MoonGate - Polski Serwer Ultima Online, Valheim, Legends of Aria, World of Warcraft, ArcheAge, Conan Exiles
Skip

Nowy system bankierów – co i jak?

Dla osób, które w Ultimę grały dawno temu zaskoczeniem może być brak wyświetlania kupek złota włożonych do skrzynek bankowych w grze oraz informacja bankiera, iż nie obsługuje już serwisu czeków.

Wynika to ze zmian w grze wprowadzonych publishem 90 na serwerach oficjalnych a zaimplementowanym również na MoonGate. Kupki złota wrzucane do skrzynek bankowych są teraz automatycznie konwertowane na zapis księgowy konta Waszej postaci w banku.

Poniżej przedruk zmian wprowadzonych w tym zakresie w sierpniu 2015 roku. Warto zaznaczyć iż obecnie głównym sposobem operowania złotem zgromadzonym u bankiera – jest uzycie opcji Bankiera “open bankbox” (po wcisnięciu lewym przyciskiem myszki na niego).

*Physical gold piles will remain in the world.
*All existing player-owned gold and checks that were located in the player’s bank box have been added to the player’s currency account on the shard.
*Players must add gold or checks to their currency account in order to use it.
*To add gold or checks to a player’s currency account, simply place it inside their bank box.
*Bankers no longer create checks from gold stored in the bank box.
*All bank checks are shard-bound.
*Both client trade windows have been updated to improve currency account trading.

*New Currency Type*
*Platinum has been minted. A platinum is valued at 1 billion gold.
*Once a player’s gold account reaches a balance of 1 billion gold, it will automatically convert to 1 platinum.

Wall Safe (House Add-on)
*Can be crafted via the Tinkering skill from the “Miscellaneous” category
*Once a wall safe is placed in a house, it can store up to 100,000,000 gold.
*This can be used to conduct offline transactions between players with security access.
*Currency can only be added/removed from the wall safe using the Secure Account.
*Secure Account – holds up to 100,000,000 gold and is only used to transfer from the player’s bank to the Wall Safe.
*New Bank Action Gump Open bank box to view gump and mouse over action buttons for more information.


Szczegółowy opis w tym zakresie wraz z screenami znajdziecie na serwisie Stratics

Okno z finansową zawartością banku postaci można otworzyć poprzez wybór opcji “Open Bankbox” w menu bankiera lub wybór ikonki bank (wersja Enhanced) pod listwą okna celu (target window).

Post your comment

Facebook X / Twitter Pinterest