MoonGate - Polski Serwer Ultima Online, Valheim, Legends of Aria, World of Warcraft, ArcheAge, Conan Exiles
Skip

System Frakcji już w Britannii

W dniu dzisiejszym dokonaliśmy obiecanej implementacji znanego z Er Second Age oraz Renaissance gry Systemu Frakcji uwzględniającego strony Etyki (Chaos/Order).

Link do szczegółowego opisu Systemu zaimplementowanego na serwer znajdziecie w patchnotesie zamieszczonym poniżej. Implementacja Frakcji jest jednym z kolejnych kroków milowych, mających na celu wdrożenie na obecny serwer sprawdzonych rozwiązań pochodzących ze starszych Er, które przyjęły się na deaktywowanym projekcie T2A.

Dodatkowo, w związku z faktem, iż wejścia do Lochów Doom i Bedlam ulokowane były w lokacjach stanowiących obecnie siedziby (twierdze) Frakcji Council of Mages i Shadowlords, wejścia te zostały przeniesione (szczegóły poniżej).

Ponadto, celem wyeliminowania potencjalnych niedogodności związanych z koniecznością identyfikacji przedmiotów będących już w posiadaniu postaci Graczy (po ewentualnym ich powrocie do gry) z dzisiejszym dniem zidentyfikowaliśmy całe wyposażenie i zgromadzony dobytek, posiadany obecnie przez wszystkie postacie w Britannii. Działanie to nie będzie miało wpływu na nowe, magiczne przedmioty zdobywane w łupach od jutrzejszego dnia – które nadal będą generowane jako niezidentyfikowane.

Dodatkowo skorygowaliśmy ujawniony błąd w mechanice questu Heritage (Human – Elf).

Zapraszamy do rywalizacji !

Patchnotes:

  • zaimplementowano System Frakcji na serwerze oraz deaktywowano – w związku z jego implementacją – dotychczasowy System Vice vs Virtue. Szczegóły opis systemu Frakcji znajdziecie na naszym serwisie – pod tym linkiem;
  • zaimplementowano mechanizm Etyki (Chaos/Order) na serwerze – jako uzupełnienie Systemu Frakcji (zgodnie z mechanizmem serwerów PvP). Oznacza to, że dwie frakcje – True Britannians i Council of Mages są domyślnie wyznawcami Etyki Porządku, a dwie kolejne – Minax i Shadowlords – wyznawcami Etyki Chaosu;
  • aktywowano miasta frakcyjne w obrębie kontynentu Felucca;
  • w związku z aktywowaniem siedziby frakcji Council of Mages w świątyni na południe od Moonglow, wejście do Dungeonu Doom przeniesiono do na cmentarz Moonglow. Lokalizacja ta, z uwagi na bliskość Moongate powinna stać się częstym miejscem potyczek frakcyjnych 🙂
  • w związku z aktywowaniem siedziby frakcji Shadowlords w kryptach na wschód od miasta Yew, wejście do Dungeonu Bedlam przeniesiono do Miasta Nieumarłych na północ od miasta Delucca;
  • oczyszczono z punktów odradzania stworów zachodnią część krypy Yew z uwagi na ulokowanie w nich siedziby Frakcji. Wschodnia, dolna część krypt nadal będzie zasiedlona przez stwory co zapewni młodszym członkom tej Frakcji doskonałe miejsce treningu.
  • wszystkie elementy ekwipunku Graczy będące obecnie w ich posiadaniu, zostały globalnie zidentyfikowane (nie dotyczy przedmiotów magicznych pozyskanych już po implementacji globalnej identyfikacji);
  • skorygowano quest Heritage dla Elfa – quest poprawnie identyfikować będzie teraz region Bravehorn’s Drinking Pool jako punkt docelowy – po zmianie lokalizacji regionu na Felucca.

Post your comment

Facebook X / Twitter Pinterest