MoonGate - Polski Serwer Ultima Online, Valheim, Legends of Aria, World of Warcraft, ArcheAge, Conan Exiles
Skip

Pakiet poprawek 3.08.2017

Poniżej publikujemy listę najważniejszych poprawek wprowadzonych podczas porannej przerwy technicznej :
– implementacja okodowania kontynentu Valley of Eodon z najnowszego dodatku Time of Legends
– implementacja pierwszego pakietu NPC oraz Questów na Eodon
– implementacja pakietu poprawek do obsługi galeonów w tym również ich wyposażenia
– implementacja pakietu poprawek do obsługi wyszukiwarki przedmiotów w bazie vendorów graczy
– niektóre stwory wprowadzone do gry dodatkiem Mondains Legacy mogą teraz pozostawić w łupie artefakty ML
– zdolność Combat Training stosowana w ramach Taming Mastery (link) umożliwia teraz dodatkowo szkolenie postaci gracza w umiejętności Animal Taming
– zdolność Whispering stosowana w ramach Taming Mastery (link) umożliwia teraz dodatkowo szkolenie postaci gracza w umiejętnościach Animal Lore oraz Animal Taming

Dodatkowo uruchomiony został Targ Handlowy w Mieście Magincia.

Post your comment

Facebook X / Twitter Pinterest