne wkraczać w obręb domu o ile nie został on zabezpieczony ścianam/zamkniętymi drzwiami itp
  f) Opcja bannowania Graczy z przestrzeni budynku przez dysponentów danego dbudynku została deaktywowana. Opcja kick pozostaje nadal aktywna.

  5. Rozwój postaci
  Po konsultacjach w ramach społeczności Graczy – na serwerze funkcjonuje autorski mechanizm rozwoju postaci, stanowiący powiązanie reguł oficjalnych z mechaniką stosowaną na starej, dobrej pierwszej edycji shardu. Jego funkcjonowanie opiera się na:
  a) zróżnicowaniu poziomu trudności nauki dla poszczególnych zdolności zależnie od aktualnego poziomu posiadania danej umiejętności;
  b) funkcjonowaniu na serwerze bonusowego (gwarantowanego) gainu przy dłuższym braku szkolenia/offline postaci (zgodnie z tabelą dostępną tutaj – https://uo.com/wiki/ultima-online-wiki/technical/skill-gain-systems/)
  c)Statystyki – limit dziennego wzrostu ustalono na 60 punktów sumy statystyk/realny dzień.

  6. Błogosławieństwo i ochrona przedmiotów
  a) aby wpłynąć na eliminowanie – z czasem – ze świata gry przedmiotów objętych ciągłym ubezpieczeniem (co ma na celu pobudzenie handlu i rzemieślnictwa związanego z koniecznością sukcesywnego odtwarzania ekwipunku), wprowadziliśmy – niezależnie od odpłatności w złocie za ubezpieczenie przedmiotu (stawki zależne od poziomu umagicznienia przedmiotu), dodatkowy mechanizm utraty pewnej, losowej ilości punktów trwałości i maksymalnej trwałości dla broni, zbroi i odzieży posiadającej takie parametry przy każdym kolejnym ubezpieczeniu danego elementu ekwipunku (np. w wyniku śmierci).
  b) niezależnie od standardowego ubezpieczenia, celem ochrony elementów posiadanego ekwipunku postać Gracza korzystać może z dobrodziejstw aktów błogosławieństw (bless deed, cloth bless deed), które od czasu do czasu można pozyskać w grze (np jako rzadki łup z Championów) lub nabyć od innego gracza za odłożone sakiewki ze złotem. Akt taki umożliwia stałe zabezpieczenie danego przedmiotu (który uzyskuje status blessed), bez jakichkolwiek kolejnych opłat, ze zmniejszoną – względem standardowego ubezpieczenia – stratą trwałości i maksymalnej trwałości w razie śmierci postaci Gracza. Akty takie stanowią jednak dobro stosowane najczęściej na krytycznym elemencie wyposażenia graczy z uwagi na ich rzadkość i duże zainteresowanie nimi. Warto zaznaczyć, iż każdy z takich aktów ma nieco inne przeznaczenie a niekiedy i wyjątki w użyciu (np. akt błogosławieństwa odzieży – Clothing Bless Deeds , nie może zostać użyty na odzieży o właściwościach magicznych).
  c) niektóre rodzaje broni/zbroi (w szczególności niektóre artefakty pochodzące z łupów na bossach czy np paragonach) – mogą być bazowo pobłogosławione, ( nie trzeba ich dodatkowo zabezpieczać od utraty czy kradzieży);
  d) w świecie gry odnaleźć możecie również ekwipunek o statusie “przeklęty”, który mimo, że bywa wartościowy w kontekście nasycenia magią, nie może zostać ubezpieczony ani pobłogosławiony aktem błogosławieństwa do czasu zdjęcia przekleństwa specjalnym aktem lub też poprzez złożenie ofiary u mrocznych kapłanów. Przedmioty przeklęte cechują się wyższymi – niż w przypadku przedmiotów ubezpieczonych i pobłogosławionych – stratami trwałości i maksymalnej trwałości w przypadku śmierci Postaci Gracza.
  Wartość wskazanych strat trwałości i maksymalnej trwałości w skali od najwyższej do najniższej :
  – przedmiot przeklęty – niemożliwy do objęcia ubezpieczeniem i błogosławieństwem bez zdjęcia statusu “przeklęty” (wyższe straty trwałości i maksymalnej trwałości po śmierci);
  – przedmiot ubezpieczony – możliwy do objęcia ubezpieczeniem i statusem błogosławieństwa (straty trwałości i maksymalnej trwałości – po śmierci – na pośrednim poziomie);
  – przedmiot pobłogosławiony – niemożliwy do objęcia ubezpieczeniem z uwagi na wyższy poziom ochrony (straty trwałości i maksymalnej trwałości – po śmierci – na najniższym poziomie);

