MoonGate - Polski Serwer Ultima Online, Valheim, Legends of Aria, World of Warcraft, ArcheAge, Conan Exiles
Skip

Kodeks postępowania w Britannii

Post has published by Fenris

Data publikacji : 1 stycznia 2021
Ostatnia aktualizacja: 25 luty 2021

Poniższy kodeks postępowania może ulegać zmianie. Prosimy o bieżące śledzenie tej strony celem zapoznawania się z ewentualnymi aktualizacjami publikowanych tu zasad.

Pobierając naszego klienta i logując się na serwer Britannia lub do kanałów komunikacji naszego serwera (serwis, fora, Discord), akceptujesz niniejszy Kodeks postępowania dla serwera Britannia. Jeśli którakolwiek z tych zasad zostanie złamana, administrator ma prawo tymczasowo lub na stałe zamknąć Twoje konto (a).

Nasi Mistrzowie Gry mają również prawo badać zachowania, które uważają za podejrzane w kontekście przestrzegania reguł serwera. Zobowiązujesz się do współpracy przy wszystkich ich prośbach, mających na celu przeprowadzenie tego rodzaju czynności. Niedostarczenie żądanych informacji i / lub próby utrudniania tych czynności mogą zostać uznane za przyznanie się do winy i skutkować nałożeniem ograniczeń dostępu na konta w grze.

Nasz zespól nie zrekompensuje Tobie utraconych postaci, kont ani niczego, co jest własnością lub było posiadane przez określoną postać lub konto, w tym między innymi przedmiotów, osiągnięć, zwierząt domowych, statków, domów lub gildii, chyba że ich utrata została spowodowana usterką lub błędem po stronie serwera w okresie jego dostępności lub miała miejsce z winy naszego zespołu. W przypadku możliwej do zrekompensowania straty, Mistrzowie Gry spróbują zrekompensować stratę w takim zakresie, w jakim jest to wykonalne, bez zakłócania działania serwera i ciągłości korzystania z serwera przez innych graczy.

Kodeks postępowania dotyczy każdego, kto korzysta z Twojego konta. Ponosisz osobistą odpowiedzialność za konsekwencje (w tym zamknięcie swojego konta), które może wyniknąć, jeśli taka osoba złamie te zasady. Z tego powodu zachęcamy do nieudostępniania kont w tym w szczególności haseł do konta oraz do częstej zmiany haseł komendą [password. Nasi administratorzy nigdy nie poproszą Ciebie o podanie hasła do kont w grze.

Niniejszy Kodeks Postępowania dotyczy wszystkich form komunikacji – w tym forów i Discorda. Jeśli chcesz zgłosić złamanie zamieszczonych tutaj reguł, skontaktuj się z Fenrisem za pośrednictwem Discord lub poprzez nasz formularz kontaktu. Przedstaw dowody w postaci zrzutów ekranu lub filmów, jeśli przy wystąpieniu wskazanej okoliczności nie był obecny nikt z naszego Zespołu.

Kodeks postępowania, zasady gry i społeczności:

