MoonGate - Polski Serwer Ultima Online, Valheim, Legends of Aria, World of Warcraft, ArcheAge, Conan Exiles
Skip

Nowa wersja nakładki ClassicUO

Od dzisiejszego dnia, udostępniamy Wam nową wersję nakładki ClassicUO, stanowiącej uzupełnienie funkcjonalności klasycznego klienta 2D UO.
W stosunku do poprzedniej wersji, nakładka wzbogaciła się o następujące funkcjonalności i poprawki:

Nowe funkcje mapy świata
W ClassicUO zaimplementowano nową mapę świata, która zastąpi standardową mapę radaru wraz z wykorzystaniem narzędzi do mapowania grup. Aby uzyskać dostęp do mapy świata, użyj przycisku na pasku skrótów, aby otworzyć gumpa.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 68747470733a2f2f692e706f7374696d672e63632f4b764a4c566353702f776f726c646d61702d6261722e706e67

 • możliwość zmiany rozmiaru
 • możliwość powiększania
 • pokazuje członków grupy
 • „Widok swobodny” – przeciągnij, aby zobaczyć inne obszary na mapie
 • dodaj znaczniki i etykiety – obecnie obsługuje pliki znaczników UOAM i Ultima Mapper, a także pliki CSV. Obrazami znaczników mogą być .cur, .ico, .png lub .jpg

Możesz przełączać większość tych nowych funkcji, klikając prawym przyciskiem myszy mapę świata.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 68747470733a2f2f692e706f7374696d672e63632f4e466279574456322f776f726c646d61702d6f7074696f6e732e706e67

Dodawanie znaczników do mapy świata.
Przejdź do folderu /Data/Client i skopiuj pliki znaczników (UOAM, UM lub CSV). Utwórz folder Map Icons, jeśli jeszcze nie istnieje i umieść tam pliki ikon map. Ponownie załaduj ClassicUO, a mapa powinna załadować pliki.

Opcje znaczników
Po kliknięciu mapy prawym przyciskiem myszy w menu opcji pojawi się również podmenu “Opcje znaczników”. To menu może być używane do przeładowywania plików znaczników, włączania i wyłączania znaczników / ikon lub do pokazywania / ukrywania określonych plików znaczników.

Tworzenie pliku CSV dla markerów
Format CSV dla znaczników mapy świata jest dość prosty. To:
x,y,mapindex,name of marker,iconname,color,zoom level

Przykładowo:
1025,2702,0,Public Moongate,MOONGATEX,yellow,5

umieściłby znacznik z etykietą Public Moongate z żółtym tekstem i Moongate w miejscu 1025 x 2702 na mapie Felucca. Ta ikona pojawi się między poziomami powiększenia 5-9 i stanie się małą kropką na dowolnym poziomie powiększenia poniżej 5.

Inne dodatki i poprawki:

 • poprawiono aktualizację wpisów mapy świata;
 • poprawiono prędkość przemieszczania łodzi;
 • naprawiono problem z tworzeniem – w pewnych uwarunkowaniach -postaci ;
 • naprawiono podwójne emisje dziennika w przypadku emotikonów;
 • naprawiono niewidoczne dotychczas przedmioty w plecaku;
 • skorygowano problem z przesyłaniem danych, gdy włączona jest opcja Target Client Side;
 • skompresowany / nieskompresowany pakiet Gump sprawdza teraz znak „\ 0”, aby uniknąć artefaktów graficznych;
 • usunięto przypadki awarii podczas analizowania verdata;
 • naprawiono opcję kupno / sprzedaż u dostawcy (puste nazwy i cofnięcia mechanizmu gump pod pewnymi warunkami) oraz kilka innych elementów elementów okien vendorów NPC;
 • skorygowano limit typów wiadomości dot spelli;
 • wdrożono mechanizm zapisu stanu powiększenia mapy świata;
 • naprawiono krytyczne problemy z domami;
 • skorygowano zanikanie tekstu alfa;
 • okodowano mechanizm blokowania żądania pliku map1, gdy dana wersja klienta nie zawiera map1.mul, ale serwer o to prosi;
 • usprawniono procesy łączenia z serwerem gry;
 • naprawiono ujawnione problemy w obsłudze różnych postaci NPC;
 • usunięto niepotrzebne przydziały obiektów;
 • naprawiono animacje broni gargulca;
 • naprawiono efekt czarnych dziur, gdy postać stoi w określonym punkcie Z;
 • ulepszone wielokrotne czytanie;
 • wdrożono wsparcie dla wizualizacji biczów;
 • mechanizm przesyłania pakietu OPL w nakładce będzie teraz taki sama jak dla standardowego klienta;
 • naprawiono ujawnione problemy z przeciąganiem elementów z okna postaci.

Post your comment

Facebook X / Twitter Pinterest