  7. Mieszkańcy NPC
  a) Sprzedawcy NPC, skupują produkty Graczy i niektóre łupy przy zastosowaniu mechanizmu zaawansowanej ekonomii skupu/sprzedaży (ceny i ilości oferowanych dóbr oraz ceny skupu mogą ulegać zmianie w zależności od skali popytu i podaży na linii NPC-Gracze).
  b) Sprzedawcy NPC nie posiadają w swojej ofercie podstawowych surowców produkcyjnych. Ma to na celu zwiększenie potencjalnego zbytu i dochodów Graczy zajmujących się ich zdobywaniem w świecie gry.
  c) Mieszkańcy Miast (NPC Citizens i Vendorzy) nie przenoszą w torbach złota. Ma to na celu przeciwdziałanie łatwemu zarobkowi z okradania lub zabijania takich postaci w związku z okolicznością, iż na naszym serwerze, atak na postać NPC i jej zabicie poza miastem nie skutkuje zliczeniem morderstw (takowe są zliczanie tylko za zabicie innych niewinnych graczy). Przypominamy przy tym jednak, iż takowy atak na NPC w obszarze strzeżonym może wywołac inwerwencje straży miejskiej.

  8. Magia i czarowanie
  a) Na serwerze funkcjonują czary Recall, Sacred Journey oraz Gate Travel służące do magicznej podróży między lokacjami świata – przy czym czary te nie działają w podziemiach (dungeonach) oraz na kontynencie Lost Lands. Przemieszczanie się pomiędzy niektórymi kontynentami wymaga użycia publicznych bram księżycowych. Pozostałe formy podróży to oczywiście podróż ” z buta” i wierzchem oraz poprzez wskazane już publiczne bramy księżycowe/teleportery usytuowane w różnych miejscach świata gry.
  b) Czar Telekineza nie działa na zamkniętych lub zabezpieczonych pułapką skrzyniach.
  c) Czar Markowanie (Mark) nie działa w podziemiach (dungeonach), w Lost Lands i regionie New Haven.
  d) Czary wywołujące obrażenia niezależne od poziomu odporności na magię zaatakowanego (direct damage spells) – działają w miastach;
  e) Parametr Lower Reagent Costs na poziomie 100 zapewnia Graczowi 75% szansę na oszczędzenie składników magicznych podczas rzucania czarów. Do inicjacji czaru niezbędne jest jednak każdorazowe posiadanie wymaganych dla tego czaru składników.