1. Ograniczenia dotyczące konta, budynków i postaci

 • każdy Gracz może posiadać maksymalnie 2 konta po 2 postacie na konto (adres IP / gospodarstwo domowe) oraz 1 automatycznie odświeżany stały dom na każde konto (pozostałe domy odświeżane muszą być ręcznie). Aspekty te są technicznie ustalone po stronie serwera. Do wskazanego limitu kont nie wlicza się kont objętych Systemem Kontrybutorów;
 • udostępnianie konta nie jest dozwolone. Jeśli okaże się, że jesteś powiązany(a) z większą ilością kont, aniżeli wynosi dopuszczalny limit, lub posiadasz większą liczbę postaci na jakimkolwiek koncie, wszystkie konta mogą zostać zablokowane a następnie usunięte.
 • Gracz kontra potwór (PvM):
  • korzystanie z wielu klientów jest dozwolone w PvM. Oznacza to, że Gracz może mieć jednocześnie więcej niż jedno konto zalogowane i używać tych kont jednocześnie, walcząc z postaciami / potworami niebędącymi Graczami;
  • lochy mają swoje własne unikalne ograniczenia – patrz poniżej.
 • Gracz kontra Gracz (PvP):
  • PvP z wykorzystaniem przez Gracza kilku kont jednocześnie jest niedozwolone. Obejmuje to zadawanie obrażeń, murowanie, blokowanie, ujawnianie, ukrywanie, leczenie, wskrzeszanie i wydawanie agresywnych poleceń zwierzakom. Nie możesz organizować pojedynków PvP przy użyciu wielu własnych klientów gry. Korzystanie z więcej niż jednego konta w scenariuszu PvP skutkować będzie tymczasową blokadą dostępu na konta objęte tym procederem (minimum na 14 dni).
 • Restrykcje dotyczące lochów i morderstw Graczy:
  • każdy gracz może posiadać tylko 1 konto / postać w dowolnym lochu w dowolnym momencie. Każdy gracz, który w jakikolwiek sposób omija to ograniczenie (w tym między innymi poprzez exploit, korzystanie z VPN, dodatkowe / nielegalne konta), zostanie trwale zbanowany na wszystkich swoich kontach;
  • Gracze, którzy w jakikolwiek sposób omijają ograniczenia dotyczące morderstw opartych na IP (w tym między innymi poprzez exploit, korzystanie z VPN, dodatkowe / nielegalne konta) również zostaną na trwale zbanowani.
 • Statki:
  • PvP z wykorzystaniem przez Gracza wielu klientów jest dozwolone, o ile Gracze przestrzegają następujących wytycznych:
   • Gracze mogą mieć więcej niż jedną ze swoich postaci na pojedynczym statku przy czym:
    • mogą przebywać kilkoma postaciami na okrętach NPC ale więcej niż jedna postać danego Gracza nie może przebywać na statku innego Gracza w dowolnym momencie;
   • Gracze, którzy w jakikolwiek sposób omijają ograniczenia dotyczące statków (w tym między innymi poprzez exploit, korzystanie z VPN, dodatkowe / nielegalne konta) zostaną trwale zbanowani na wszystkich swoich kontach.
 • Budynki Graczy:
  • Jeden Gracz może posiadać po jednym budynku automatycznie odświeżanym na każde posiadane konto. Pozostałe posiadane na koncie graczy domy muszą być odświeżane ręcznie;
  • Umieszczenie domu wymaga zachowania przejezdności terenu w jego otoczeniu.

2. Rozgrywka nienadzorowana (AFK)

 • nienadzorowane gromadzenie zasobów i ich zdobywanie AFK jest zabronione;
 • szkolenie swojego zwierzaka w AFK jest niedozwolone;
 • pierwsze ujawnione wykroczenie skutkować będzie uwięzieniem postaci na 7 dni oraz utratą uzyskanego poprzez AFK urobku/korzyści. Nadzór Zespołu Gry może być realizowany w sposób zautomatyzowany – poprzez wyświetlany CAPTCHA, na którego brak reakcji spowoduje natychmiastową blokadę czynności Gracza. Jeżeli nasz Mistrz Gry stwierdzi, że nie odpowiadasz przez 2 kolejne minuty, podczas gdy zbierasz zasoby / doświadczenie, zostaniesz umieszczony w lochu za pierwsze wykroczenie i zablokowany po drugim.
 • dozwolone jest nienadzorowane makro w celu uzyskania wzrostu umiejętności (z wyłączeniem czynności skutkujących pozyskiwaniem/gromadzeniem surowców).

3. Klient i asystenci rozgrywki

 • możesz zalogować się na naszym serwerze zarówno na klienta w wersji Classic jak i Enhanced;
 • w przypadku wersji Enhanced do łącznosci z serwerem wykorzystuje się naszego Launchera;
 • w przypadku wersji Classic – korzystać można wyłącznie z ClassicUO, Razor (zwykły) lub Steam. Inne dozwolone narzędzia to UOAM i Ultima Mapper;
 • programy takie jak Sallos, Veritas, speedhacks, UO Extreme, EasyUO, Gear, AssistUO, Adrenaline, RazorEnhanced, ClassicAssist, Stealth, Orion i Cheat Engine są niedozwolone;
 • każdy inny program / aplikacja, która pozwala uzyskać nieuczciwą przewagę nad innymi Graczami lub mechaniką gry, jest nielegalna;
 • Gracze, którzy używają nieobsługiwanych klientów lub asystentów gry, zostaną permamentnie zbanowani.

4. Imiona postaci (nicki)

Imiona przyjęte w grze oraz nicki wybrane na naszym serwisie i Discord nie mogą być obraźliwe, związane z seksem i nieprzyzwoite. Jeśli nie dostosujesz się do tej reguły – skierujemy prośbę o zmianę imienia a w przypadku braku Twojej reakcji – imię dla Twojej postaci zostanie zmienione przez Mistrza Gry wedle uznania, na zgodne z regułami serwera.

