MoonGate - Polski Serwer Ultima Online, Valheim, Legends of Aria, World of Warcraft, ArcheAge, Conan Exiles
Skip

MoonGate vs Official Servers style

W związku z otrzymywanymi przez priv zapytaniami dot. zasad rozgrywki na naszym shardzie uprzejmie informujemy, iż na nowym MoonGate – w kwestii przyjętych ustawień – obowiązują  reguły stosowane na oficjalnych serwerach UO w tym również w zakresie szansy na powerscrolle czy artefakty, z uwzględnieniem Siege Perilous Ruleset opisanego dokładnie w odrębnej zakładce naszego serwisu.

Post your comment

Facebook X / Twitter Pinterest