  9. Zdolności, narzędzia i ekwipunek
  a) Wszystkie narzędzia, uwzględniając wędki , herding crooks, nożyczki (scissors) i topory (axes) używane w ramach pozyskiwania surowców, posiadają określoną liczbę użyć. Tu uwaga: użycie do podobnego celu posiadanych broni (np do zbierania mięsa , golenia owiec), skutkuje jej sklasyfikowaniem jako narzędzia i nadania mu określonej liczby użyć, których wyczerpanie skutkuje zniszczeniem przedmiotu.
  b) Osoby poszukujące szczęścia i fortuny poprzez poszukiwanie skrzyń skarbów (poprzez mapy skarbów), skrzyń w lochach (dungeonach), w głuszy, w miastach, musza być świadome, że wszystkie takie skrzynie są zabezpieczone pułapkamia niekiedy i chronione przez różne, niebezpieczne stwory. Sposób na pułapki, to posiadanie zdolności wykrycia niewidzialnego (detect hidden) oraz zdolności rozbrajania pułapek (remove trap). Poszukiwaczom skarbów zalecamy również posiadanie wysokiego poziomu zdrowia i odporności na poszczególne rodzaje magicznych obrażeń.
  c) Jeżeli tinker zakończy niepowodzeniem stworzenie pułapki,zawsze otrzymuje obrażenia, często bardzo duże.
  d) Zdolność Wiedzy o Zbrojach (Arms Lore), zapewnia dodatkowy bonus do odporności podczas tworzenia zbroi i broni o jakości exceptional ( 1% za każde 12.5 punktów zdolności). Maksymalny bonus wynikający z tej zdolności wynosi 8% dla poziomu Grandmaster.
  e) Na serwerze nie obowiązuje minimalny poziom zdolności oraz czas życia postaci – aby wstąpić do Gildii Złodziejskiej (Thieves Guild) a tym samym nabyć możność okradania innych graczy. Zamordowanie innego gracza nie skutkuje wyrzuceniem z Gildii Złodziejskiej, tym samym morderca podczas ataku ukrywać może swoją tożsamość poprzez użycie Disguise Kit zmieniającego tymczasowo imię i wygląd postaci.
  f) Zdolność wykrywania niewidocznego (Detect Hidden) nie posiada statusu pasywnego .
  g) Surowce pozyskiwane na kontynencie Felucca są podwajane. Ponadto, w obrębie kontynentu Feluccia funkcjonuje dodatkowy bonus 1000 pkt do parametru Szczęście.
  h) Mapy skarbów nie są możliwe do odnalezienia w wyniku wędkarstwa, a szansa na wyłowienie przez rybaka butelki z wiadomością SOS została nieco obniżona.
  i) Użycie zdolności Taste Identification skutkuje ryzykiem, iż posiłek poddawany próbie zostanie skonsumowany w ilości nadmiernej (pech jeżeli był zatruty).
  j) Użycie następujących umiejętności nie powoduje ujawnienia się ukrytej postaci : Snooping, Detect Hidden, Item Identification, Anatomy, Arms Lore, Animal Lore, Evaluate Intellect, Forensics Evaluation i Poisoning;
  k) nowo tworzone runebooki nie posiadają domyślnie statusu blessed. W świecie gry zdobyć możecie jednak specjalny akt – Runebook Bless Deed – umożliwiający pobłogosławienie runebooka (rzadki przedmiot z łupu championów i innych, szczególnie silnych stworów). Na serwerze nie można również ubezpieczyć ani zblessować run;
  l) na serwerze funkcjonuje mechanizm identyfikacji przedmiotów. Wszystkie przedmioty posiadające właściwości magiczne a nie będace nagrodami z questów, przedmiotami startowymi, produktami wytworzonymi przez Gracza lub nabytymi u kupców NPC, posiadają domyslnie status “Unidentified”. Celem identyfikacji ukrytych parametrów takiego przedmiotu, należy użyć na nim zdolnosci Item Identification lub różdzki identyfikacji;
  m) wszystkie funkcjonujące w świecie gry artefakty z grupy broni, zbroi, wyrobów jubilerskich, odzieży itd mają obniżone maksymalne poziomu wytrzymałości (durability) do 120-125 pkt. Zmiana ta związana jest z działaniami ukierunkowanymi na wzrost konkurencyjności produktów tworzonych przez Graczy z wykorzystaniem różnych surowców i narzędzi runicznych, względem łupów pozyskiwanych ze stworów w świecie gry.

  II. Autorskie/Dodatkowe Systemy

  1. Zmodyfikowany System Straży Miejskiej i Skorumpowani Strażnicy
  W naszym świecie straże miejskie pilnujące porządku w regionach chronionych reagują inaczej, niż ma to miejsce na serwerach oficjalnych. Nie zadają one natychmiastowej śmierci postaciom Graczy, które dopuściły się zabronionych występków lecz pojawiają się w otoczeniu takiej postaci – na wezwanie postaci zaatakowanych lub świadków takiego czynu – usiłując pokonać złoczyńcę. Ten jednak, przy odrobinie sprytu, może zbiec stróżom porządku, co wprowadza do gry nową głębie i znacznie zwiększa możliwości interakcji powstałych na bazie złych wystepków (np kradzieży).
  Ponadto strefy publicznych bram księżycowych, służących do przemieszczania się między kontynentami i regionami świata gry – nie są objęte strefą straży a postacie Graczy przemieszczający się takimi bramami, docierają do punktu docelowego – jako postacie ujawnione (a nie ukryte).
  Dodatkowo, w niektórych miastach świata gry pojawili się skorumpowani strażnicy, którzy za odpowiedni trzosik złota pomogą Tobie w usunięciu z ksiąg zapisów w o popełnionych morderstwach. Nie ma to jednak wpływu na ewentualne nagrody nałożone na Twoją głowę w ramach Systemu Łowców Głów (czytaj niżej).