Na serwerze, funkcjonuje mechanizm weryfikacji unikalności imion Graczy. Jeżeli którakolwiek z postaci Gracza, na etapie tworzenia otrzyma imię już używane przez innego Gracza, po zalogowaniu naznaczona zostanie tymczasowym oznaczeniem “Generic Player” oraz wyświetli jej się okno nadania nowego imienia. Do czasu zmiany imienia postać taka nie może się poruszyć w grze.

Wytyczne dotyczące nazewnictwa postaci, zwierzaków, domów itp:

 • Zachęcamy do wybrania imienia, które reprezentuje Twoją postać w sposób, w jaki ma być widoczna. Jednak prosimy również o zachowanie rozsądku przy wyborze nazw postaci, gildii, tytułów, domów, zwierząt itp które mogą mieć własne nazwy. Przykłady niewłaściwych nazw to między innymi:
  • każda nazwa, która narusza zasady serwera. Obejmuje to imiona o motywacji rasowej, z odniesieniami seksualnymi, anatomicznymi i wydalniczymi, nienawistne, zniesławiające, obraźliwe etnicznie, w odniesieniu do grup nienawiści lub wszelkie inne nazwy, które byłyby obraźliwe z natury, w tym homonimy. Po prostu, jeśli twoje imię lub przyjęta nazwa zniesławia jakąkolwiek grupę demograficzną lub jest w złym guście, prawdopodobnie zostaniesz wezwany(a) do zmiany imienia;
  • każde imię, które jest zniesławiające lub próbuje zniesławić reputację innego Gracza lub członka Zespołu shardu;
  • używanie obraźliwych, zniesławiających lub obraźliwych treści w połączeniu z nazwiskami znanych lub ważnych postaci historycznych, politycznych lub religijnych;
  • nazwiska współczesnych seryjnych morderców lub kogokolwiek z grupy osób, która popełniła zbrodnie przeciwko ludzkości, lub dowolne nazwy, które są ściśle związane z tymi czynami;
  • dowolna nazwa zawierająca kombinację słów, która daje obraźliwy wynik;
  • zamaskowane wulgaryzmy lub slang, które oznaczają obraźliwe terminy;
  • błędy w pisowni, pisownia fonetyczna, kombinacje słów lub alternatywna pisownia jakichkolwiek nazw, które naruszają powyższe zasady, w celu ich obejścia;
  • dowolna nazwa będąca niezrozumiałą kombinacją liter.

5. Słownictwo

 • używanie bezprawnego, napastliwego, zniesławiającego, wulgarnego, obscenicznego, jednoznacznie seksualnego, rasistowskiego, etnicznego lub obraźliwego języka w stosunku do jakiegokolwiek innego Gracza lub członka zespołu shardu, w tym groźby z życia wzięte lub osobiste oskarżenia, jest niedozwolone. Jako przedstawiciel społeczność z różnorodnymi Graczami, uprzejmie mów i publikuj bez użycia wulgarności;
 • Użytkownicy, którzy nadużywają naszej polityki językowej w grze, otrzymają jedno ostrzeżenie, a następnie zostaną zbanowani, ze szczególnym uwzględnieniem obelg na tle rasowym i homofobicznym.
 • zwracając szczególną uwagę na nękanie lub napaść słowną na jakichkolwiek członków naszego Zespołu, mamy zasadę zerowej tolerancji. Nie ma powodu, aby jakikolwiek Gracz kiedykolwiek słownie obrażał Mistrza Gry lub Administratora i oczekuje się, że będziesz z nim rozmawiać z szacunkiem;
 • zastrzegamy sobie możliwość podjęcia działań przeciwko Graczom, którzy tworzyć będą negatywną atmosferę w naszej społeczności. Gracze, którzy mimo próśb, nadal będą nadużywać tej zasady, zostaną usunięci z serwera i naszej społeczności.

