MoonGate - Polski Serwer Ultima Online, Valheim, Legends of Aria, World of Warcraft, ArcheAge, Conan Exiles
Skip

Pakiet aktualizacji – serwer UO – 11.12.2017

Uprzejmie informujemy, iż w najbliższy poniedziałek – tj. 11.12.2017 r – pomiędzy 9:00 a 9:30 – nastąpi przerwa techniczna w funkcjonowaniu shardu UO MoonGate celem implementacji pakietu poprawek do oskryptowania serwera.

Przepraszamy za niedogodności związane z przerwą techniczną i dziękujemy za Waszą wyrozumiałość.

Lista modyfikacji :

– zaktualizowano listę surowców/produktów niedostępnych do zakupu u NPC celem jej dostosowania do zasad oficjalnych serwerów PvP – przywrócono sprzedaż pustych zwojów u kupców NPC, wycofano ze sprzedaży u NPC strzały i bełty co zapewnić powinno godziwe przychody ich przyszłym producentom;
– w bibliotekach, które napotkacie w niektórych miastach od dziś swoje punkty handlowe otworzyli skrybowie;
– wyłączono mechanizm podwojenia ilości niektórych surowców otrzymywanych w wyniku cięcia zwłok stworów na kontynencie Felucca, który to mechanizm nie funkcjonuje na serwerach OSI PvP;
– wdrożono resetowanie zegarów dla Bossów Despise w przypadku, jeżeli wszyscy gracze biorący udział w wyprawie zginą lub wycofają się z dungeonu;
– zaimplementowano pakiet poprawek do zdolności ukrywania (hiding) i skradania się (stealth), ukrycie się gracza automatycznie deaktywuje teraz jego wojenny status i niweluje combatant, ukryta postać nie będzie automatycznie atakowała podczas akcji agresywnej, usunieto również opóźnienia w użyciu niektórych zdolności w przypadkach gdy postaci nie udało się skutecznie ukryć – w związku z bliskością jej przeciwnika;
– wdrożono pakiet korekt w obrębie Twisted Weald w tym m.in oczekiwaną modyfikację okodowania Lady Lissith i Gnaw;
– koszt użycia zdolności Dismount zwiększono z 20 do 25 zgodnie z mechanizmem dodatku Time of Legends;
– zredukowano do 8 sekund czasookres ponownego dosiadania rumaka w przypadku korzystania z broni zasięgowych;
– martwa postać (duch) logująca się do świata gry w rejonie champion spawnu będzie teraz teleportowana do jednej ze świątyń w przypadku jeżeli w obrębie spawnu nie leżą jej zwłoki;
– użycie Enhanted Apples nie będzie już dłużej ograniczane szansą na niepowodzenie, czasookres ponownego użycia takowego jabłka, będzie zależny od potencjału ostatnich efektów użycia;
– czasookres ponownego użycia zdolnosci Warcry został zmieniony na 20 minut;
– w przypadku walk PvP, obrażenia możliwe do zadania zdolnością Holy Fist zostały ustawione na maksimum 35 pkt;
– pakiet korekt eliminujący potencjalne luki w okodowaniu systemu Bulk Order Deeds;
– zoptymalizowano kod dla następujących zdolności i czarów: Bombard, Cleansing Wind, Eagle Strike, Nether Bolt, Purge Magic, Sleep, Plague, Mirror Image, Chain Lightining, Meteor Swarm, Death Ray, Holy Fist, Injected Strike, Warcry, Word of Death;
– zmodyfikowano reguły Aren PvP ograniczając możliwośc prowadzenia walk pomiedzy sobą przez postacie łączące się z tego samego IP;
– wdrożono pakiet korekt do ospawnowania świata, aktalizację spawnerów w Despise, dodano brakujące spawny lwów w Eodon;
– parametr SDI w ramach profesji skryby będzie teraz poprawnie naliczany;
– zaktualizowano okodowanie Śnieżnych Globów, dostosowując ich listę do aktualnych reguł OSI;
– wprowadzono pakiet poprawek dla stworów Corrosive Slime, Wolf Spidera, Stone Silith, Ruddy Boura, High Plains Boura, Lowland Boura i Raptora. Powtarzalne zabijanie zbondowanych petów tego rodzaju nie będzie już umożliwiało pozyskiwania z nich łupów w postaci rzadkich przedmiotów.

Post your comment

Facebook Twitter Pinterest