  2. System Łowców Głów
  Na serwerze zaimplementowano System Łowców Głów. W ramach mechaniki tego systemu każda ofiara mordeerstwa, może wyznaczyć nagrodę za głowę mordercy. Nagrodę za głowę pokonanego złoczyńcy odbiera się – poprzez oddenie głowy – NPC Bounty Hunterom. Ponadto w świecie gry funkcjonuje specjalna tablica umożliwiająca pozyskanie informacji o postaciach Graczy, za których głowy wyznaczona została nagroda wraz z jej wysokością. Ponadto, w przypadku nałożenia nagrody za głowę danego Gracza, informacja o tym jest wyświetlana wszystkim osobom zalogowanym – w tym momencie – w świecie gry.
  Szczegóły systemu znajdziecie pod tym linkiem.

  3. System Inwazji na Miasta
  W ramach Systemu Inwazji Miast na serwerze – w każdej chwili – będziecie mogli spodziewać się uderzenia Armii Mroku oraz jej championów na dowolne miasto. Obszar miasta objęty atakiem – traci ochronę miejskich straży. Spryt i przewrotność władców mroku uniemożliwia przewidzenie w którym miejscu i kiedy nastąpić może uderzenie, aczkolwiek w przypadku ataku, wieści o tym przekazywane będą wszystkim graczom poprzez Town Crierów.

  4. System Aren, Turniejów i Lig PvP
  Na serwerze funkcjonuje bardzo zaawansowany System Aren, Turniejów i Lig PVP. Umożliwia on inicjowanie pojedynków między Graczami ale również turniejów z nagrodami (z uwzględnieniem np. wpisowego i sponsoringu) a nawet rozgrywanie całych wielorundowych Lig PvP. Jego opis znajdziecie tutaj.

  5. Rangi, statystyki i nagrody PvP
  Wraz z uruchomieniem tego systemu, każdy z graczy otrzymał możliwość użycia na dowolnej postaci innego gracza (i swojej) komendy [pvpstats, która wygeneruje okno z informacjami na temat statystyk PvP, aktualnej rangi postaci oraz ilości zebranych punktów. W świecie gry pojawią się również tablice rankingu PvP, na których będziecie mogli śledzić na bieżąco informacje dotyczące wszystkich postaci w świecie gry – z możliwością wyboru opcji wyświetlania tablicy najlepszych graczy PvP itp.
  To jednak nie wszystko. W świecie gry ulokowane zostaną również Kamienie Nagród PvP, na których wymieniać będziecie mogli zdobyte punkty PvP na różne granty. Nagrody te będą sukcesywnie modyfikowane, tak aby ten system był dla Was – na stałe – godzien uwagi.

  6. Kasyna
  W świecie WarCry funkcjonują kasyna w których gracze obstawiać mogą różnego rodzaju zakłady i grać na automatach aby popróbować szczęścia i zdobycia fortuny lub różnych unikatowych przedmiotów. Funkcjonują również raporty wyświetlające informacje o zdobywcach najwyższych nagród oraz dodatkowo tablica najlepszych wyników w TurboSlots. Zdobywcy najwyższych nagród – otrzymują specjalne karty członkowskie kasyna, które zapewniają im dostęp do najbardziej ekscytujących elementów oferty kasyn.

