MoonGate - Polski Serwer Ultima Online, Valheim, Legends of Aria, World of Warcraft, ArcheAge, Conan Exiles
Skip

Pakiet aktualizacji – 14/08/2018

Z ogromną przyjemnością ogłaszam, że dziś nasz shard otrzymał kolejny duży pakiet aktualizacji, wprowadzający szereg poprawek eliminujących grupę błędów wykrytych po przeniesieniu projektu do fazy Beta 2 – również w zakresie obsługi najnowszej wersji klient gry.

Poniżej publikujemy listę zaimplementowanych modyfikacji:

 • usunięto błędy w mechanice produkcji niektórych przedmiotów;
 • postać prosząca o eskortę, nie zrobi tego więcej, jeśli jest już objęta inną misją eskortującą, ponadto będzie teraz poruszać się szybciej względem eskortującej postaci (również biegającej);
 • starzenie się (rozpad) domów graczy zostało włączone;
 • można już składać zamówienia fabryczne;
 • dokonano drobnych poprawek w ramach zdobywania umiejętności (nauka umiejętności rzemieślniczych i trening zwierząt zostały nieznacznie przyspieszone, zdolności do pozyskiwania surowców, zdolności bojowe i wzrost statystyki zostały spowolnione);
 • w sklepach krawca NPC dodano bele materiału;
 • niektóre stworzenia żyjące w początkowych regionach świata gry zostały pomnożone;
 • zwiększono szanse na zdobycie książek poziomu 1 w łupach;
 • ceny strzał do łuków zostały zmodyfikowane;
 • usunięto błąd w mechanice oswajania zwierząt, od tej pory gracz nie będzie już miał wyświetlanych wiadomości o niemożności oswajania danego zwierzęcia, jeśli taka oswajanie powinno być – przy dostępnym poziomie umiejętności – możliwe;
 • usunięto błąd powodujący utratę karmy przez Graczy w wyniku ataku na własne stworzenia, eliminując w ten sposób błędnie zastosowaną metodologię Strażnika Wojny;
 • kamienie wiążące zostały zmodyfikowane, a prowadzące do nich portale będą teraz działać w jednym kierunku;
 • liczba pustych zwojów oferowanych w sklepach NPC została poprawiona;
 • efekty graficzne wyświetlania krwi przy trafieniu zostały nieznacznie zmniejszone;
 • poprawiono metodologię reakcji kupców NPC, którzy nie będą już blokować interakcji z Graczami, jeśli gracz będzie manipulował jednym z przedmiotów oferowanych przez kupującego i znajdujących się dalej od kupującego;
 • zamówienia produkcyjne będą teraz wyceniane w stosunku do ilości zamawianych produktów (zamówienia na mniejsze ilości produktu będą zlecane na zewnątrz częściej niż duże zamówienia);
 • w przypadku, gdy wrogie stworzenie straci swój cel, będzie teraz atakować inną postać w pobliżu, jeśli to możliwe;
 • Gracze nie będą mogli cieszyć się zaletami ognisk, siedząc w szeregu;
 • postacie graczy otrzymają odtąd wiadomość potwierdzającą osiągnięcie pełnego poziomu zdrowia;
 • szefowie kuchni pozwolą graczom nauczyć się gotowania;
 • rolnicy NPC zareagują prawidłowo w przypadku ataku;
 • obozy stworzeń nie będą się już pojawiać w bezpośrednim sąsiedztwie Gracza;
 • postacie poruszające się w szeregu nie będą mogły wydobywać surowców w nieograniczonym zakresie
 • Npc Tinker nie pozwoli graczom nauczyć się umiejętności wytwarzania;
 • w Helm dodano postać uczącą umiejętności Metalsmith;
 • tekstury drzwi zostały poprawione dla części domów graczy;
 • ilość złota, którą można zdobyć na stworzeniach zamieszkujących kanały – została nieznacznie obniżona;
 • plany domów będą teraz poprawnie uzupełniane, ponadto staną się półprzezroczyste – jeśli zostaną wykupione
 • usunięto błąd, który skutkuje niewłaściwym pozbawieniem postaci Gracza – w niektórych przypadkach – możliwością otrzymywania zleceń produkcyjnych;
 • do recept, które można było wyprodukować, dodano więcej przedmiotów – skrytkę i torebkę. Odtąd mogą być one wytwarzane przez cieśli i producenta;
 • waga zamówień produkcyjnych będzie teraz skalowana, biorąc pod uwagę surowiec użyty do ich wytworzenia;
 • szybkość szkolenia umiejętności na poziomie powyżej 80 punktów została nieznacznie zmniejszona;
 • poprawiono sposoby obliczania modyfikatorów karmy w przypadku ataku na zwierzę innego gracza;
 • zwiększona wagę szeregu rodzajów broni,
 • usunięto błąd prowadzący do kierowania graczy prowadzących misje eksploracyjne z butelek SOS i map skarbów do nieodpowiednich obszarów nagród;
 • mapy skarbów pojawią się odtąd we właściwych lokalizacjach;
 • usunięto błąd powodujący brak aktualizacji okna tytułu gracza, po zmianie tego tytułu
 • poprawiono niepoprawnie działający mechanizm zapisywania statusu postaci, co w konsekwencji umożliwiło nabycie – w pewnych okolicznościach – całkowitej niewrażliwości na obrażenia;
 • po raz kolejny włączono umiejętność trenowania umiejętności bojowych postaci za pomocą manekinów, dostosowano metodologię obliczania szansy na zwiększenie umiejętności bojowych nabytych w przypadku manekinów, dalsze szkolenie z nimi nie będzie możliwe po przekroczeniu 30 punktów danej umiejętności;
 • parametr Focus został przekonwertowany ze zdolności broni do warstwy umiejętności;
 • aktywowano możliwość zmiany nazwy książek;
 • brązowe książki będą teraz używać poprawnej grafiki książek zamiast niewłaściwej grafiki zwojów;
 • błąd w mechanice serwera odpowiedzialnego za usuwanie zwłok zabitych towarzyszy, stworzeń i niektórych został naprawiony.

Post your comment

Facebook X / Twitter Pinterest