MoonGate - Polski Serwer Ultima Online, Valheim, Legends of Aria, World of Warcraft, ArcheAge, Conan Exiles
Skip

Pakiet aktualizacji – serwer UO – 25.10.2017

Uprzejmie informujemy, iż w najbliższą środę –  tj. 25.10.2017 r – pomiędzy 8:30 a 9:00 – nastąpi przerwa techniczna w funkcjonowaniu shardu UO MoonGate celem implementacji pakietu poprawek do oskryptowania serwera.

Przepraszamy za niedogodności związane z przerwą techniczną i dziękujemy za Waszą wyrozumiałość.

Lista poprawek:

– usuniecie błędu skutkującego brakiem zliczania niektórych bonusów będacych pochodną materiałów wykorzystywanych w procesie produkcji – w przypadku zbroi maga (mage armor);
– usunięcie błędu z nadmiernym zliczaniem punktów szcześcia jako bonusu dla zbroi produkowanych w ramach surowców heartwood;
– implementacja poprawek do statystyk przedmiotów pozyskiwanych w ramach lava fishingu (poprzez uzycie Lava Proof Hook);
– kolejny pakiet poprawek do kryształowych portali;
– szkolenie umiejętności połowu ryb (fishing) w wodach płytkich możliwe będzie tylko do maksymalnie poziomu 75 pkt, powyżej tego poziomu szkolenie fishingu wymagać będzie połowu na wodach głebokich;
– sukces połowów w przypadku wód głebokich, zależny będzie od posiadania umiejetności fishing na poziomie powyżej 75 pkt
– postać gracza otrzyma szansę na wzrost umiejetności połowu również w przypadku korzystania z pułłapek na kraby;
– używanie zdolności spirit speak nie będzie umożliwiało jednoczesnego rzucania czarów;
– usuniecie błędu skutkującego brakiem statusu agresora dla rzucającego czar, w przypadku niektórych czarów ofensywnych;
– korekta funkcjonalna księgi zwojów specjalnych (special scroll book), eliminująca przypadki znikania niektórych zapisanych w niej zwojów;
– rzucenie czaru Evil Omen na postać, która aktualnie znajduje się pod wpływem tego czaru – będzie kończyło się teraz niepowodzeniem;
– czar Evil Omen nie będzie już uwzględniał niepoprawnych modyfikatorów zdolności dla obliczenia poziomu ochrony przed danym rodzajem magii;
– korekty dostosowujące wagę oraz statystyki niektórych przedmiotów w grze do poprawnych wartości wynikających z aktualnych reguł UO;
– korekty okodowania Raised Garden, Seed Box, Ancient Smith Hammer oraz Undertaken Staff eliminujące błędy funkcjonalne w tych przedmiotach;
– zdolność Armor Pierce zapewniać będzie teraz dodatkowy 10% bonus do wzrostu obrażeń (3 sekundy);
– zdolność Bleed Attack wyświetlać będzie poprawną ikonę debuffa, ponadto moc i czasookres efektu tej zdolności podlegać będzie teraz regułom zgodnym z aktualnymi zasadami gry;
– ikona debuffa Bleed Attack nie będzie się już wyświetlała w przypadku martwych postaci/stworów;
– zdolność Splintering Bleed w sposób poprawny eliminować będzie efekty wszystkich debuffów opartych na oślepieniu, którymi w danym momencie objęta jest postać, dodatkowo efekt działania tej zdolności otrzyma poprawny czasookres 4 sekund oraz własciwy efekt dzwiękowy;
– atrybut Hit Lower Defense nie będzie już ignorował limitów DCI oraz zapewni dodatkowo pomniejszenie o 35% DCI obrońcy (dotyczy walk PvP);
– implementacja korekt skutkujących poprawnym wyświetlaniem ikon atrybutów/efektów czarówi i niektórych zdolności w wersji Enhanced gry;
– usunięcie błędu krytycznego mogącego skutkować rozłączaniem się klienta gry w przypadku użycia opcji Auto Targeted Item w wersji Enhanced gry;
– korekta okodowania championa Abyssall Infernal – eliminująca błędy w obszarze jego zachowania i reakcji na atak graczy;
– efekt stosowania HLD skutkować będzie teraz wyświetlaniem poprawnego poziom DCI na pasku statusu postaci (z uwzględnieniem reguł wprowadzonych Publishem 81) ;
– czar Shadow (Skill masteries) otrzyma poprawny modyfikator w obszarze ochrony postaci przed jej ujawnieniem (na poziomie 80%).

Post your comment

Facebook X / Twitter Pinterest