  7. System Osiągnięć
  Na serwer wdrożyliśmy również coś czego bardzo brakowało w podstawowej wersji UO – System Osiągnięć. Każda postać gracza zabiegać może o zdobywanie w grze kolejnych osiągnięć z listy ponad 600, z których każde premiowane jest określoną liczbą punktów. Rys tego systemu znajdziecie tutaj.
  Dodatkowo, za każde zdobyte osiągnięcie Gracz otrzymuje Suwereny w ilości stanowiącej połowę liczby zdobytych – za osiągnięcie – Punktów Osiągnięć. Suwereny te można wykorzystać do zdobycia unikatowych przedmiotów i opcji dostępnych w UO Store w grze oraz w Systemie Donacji bądź – wydatkować w trakcie aukcji unikatowych przedmiotów.

  8. Wampiryzm, likantropia i inne choroby oraz wirusy
  Na naszym serwerze możesz zachorować na różne choroby mające wpływ na różne aspekty funkcjonowania postaci (z możliwością wyleczenia) a nawet otrzymujesz szansę zarażenia wampiryzmem lub likantropią. Ten autorski mechanizm wprowadza do gry wiele nowych aspektów, istotnie wpływając na sposób postrzegania otoczenia w świecie gry. Obrażenia od czosnku, słońca oraz srebra, czy też nocne przemiany w wilkołaka to tylko wisienki na prawdziwie smakowitym fabularnie torcie 🙂

  9. Zaawansowane rzemieślnictwo, kucharstwo, ranching, pszczelarstwo i nie tylko
  Na naszym serwerze funkcjonuje olbrzymi dodatek rzemieślniczy ( i nie tylko rzemieślniczy) obejmujący m.in farmerstwo, ranczerstwo, pszczelarstwo, piwowarstwo, produkcję win, soków, czy też zaawansowane kucharstwo, wraz z nowymi rodzajami receptur jadła i napojów gwarantujących dodatkowe, czasowe bonusy do statystyk i umiejętności, po spożyciu przez postać Gracza. Dodatek ten obejmuje kilkaset różnych autorskich receptur i niemal 1000 plików które wywracają do góry nogami (pozytywnie) ten – jakże zapomniany przez twórców – obszar mechaniki gry.
  Więcej informacji na temat rozszerzenia znajdziecie np. pod tym linkiem

  10. Wiedźmiarstwo
  Na naszym shardzie funkcjonuje również mechanizm wiedźmiarstwa. W świecie gry napotkać można wiedźmy warzące wywary , najczęsciej na obszarach w których widywane są młode wiedźmy. Pokonując taką, wykwalifikowaną w tworzeniu mikstur wiedżmę pozyskać możecie specjalną księgę oraz – przy łucie szczęścia – również receptury umożliwiające tworzenie spaczonych mroczną magią wywarów i posiłków. Ich spożycie, zapewni Wam lub Waszym odbiorcom dodatkowe korzyści w postaci okresowych wzrostów statystyk lub umiejętności – zależnie od rodzaju wytworzonego produktu.

  11. System rywalizujących o miasta Frakcji i Etyk (Chaos/Porządek)
  Na serwerze dokonaliśmy również implementacji znanego z czasów Origin Era – Systemu Frakcji uwzględniającego strony Etyki (Chaos/Order). Gracze mogą zatem dołączyć do jednej z czterech Frakcji i rozpocząć wielką rywalizację o sprawowanie militarnej i ekonomicznej kontroli nad poszczególnymi miastami. Dalsze szczegóły dotyczące tego Systemu – znajdziecie pod tym linkiem.

  12. System Miejskiej Lojalności/Reputacji, tytuły szlacheckie, handel między miastami, burmistrzowie miast
  Na kontynencie Felucca zaimplementowano zaawansowany system miejskiej reputacji i lojalności. Zapewnia on wiele atrakcji w tym możliwość wykonywania transakcji handlowych pomiędzy miastami, zdobywanie tytułów szlacheckich w obrębie poszczególnych miast a nawet możliwość wyboru na funkcje burmistrza. Więcej na temat zasad systemu znajdziecie tutaj oraz tu.

  13. Nowe projekty zamków i keepów oraz inne obiekty klasyczne
  Na serwer wdrożono możliwość posiadania całkowicie nowych i zmodernizowanych projektów twierdz/zamków (poprzez użycie house toola). Niektóre obiekty są przy tym wielokrotnie większe kosztowniejsze niż dotychczasowe zamki. Jednocześnie deaktywowano opcję stawiania nowych pustych podstawek w świecie gry (pozostawiając budunki o architekturze klasycznej) co ma poprawić estetykę świata i ograniczyć ich lokowanie – za relatywnie niską cenę w złocie – wyłącznie celem zablokowania ciekawych miejscówek. Prezentacja zrzutów projektów nowych dużych budynków pod linkami: tutaj i https://uo.com/wiki/ultima-online-wiki/publish-103-keep-contest-winners/.

