MoonGate - Polski Serwer Ultima Online, Valheim, Legends of Aria, World of Warcraft, ArcheAge, Conan Exiles
Skip

Nowy mechanizm ubezpieczeń – już jutro

Mieszkańcy Sosarii,

śpieszę poinformować, iż już w dniu 12.08.2017 na nasz Shard trafi zmodyfikowany mechanizm ubezpieczenia przedmiotów, który docelowo stanowić ma wyważony kompromis pomiędzy zwolennikami zasady istnienia ubezpieczenia przynajmniej czesci przedmiotów w grze, oraz zwolennikami starych czasów UO, w których ubezpieczenie nie istniało.

Zarówno istnienie ubezpieczenia jak i jego brak ma swoje wady i zalety. Możliwość ubezpieczenia całego wyposażenia to permamentny brak obaw utraty jakiejkolwiek elementu ekwipunku, ale jednocześnie znaczne ograniczenie atrakcyjności łupu w ramach PvP. Ponadto, pełne ubezpieczenie to uderzenie w ekonomię shardu i handel pomiędzy graczami. Po co wszak głowić się zakupami i zapasami sprzętu, skoro można sobie ubezpieczyć sprzęt już posiadany i przez długi czas nie nabywac niczego?

Z drugiej strony – całkowity brak możliwości ubezpieczenia czegokolwiek w grze, to realny hardcore, gdzie w ferworze walki stracić można wszystko, a łupem wroga stać się może nasz cały, często bardzo rzadki sprzęt – który gromadziliście przez lata. Handel wówczas kwitnie to prawda, można nawet próbować odkupic od zabójcy wszystko to co się straciło ale … często nie jest to możliwe, za to zawsze bolesne.

Społeczność UO jest w zakresie oceny istnienia ubezpieczeń mocno podzielona. Poza granicami Polski nie brakuje serwerów takich jak UO Hybrid czy T2A oraz UO Forever, gdzie ubezpieczenie w ogóle nie istnieje a wszelkie próby podniesienia tego tematu na forum kończą się zmasowanym atakiem na pomysłodawcę – porównywalnym niemal z publicznym linczem. Z drugiej natomiast strony sympatycy UO skupieni wokół Demise, mają w tym temacie zgoła odmienne zdanie.

Cel jaki postawiliśmy sobie tworząc nowy MoonGate – to znalezienie w tak spornych kwestiach – pewnego kompromsu, który obie strony sporu uznają za uczciwy. Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzenie na Polski serwer całkowitego braku ubezpieczeń, nie sprawdzi się. Ultima – poprzez byłego polskiego dystrybutora – trafiła nad Wisłę stosunkowo późno, gdy w świecie gry istniał już Trammel i ubezpieczenia. Mało który Polak pamieta czasy starej dobrej UO w wersji T2A i ówczesne reguły które – przez swój sukces – stanowią podwaliny masowych gier sieciowych na naszej planecie. Są owszem w Polsce tacy gracze – ale to najczęściej zgrzybiali tetrycy – jak ja 😛

Tym samym mało kóry gracz byłby skłonny zagrać na serwerze o tak rygorystycznej normie. Stąd nasza wcześniejsza decyzja aby ubezpieczenie przywrócić chociaż w wyższej – od bazowych – cenie, tak by nie stało się ono normą powszechną a raczej formą ochrony co potężniejszego wyposażenia. Wiedzieliśmy, że nie jest to rozwiązanie idealne, szczególnie gdy chodzi o graczy, którzy w toku częstych walk, są narażeni na równie częstą smierć. Wysokie koszty ubezpieczenia ich najcenniejszego sprzętu to znaczne utrudnienie w grze. Dlatego postanowiliśmy poszukać dalej idących, ciekawszych rozwiązań.

Konsekwencją tego,w dniu 11.08.2017 na nasz serwer trafiła pierwsza poprawka wprowadzającą zmiany w systemie ubezpieczenia. Zmiana ta spowodowała wyłączenie z mozliwości ubezpieczenia wyrobów możliwych do kupienia u miejskich kupców – które jednoczesnie są produkowane przez graczy – rzemieśliników, z czego zresztą żyją. Dzięki temu na serwerze pojawiło się rozwiązanie chroniące ten element ekonomii przed ryzykiem spadku popytu w konsekwencji ubezpieczenia od utraty raz kupionych przedmiotów.

