MoonGate - Polski Serwer Ultima Online, Valheim, Legends of Aria, World of Warcraft, ArcheAge, Conan Exiles
Skip

Pakiet aktualizacji – serwer UO – 2.10.2018

Uprzejmie informujemy, iż w najbliższy wtorek  – tj. 2.10.2018 r – pomiędzy 8:30 a 9:00 – nastąpi przerwa techniczna w funkcjonowaniu shardu UO MoonGate celem implementacji pakietu poprawek do oskryptowania serwera.

Przepraszamy za niedogodności związane z przerwą techniczną i dziękujemy za Waszą wyrozumiałość.Lista poprawek
– stawki wynagrodzenia należnego vendorom graczy zostały obniżone o połowę;
– okodowanie okna runebooków dla wersji gry Enhanced dostosowano do najnowszej wersji klienta gry, poprawiono również ulokowanie treści wewnątrz runebooków dla najnowszej wersji klienta gry 2D;
– zwiększono ilość magicznych przedmiotów możliwych do odnalezienia w łupach bossów;
– komenda All Guard wyrażona wobec zwierzaków będzie od teraz odnosiła spodziewany efekt, również w przypadku walki z postaciami niewinnymi;
– rybactwo umożliwiać będzie ponownie wydobycie skrzyń ze skarbami – zgodnie z regułami OSI/EA;
– właściwości Enhance Potionu w przypadku maski/naszyjnika Khal Anhur została ustawiona na 35% – zgodnie z regułami wprowadzonymi na OSI najnowszym publishem 101;
– naszyjnikowi Khal Ankur nadano brakującą właściwość magicznej zbroi;
– animacja używania wytrychów została usunieta – zgodnie z OSI/EA;
– wydobywanie surowców w ramach realizacji questów w Valley of One będzie teraz w sposób poprawny powiązane z niezbędnym do tego celu narzędziem;
– wzrost roślin hodowanych przez graczy będzie od teraz w sposób poprawny przeliczał upływ czasu – równiez z uwzględnieniem operacji graczy na roślinach, przerw technicznych w funkcjonowaniu shardu itp;
– czary z grupy mistycznej będą od teraz poprawnie i zgodnie z regułami oficjalnymi gry, uwzględniały poziom odporności celu, potencjał przeliczeniowy obrazeń takich czarów względem odporności został przemodelowany;
– efekt czaru Bombard będzie od teraz skalowany z uwzględnieniem odporności i potencjału uderzeniowego odpowiedno gracza zaatakowanego i atakujacego;
– okodowanie Garamona uzupełniono o brakujące mechanizm pytań i odpowiedzi;
– manekiny/stewardzi podlegać będą od teraz możliwości re-deedu wraz z posiadanym stuffem przy customizacji budynków graczy, ponadto będą oni od teraz usuwani ze świata gry w przypadku wyburzenia budynków;
– usunięto błąd skutkujący dalszym wyświetlaniem starego imienia gracza na tablicy domku w przypadku zmiany imienia postaci, ponadto kliknięcie na tablicy domku po zmianie imienia wymuszać będzie od teraz aytomatyczną aktualizację danych na niej zawartych;
– Seed of Life uzupełniono o brakujący parametr Cursed – zgodnie z OSI/EA;
– zoptymalizowano okodowanie Mini Champion Spawnów celem jego dostosowania do obecnego jądra serwera, uzupełniono również brakujące elementy mechaniki Bossów;
– loot niekórych strowów w ramach Stygian Abyss uzupełniono o brakujące komponenty imbuingu (szansa na zdobycie);
– okodowanie pierścienia Barreraka oraz wędki Xenrr – dostosowano do aktualnych, oficjalnych reguł gry;
– NPC Neville nie będzie od teraz podatny na otrzymywanie obrażeń;
– skorygowano błąd skutkujący niemożnością dosiadania innych wierzchowców przez gracza, który otrzymał wczesniej obrażenia w konsekwencji użycia Riding Swipe;
– mechanika odpowiedzialna za obsługę makr obejmujących wskazania celu oswajania w wersji klienta gry Enhanced będzie teraz funkcjonowała w poprawny sposób;
– junk pozyskiwany w wyniku połowu ryb, podobnie jak zwykłe ryby podlegać będą od teraz mechanice gromadzenia również w otoczeniu wędkarza – podobnie jak ma to miejsce na OSI; 
– czar transformacji we właściwy sposób weryfikować będzie od teraz wymagany poziom umiejetności magicznych przed nadaniem efektu na postać gracza;
– wyeliminowano błąd mogący skutkować niestabilnościa serwera gry w przypadku użycia – w pewnych uwarunkowaniach – umiejętności Fists of Fury;
– okodowanie gry uzupełniono o brakujace przedmioty – obazy z Khaldun, skrzynie Khaldun, Counterfeit Platinum, surowiec Polished Meteorite, Poppier Dust oraz peta – Eowmu. Szansę na zdobycie skrzyń Khaldun ustawiono zgdnie z oficjalnymi regułami gry;
– moduł Ultima Store wzbogacono o statuetkę/peta Eowmu;
– zmodyfikowano okodowanie Cultist Ritual Tome – zgodnie z obecnymi regułami OSI/EA;
– parametry zdolności i atrybutów stworów napotykanych w Khaldun dostosowano do aktualnych oficjalnych reguł gry. Dotyczy to m.in. Championów, Cultist Ambusherów, Khal Ankur, Khal Ankur Wariorów;
– reguły którymi rządzi się region Sea Market – dostosowano do obecnych oficjalnych zasad gry;
– kobiece kamienne zbroje oraz kamienny naszyjnik uzupełniono o brakujące parametry LMC;
– parametry Basket of Green Tea dostosowano do zasad wdrożonych do gry publishem 96;
– z pakietu możliwych łupów pozostawianych przez Slashera of Veils usunięto Breatplate of the Berserker, którego nie można już pozyskać na OSI/EA poprzez zabicie tego bossa;
– mechanikę zachowania Master Jonatha, Renda, Juo’nar oraz Stygian Dragona dostosowano do obecnych oficjalnych reguł gry;
– skorygowano ilości wymaganej mana dla umiejetności Elemental Fury, Holy Fist, Playing the Odds, Whispering – zgodnie z oficjalnymi regułami gry;
– skorygowano mechanikę czaru Combat Training oraz Meteor Swarm – zgodnie z oficjalnymi regłami gry;
– usunięto błedy ujawnione w mechanice efektów obszarowych Pet Trainingu;
– mechanikę działania tablicy Best Kill Board funkcjonującej w ramach systemu Huntmaster Challenge dostosowano do obecnych, oficjalnych reguł gry.Dodatkowo informuję, iż od dzisiejszego dnia tj. 02.10.2018, wymagana do poprawnej gry na MoonGate wersja UO, jest to wersja nie niższa niż oznaczona numerem:
UO Enhanced 3D – 4.0.70.10 (lub wyższa)
UO Classic 2D – 7.0.70.10 (lub wyższa)
Numer aktualnie zainstalowanej wersji gry wyświetla się Wam na panelu logowania.
Korzystanie ze starszej wersji gry uniemożliwiać będzie połączenie się z serwerem (kick klienta gry).
Dlatego w przypadku posiadania wersji starszej – prosimy o niezwłoczną aktualizację Ultimy zainstalowanej na Waszych komputerach poprzez użycie pliku uopatch.exe w folderze gry.

Post your comment

Facebook X / Twitter Pinterest