  14. Farbiarnia w mieście Britania
  Na serwerze aktywowano również autorski mechanizm kolorowania przez Was odzieży unikatowymi barwnikami dostępnymi jedynie w Farbiarni Tkanin w Britain (w zamian za określoną sumę złota pobieraną z plecaka lub bezpośrednio ze skrzyni bankowej Waszych postaci). Rys mechaniki z tym związanej znajdziecie pod : tym linkiem.

  15. Zaawansowane biwakowanie i posterunki
  Biwakowanie zawsze było słabo wykorzystywaną umiejętnością w UO, a celem zmian jest uczynienie tej zdolności bardziej użytecznej. Aby osiągnąć ten efekt, dodane zostały czasowe bonusy dla postaci, które przebywają w strefie obozowiska z możliwością czasowej jego rozbudowy (również o wskrzeszający ankh czy skrzynie bankową) a także wprowadzono strefy posterunków, które GM mogą lokować na całym świecie, tak by wykwalifikowani obozowicze mogli je ulepszyć z korzyścią dla siebie i innych Graczy.
  Wśród głównych funkcjonalności nowego systemu znajdziecie między innymi:
  1) Mapy Obozowicza: są to przedmioty, które pozwolą obozowiczom oznaczyć lokalizację obozów/posterunków, do których można później wrócić;
  2) Ulepszone ogniska: na poziomie 70+ zdolności camping Gracz będzie mógł ulepszyć miejsce obozowiska, co pozwoli innym osobom, którzy wejdą na ten obszar, uzyskać tymczasowe ulepszenie statystyk.
  3) Możliwość rozbudowy obozowiska oraz posterunki : posterunki podobnie jak obozy porzucone przez Graczy, początkowo posiadają status „opuszczonych” i wyglądają jak wygaszone ogniska. Gracz z zdolnością 50+ campingu mogą w takim miejscu rozpalić ogień i założyć posterunek. Da to w konsekwencji możliwość zastosowania określonych narzędzi, z których korzystać będą mogli również inni Gracze.
  W ramach założonych posterunków możliwe jest:
  – oznaczenie ich lokalizacji (50+ camping) – zaznacz mapę obozowicza, aby móc wrócić do lokalizacji później;
  – dodanie namiotu (70+ camping) – pozwala to Graczom pozostającym w zasięgu efektu obozu bezpiecznie wylogować się;
  – dodanie świątyni (90+ camping) – dodaje ankh, który umożliwi wskrzeszanie Graczy;
  – dodanie skrytki (100 camping) – dodaje skrzynię, która umożliwi Graczom dostęp do swoich skrzyń ankowych.
  Posterunki zachowują trwałość przez dwie godziny po czym przechodzą w status “decay” a następnie powracają do statusu „opuszczone”. Po zresetowaniu serwera placówki również powrócą do statusu “opuszczone”.

  16.Nowy system bankowy
  Na serwerze obowiązuje nowy system bankowy wprowadzony do UO dodatkiem Time of Legends. Z tego też powodu w banku nie znajdziecie np. kupek złota czy czeków (zostały one – swego czasu – wycofane gry na serwerach oficjalnych). Wszystkie czeki oraz złoto wrzucone do bankowej skrzyni zostaje automatycznie przeniesione na saldo Waszego konta w grze, co zapewnia dostęp do złota wszystkim postaciom na Waszym koncie. Opis nowego systemu znajdziecie tutaj oraz pod tą stroną serwisu Stratics.

  17. Moduł Ultima Store
  Na serwerze zaimplementowano także moduł Ultima Store, umożliwiający wymianę suwerenów gromadzonych w ramach Donacji oraz Systemu Osiągnięć na różne wirtualne opcje. Szczegóły dot. donacji znajdziecie w Dziale Donacji naszego Serwisu.

