MoonGate - Polski Serwer Ultima Online, Valheim, Legends of Aria, World of Warcraft, ArcheAge, Conan Exiles
Skip

Zmiana reguł – sprzedaż u miejskich kupców

Przyjaciele,

jak zapewne zauwazyliście,wraz z dzisiejszą aktualizacją uruchomiliści mozliwość sprzedaży kupcom NPC w miastach Waszych produktów i części łupów w zakresie zgodnym z oficjalnymi serwerami nonSiege. 

Dodatkowo, równiez dzisiaj uruchomiliśmy mechanizm zaawansowanej ekonomii skupu/sprzedaży produktów przez miejskich kupców, wprowadzony do zasad gry przez wydawcę Publishem 21. System ten warunkuje ceny skupu i sprzedaży poszczególnych towarów u miejskich kupców od realnego popytu i podaży danych towarów. Jeżeli danego produktu do kupców trafia więcej,  cena ich skupu spada, jeżeli mniej – ceny skupu stopniowo rosnie wracając do stawki wyjścowej. Podobny mechanizm obejmuje ceny produktów sprzedawanych graczom – tu również poziom cen będzie ulegać stopniowym zmianom zaleznym od sytuacji na rynku.

Uruchomienie mozliwości  sprzedaży produktów i niektórych łupów do NPC wdrożono w związku z prośbami, niektórych – szczególnie nowych – graczy UO, dla których utrzymanie dotychczasowych reguł, oznaczało de facto brak możliwości sensownego zarobkowania, w świetle niedawnego ponownego uruchomienia shardu. Był w ich sygnałach sens albowiem rygorystyczny mechnizm, który sprawdza się na serwerach PvP istniejących lata, niekoniecznie może być równie skuteczne na serwerze istniejącym krócej. Serwerze, na którym kazdy gracz zaczął niedawno od zera i a najczęściej stara się ograniczać – jak to na starcie –  swoje wydatki do minimum, bazując głównie na podstawowym sprzęcie i na tym co znajdzie przy pobitym wrogu.

Dlatego podjeliśmy decyzję o wyjściu naprzeciw Waszym sugestiom i dokonaniu wdrożonych dziś zmian. W naszej ocenie – wprowadzenie skupu u miejskich  kupców w wyważonych cenach – przy braku mozliwości kupna u nich surowców  (gracz musi je nadal sam pozyskać lub kupić u innego gracza), oraz jednoczesnym uruchomieniu mechanizmu zaawansowanej ekonomii skupu/sprzedazy u miejskich kupców nie powinno spowodować zaburzenia całości ekonomii na serwerze. Graczom szukajacym produktów możliwych do wytworzenia, nadal bardziej opłacac się będzie kupić je u graczy niż u kupców miejskich (u których ceny sprzedaży bazowo ustawione zostały na 300% cen regularnych) z kolei młody rzemieślnik, chcący zarobić swój pierwszy trzosik poprzez sprzedaż wyrobów u NPC (nawet w niższej cenie – jak to ma miejsce w wielu grach) –  nie bedzie pozbawiony takiej mozliwości.

Kończac swój przydługi wywód – chcę podziękować za Wasz sygnał w tym zakresie. Wasze uwagi są dla nas bardzo cenne a wprowadzane korekty reguł niechaj stanowią potwierdzenie  uważnego wsłuchiwania się w Wasze spostrzeżenia i sugestie.

Do zobaczenia w Sosarii ! 

Post your comment

Facebook Twitter Pinterest