6. Nękanie

 • zobowiązujesz się do zaniechania jakichkolwiek działań mogących przeszkodzić innym Graczom w prowadzeniu rozgrywki – zgodnie z jej zasadami. Obejmuje to między innymi: nadmierne nękanie słowne, ciągłe negatywne nastawienie, skrajną wulgarność, celowe uwięzienie graczy w miejscach, które zmuszają ich do użycia systemu Help/Stuck w celu ucieczki, blokowanie publicznych moongates, lochów i przejścia między poziomami lochów z wykorzystaniem blokujących obiektów, zakłócanie lub blokowanie ruchu podczas wydarzeń obejmujących serwer, używanie zwiadowców-duchów do monitorowania lochów i określonych spawnów, powtarzające się / systemowe próby oszukania innych Graczy oraz wybieranie nieprzyzwoitych nazw postaci lub tytułów gildii;
 • zobowiązujesz się nie zamieszczać jakichkolwiek informacji o innych Graczach naruszających ich prywatność lub identyfikujących ich w realnym świecie. Zamieszczenie takich informacji o osobach trzecich – bez ich zgody – skutkować będzie natychmiastowym zablokowaniem dostępu do całego serwisu, serwera gry oraz na nasz Discord.

7. Gildie

Niedopuszczalne jest organizowanie gildii i zwiazków opartych na jakiejkolwiek rasistowskiej, seksistowskiej, antyreligijnej, antyetnicznej, antygejowskiej lub innej filozofii szerzącej nienawiść.

8. Podszywanie się

Nie możesz podszywać się pod żadnego przedstawiciela naszego zespołu w grze, społeczności lub ogólnie w Internecie. Spowoduje to natychmiastowe i nieodwracalne zablokowanie dostępu na nasz serwis, serwer gry i Discord.

9. Reklama i promocja

Nie możesz promować i reklamować ani podejmować żadnych innych form nagabywania na naszym serwisie/serwerze lub za pośrednictwem różnych form komunikacji Britannii/MMOGspot. Obejmuje to promocję innych shardów / serwerów / gier za wyjątkiem innych serwerów prowadzonych przez MMOGspot. Możesz grać gdziekolwiek zechcesz, ale ogranicz rozmowę dotyczącą innych shardów lub gier do minimum. Reklamowanie innych shardów jest niedozwolone.

10. Błędy w mechanice / exploity

Nie będziesz wykorzystywać żadnego błędu, który znajdziesz na serwerze, aby uzyskać nieuczciwą przewagę w grze, a jeśli go znajdziesz, nie poinformujesz innego gracza o istnieniu takiego błędu. Wszystkie błędy należy niezwłocznie udostępnić Administratorowi lub Mistrzom Gry. Niezastosowanie się do tego spowoduje natychmiastowe i nieodwracalne zablokowanie wszystkich powiązanych kont które czerpały korzyść z ujawnionego błędu.

11. Sprzedaż w realnym świecie

Sprzedaż lub handel domami, przedmiotami, kontami, umiejętnościami, pracą / czasem lub złotem w zamian za środki finansowe z realnego świata lub kryptowalutę nie jest dozwolony. Wszystkie konta powiązane z osobą, której proceder zostanie ujawniony zostaną zablokowane.

12. Włamania na konta innych Graczy

Nie będziesz próbował ingerować, włamać się, ani w inny sposób uzyskiwać dostęp do kont innych Graczy. Dostęp na konta Graczy jest rejestrowany. Wszystkie próby włamań zostaną zbadane i skutkować będą trwałym usunięciem z naszej społeczności.

Szczególne, dodatkowe reguły Discord/Forum

Wskazany wyżej Kodeks dotyczy wszystkich form komunikacji. Niedozwolone są jakiekolwiek zawadiackie rozmowy polityczne, w tym dotyczące bieżących wydarzeń. Dyskusja na temat innych (aktywnych) serwerów również jest niedozwolona.

Informacje uzupełniające

Poprzez tworzenie serwera zapewniamy istnienie naszego wspólnego wirtualnego świata – dodatkowo pogłębiając wiedzę w zakresie kodowania w #C, jak również zarządzania, kreowania i rozwoju projektów sieciowych. Projekt MMOGspot nie jest projektem komercyjnym a tym samym nie działamy celem osiągania jakiegokolwiek zarobku lub zysku. Korzystanie z naszych zasobów (website/serwera gry) nie wiąże się z koniecznością ponoszenia jakichkolwiek obowiązkowych opłat. Całość środków otrzymywanych w ramach ewentualnych donacji jest przeznaczana na cele utrzymania i ewentualnej rozbudowy infrastruktury projektu (dedykowane serwery i łącza w serwerowni, licencje na oprogramowanie serwerowe, hostingi, domeny itd) . Wszelkie prace wykonywane przy projekcie realizowane są na zasadach wolontariatu.

Ze względu na powyższe, uprzejmie prosimy Was o wyrozumiałość dla naszych ewentualnych potknięć 

Facebook X / Twitter Pinterest