  18. System Szkolenia Towarzyszy
  – Na serwerze wdrożono System Szkolenia Towarzyszy (Pet Training System) – zgodnie z regułami oficjalnymi gry, szczegóły pod adresem http://www.uoguide.com/Pet_Training;
  – objęcie posiadanego peta statusem Bonding, nie jest możliwe poprzez tradycyjne przechowywanie go w stajni i karmienie przez 7 dni. W grze (jako rzadki łup z silniejszych stworów – w tym bossów, tudzież nagroda za zgromadzone suwerenyw ramach Systemu Osiągnięć) dostępny jest jednak Bonding Potion, który umożliwia przywiązanie do siebie wymarzonego zwierzaka (i jego wskrzeszanie po śmierci).

  19.System Poszukiwaczy Rzadkich Przedmiotów
  Na serwer wdrożono również System Poszukiwaczy Rzadkich Przedmiotów, podobny do mechanizmu Daily Rares znanego z OSI ale z szerszą paletą nagród. Wskazówek gdzie szukać rzadkich przedmiotów, szukajcie u nowego NPC – Łowcy Rzadkości (Rares Hunter) w miastach i okolicach niektórych miast. Jeżeli któryś z graczy ubiegnie Was w poszukiwaniach danego przedmiotu, jego pozyskanie będzie możliwe dopiero po kolejnym resecie serwera gry;

  20. System Wykradania w Miastach
  Z tego systemu zadowoleni być powinni miłośnicy włamywania, okradania itp. W miastach naszego serwera, zarówno w domach jak i sklepach i warsztatach NPC pojawiają się skrzynie, z których wykradniecie podstawowe przedmioty, narzędzia, niektóre surowce a czasami nawet rzadsze przedmioty. Skrzynie te są bazowo zamknięte i dostanie się do nich wymaga użycia umiejętności lockpickingu (włamywania się) a sama kradzież przedmiotu – użycia zdolności stealing (kradzieży). Przydatne – nie tylko do zdobycia różnych przedmiotów, ale i szkolenia posiadanych umiejętności. Zalecamy jednak dokonywanie prób ewentualnego włamywania do nich poza zasięgiem wzroku postaci NPC, którzy zaniepokojeni mogą wezwać straże.

  21. Chat w grze
  Na serwerze funkcjonują globalny chat na którym możecie porozmawiać z innymi graczami oraz gildyjne chaty dedykowany członkom tych formacji. Dostęp do globalnego chatu uzyskacie poprzez wpisanie na ekranie przecinka [,] w wersji 2D lub wybór opcji chat (channel) w oknie zarządzania chat (klient Enhanced).

  • This topic was modified 4 years, 5 months ago by FenrisFenris.
  • This topic was modified 4 years, 5 months ago by FenrisFenris.
  • This topic was modified 4 years, 5 months ago by FenrisFenris.
  • This topic was modified 4 years, 5 months ago by FenrisFenris.
  • This topic was modified 4 years, 5 months ago by FenrisFenris.
  • This topic was modified 4 years, 5 months ago by FenrisFenris.
  • This topic was modified 4 years, 5 months ago by FenrisFenris.
  • This topic was modified 4 years, 5 months ago by FenrisFenris.
  • This topic was modified 4 years, 5 months ago by FenrisFenris.
  • This topic was modified 4 years, 4 months ago by FenrisFenris.
  • This topic was modified 4 years, 4 months ago by FenrisFenris.
  • This topic was modified 4 years, 4 months ago by FenrisFenris.
  • This topic was modified 4 years, 3 months ago by FenrisFenris.
  • This topic was modified 4 years, 2 months ago by FenrisFenris.
  • This topic was modified 3 years, 5 months ago by FenrisFenris.
  • This topic was modified 3 years, 5 months ago by FenrisFenris.
  • This topic was modified 3 years, 5 months ago by FenrisFenris.
  • This topic was modified 2 months, 2 weeks ago by FenrisFenris.
  • This topic was modified 2 months, 2 weeks ago by FenrisFenris.
Viewing 1 post (of 1 total)

The forum ‘Polskie Forum’ is closed to new topics and replies.

Facebook X / Twitter Pinterest