Nie było to jednak rozwiązanie eliminujące wszystkie bolączki starego systemu. Po pierwsze dlatego, że gracze-rzemieślnicy nie oferują tylko produktów podstawowych (sprzętu dla graczy rozpoczynajacych dopiero swoje przygody) ale również sprzęt posiadajacy ponadprzeciętny a nawet wysoki potencjał mocy. Na taki sprzęt również powinni mieć zapewniony zbyt – a zbyt takowy zagwarantować mozę tylko sensowny popyt ze strony graczy. Po drugie, nadal otwarta pozostawała kwestia drogiego ubezpieczenia. Drogiego a tym samym, utrudniającym funkcjonowanie graczom posiadającym w swoich zasobach potężne przedmioty magiczne, z których chcieliby przecież czynić niekiedy użytek a nie trzymać tylko w skrzyniach – w obawie przed utratą w walce lub ryzykiem finansowego bankructwa.

Dlatego, po implementacji poprawki z dnia 11.08.2017 o której już wspomniałem, zrobiliśmy kolejną burzę mózgów w konsekwencji czego narodził się pomysł całkowitego zmodyfikowania mechanizmu ubezpieczeń, który docelowo będzie wyglądał tak:

– na serwerze nadal funkcjonować będą rzadkie bilety błogosławieństw umożliwiające ubezpieczenie większości zbroi/broni , odzieży czy innych – zgodnych z regułami gry – elementów wyposażenia (item bless deed, cloth bless deed)

– zgodnie z zaimplementowaną już poprawką z dnia 11.08.2017 – nie bedzie możliwe ubezpieczanie podstawowych przedmiotów oferowanych przez miejskich kupców NPC a produkowanych również przez graczy (zwykłe zbroje, broń, podstawowe wyposażenie innego rodzaju, jak np odzież)

– w przypadku wyposażenia posiadającego potencjał magiczny (bronie,zbroje,biżuteria itp) możliwe będzie ubezpieczenie tylko takich przedmiotów, które posiadać będą odpowiednio wysoki poziom nasycenia potencjałem, tym samym nie będzie możliwe ubezpieczenie słabszych elementów wyposażenia,

– w konsekwencji wprowadzonych zmian obniżony zostanie dotychczasowy, wysoki koszt ubezpieczenia przedmiotów które mogą być owym ubezpieczeniem objete do poziomu niewiele wyższego od standardów serwerów oficjalnych.

Atutem przyjętego rozwiązania jest:

– ochrona ekonomii rynku graczy poprzez generowanie większego popytu w ich sklepach,

– znaczne zwiększenie motywacji do poszukiwania w sklepach graczy i produkcji przez graczy wysokojakościowego sprzetu umagicznionego albowiem takowy sprzęt – jeżeli tylko będzie odpowiednio potężny – podlegac będzie mechanizmom ubezpieczenia w przeciwieństwie do nawet niektórych słabszych artefaktów, których ochronę zapewnić będzie mógł tylko akt błogosławieńtwa,

– urozmaicenie potencjalnego lootu w grze w walkach pomiedzy graczami – w wyniku wyłączenia możliwosci ubezpieczenia wyposażenia podstawowego (nieumagicznionego) oraz pewnego kręgu sprzętu magicznego

– możliwość ubezpieczenia, za sensowną – niższą niż dotychczas cenę – najcenniejszego, potężnego ekwipunku gracza, co przy nieco tylko zwiększonej opłacie – zapewnia dodatkowy zarobek również w ramach PvP,

– wyeliminowanie możliwości ochrony 100% posiadanego sprzętu, albowiem w nowym systemie osiagnięcie takiego wyniku możliwe będzie tylko przy posiadaniu samych mocno umagicznionych przedmiotów ( objętych systemem ubezpieczenia) lub przedmiotów na które nałożono akty błogosławieństw.

Mamy nadzieję, iż przyjete rozwiązanie, stanowiące w naszej ocenie – uczciwy kompromis – spotka się z Waszą akceptację. Zmiany wejdą na serwer w dniu 12.08.2017, w godzinach porannych.

Post your comment

Facebook Twitter Pinterest