MoonGate - Polski Serwer Ultima Online, Valheim, Legends of Aria, World of Warcraft, ArcheAge, Conan Exiles
Skip

Pakiet aktualizacji – serwer UO – 05.04.2018

Uprzejmie informujemy, iż w najbliższy czwartek – tj. 05.04.2018 r – pomiędzy 23:30 a 24:00 – nastąpi przerwa techniczna w funkcjonowaniu shardu UO MoonGate celem implementacji pakietu poprawek do oskryptowania serwera.

Przepraszamy za niedogodności związane z przerwą techniczną i dziękujemy za Waszą wyrozumiałość.

Lista poprawek:
– wdrożono System Szkolenia Towarzyszy (pet training system) – zgodnie z regułami EA/OSI, szczegóły pod adresem http://www.uoguide.com/Pet_Training ;
– w związku z wdrożeniem Systemu Szkolenia Towarzyszy dokonano modyfikacji okodowania szeregu NPC, wdrożono questy związane z systemem, zmodyfikowano mechanikę i AI znacznej części stworów , w tym tych podlegających tamowaniu;
– summony maga Blade Spirit oraz Energy Vortex nie będą już dłużej usłabiane (wyłączono dla nich ujemny siege weak);
– uaktywniono III Erę Treaures of Tokuno – szczegóły pod adresem http://www.uoguide.com/Treasures_of_Tokuno ;
– ceny produktów oferowanych przez NPC obniżono do stawek standardowych serwerów EA/OSI (zniesiono ceny x3);
– kupcy NPC oferować będą ponownie surowce niedostepne wcześniej w sklepach (sztaby, deski, pale drewna, skóry, tkanina, wełna, bawełna, pióra, bełty, strzały);
– skorygowano okodowanie odpowiedzialne za wyświetlanie aktywnych czarów na hotbar w wersji Enhanced gry;
– włączono blokadę możliwości tworzenia kont o nazwach zawierajacych spację (na stworzone konta o takich nazwach – w wyniku błędu z tym związanego –  nie można było się zalogować klientem 3D, albowiem na EA/OSI tworzenie kont ze spacją w nazwie nie jest możliwe i blokowane m.in poprzez klienta gry);
– uaktualniono mechanikę Rikktora, Slashera, Stygian Dragona, Gnaw, Bake Kitsune oraz Crimson i Platinum Dragona w konsekwencji czego bedą one korzystały teraz z bardziej zaawansowanej formuły zachowań/zdolności – zgodnej z EA/OSI;
– wdrożono pełną mechanikę działania Sphynxa (m.in w zakresie bonusów) – patrz link http://www.uoguide.com/Sphynx ;
– skorygowano okodowanie szeregu czarów mistycznych dla wersji Enhanced – m.in. czaru Bombard, Cleansing Wind, Eagle Strike, Nether Bolt, Nether Cyclone, Purge Magic, Sleep, Plague;
– usunięto błąd skutkujący zmianą lokacji przedmiotów w torbie graczy – w przypadku wskrzeszenia po śmierci (dot wersji Enhanced);
– wdrożono poprawki do okodowania systemu dotacji Vesper Muzeum oraz Moonglow Royal ZOO; 
– przemodelowano mechanikę niektórych rodzajów AI dla NPC, m.in. Necro, Mage, Mystic, Paladin i Spellweaving, w konsekwencji czego stwory korzystające z tych AI mogą być teraz bardziej wymagajacym przeciwnikiem;
– okodowanie flask of oil zostało dostosowane do aktualnej mechaniki UO;
– skorygowano okodowanie okien wyświetlanych w niektórych questach oraz mechanice odnowionych dungeonów;
– ze świata gry usunięto Ice Hound – jako stwory nie istniejące w aktualnych zasadach UO;
– bazową wytrzymałość artefaktu Brightblade ustawiono na 255 zgodnie z EA/OSI;
– usunięto błąd skutkujący brakiem możliwości sfinalizowania poszukiwań niektórych map skarbów;
– dostosowano do reguł EA/OSI ilosc rudy możliwej do zdobycia na tzw metalicznych elementalach (Agapite, Bronze, Copper, Verite, Valorite, Dull Copper, Golden, Shadow Iron);
– loot możliwy do zdobycia w lokacji Shame Cave Trolls został dostosowany do reguł EA/OSI – patrz http://www.uoguide.com/Cave_Troll ;
– ilość złota możliwa do zdobycia na Anlorvaglem (cashbug) została zredykowana do standardowych ustawień;
– usunięto kilka błędów w mechanice craftingu tailora – w zakresie produktów dedykowanych dla gargulców;
– skorygowano okodowanie niektórych czarów ofensywnych poprzez wyeliminowanie możliwości szybkiego powtarzania i stackowania zadawanych przez nie obrażeń;
– usunięto ujawnione błędy w okodowaniu mechaniki BOD tailora;
– usunięto błąd skutkujący blokadą możliwości wyjścią z instancji duszków graczy w strefach objetych champion spawnem;
– wyeliminowno exploit polegający na wielokrotnym przyznawaniu graczom przystępującym do Systemu VvV startowych 2.000 srebra przy wychodzeniu i ponownym dołączeniu do niego;
– zmodyfikowano okodowanie zbroi skórzanych gargulców w konsekwencji czego dostosowano do EA/OSI metodykę nadawania tym przedmiotom własciwych parametrów ochronnych;
– skorygowano okodowanie Void Pool w zakresie niepoprawnego wyświetlania Context Menu względem EA/OSI;
– usunięto błąd skutkujący brakiem możliwości zaznaczenia niektórych przedmiotów w menu wyboru nagród systemu KOTL ;
– skorygowano okodowanie symulatora bitew KOTL eliminując przypadki blokowania się jego startu;
– wyeliminowano błąd mogący skutkować ograniczeniem w przyznawaniu punktów w ramach mechanizmu Huntmaster Challenge. 

Post your comment

Facebook X / Twitter Pinterest