MoonGate - Polski Serwer Ultima Online, Valheim, Legends of Aria, World of Warcraft, ArcheAge, Conan Exiles
Skip

Pakiet aktualizacji – serwer UO – 09.01.2018

Uprzejmie informujemy, iż w najbliższy wtorek – tj. 09.01.2018 r – pomiędzy 9:00 a 10:00 – nastąpi przerwa techniczna w funkcjonowaniu shardu UO MoonGate celem implementacji pakietu poprawek do oskryptowania serwera.

Przepraszamy za niedogodności związane z przerwą techniczną i dziękujemy za Waszą wyrozumiałość.

Lista poprawek:
– wdrożono mechanizm rozwoju zdolności postaci w grze stanowiący hybrydę dotychczas stosowanego OSI-PvP (systemu GGS/ROT) z rozwiązaniami MG1 (OSI-PvE).
W wyniku zmian:
a) wymagane dłuższe czasookresy między uzyskaniem skutecznego gainu stosowane dotychczas w ramach mechanizmu ROT (Rate over time) zostały zredukowane, a pojawienie się takiego czasookresu stanowi teraz element bardziej losowy – zależny od rzutu kością. Rzut taki jest przeprowadzany automatycznie po uzyskaniu wzrostu zdolności. Rzeczowe – możliwe do potencjalnego wylosowania czasookresy – uwzględniają do przeliczeń poziom zdolności już posiadanych  przez trenującą postać;
b) zaimplementowano zróżnicowanie poziomów trudności nauki dla poszczególnych zdolności – wzorem serwerów PvE OSI i MG1. Dotychczas rodzaj zdolności nie miał znaczenia w kontekście łatwości/trudności nauki – inaczej pisząc dla różnych zdolności podczas przeprowadzania testu (gdy upływały czasookresy ROT) – szansa na gain była taka sama, chociaż nie zawsze to było odczuwalne z uwagi na różny – dla poszczególnych skilli – sposób trenowania postaci;
Dwa powyższe założenia sprawić powinne, że z jednej strony ograniczone zostaną czasookresy których upływ warunkuje wzrost zdolności, ale z drugiej strony szansa na ów wzrost będzie teraz zróżnicowana w zależności od rodzaju szkolonej zdolności, co powinno wyeliminować obawy graczy o sens szkolenia pomiędzy stosowanym wcześniej, sztywnym czasookresem ROT.
Ponadto w zakresie korekt mechaniki rozwoju postaci:
c) zróżnicowano – wzorem serwerów oficjalnych PvE OSI- szansę nauki dla poziomów zdolności 0-35, 35.1 do 50 i od 50.1 do 70 (dotychczas – wzorem serwerów OSI PvP – szansa na gain od poziomu 0,0 do 70 jest bardzo podobna);
d) pozostawiono bonusowy (gwarantowany) gain przy dłuższym braku szkolenia/offline postaci (patrz  – link)

Kolejne poprawki objęte pakietem :
– impementacja korekty do okodowania księgi “Book of Circle”, eliminującej błędy w mechanice Sacred Quest;
– postacie NPC oferowac będą od teraz naukę zdolności w podstawowym zakresie (od maksymalnego poziomu 30 pkt) – zgodnym z oficjalnymi regułami gry;
– zdolność Warcry odnosić się będzie do wszystkich rodzajów obrażeń, ponadto wyświetlane będą dla niej poprawne ikony buffów;
– odbicie obrażeń w ramach działania Bodyguard będzie zakłócało również efekty obrażeń zadawanych przez czary;
– Quest Naturalist, zapewniać będzie szansę na białe i czarne nasiona (white i blackseed) jak również na spacjalny blaze seed;
– składniki produkcyjne w postaci artefaktów nie będą ulegały zniszczeniu w przypadku niepowodzenia w tworzeniu – w ramach craftu – przedmiotów, dla których wykonania są one potrzebne. Usunięciu podlegac będą od tylko podstawowe surowce używane w procesie produkcyjnym;
– mozliwość otwierania pojemników przez postać gracza będzie teraz dodatkowo uzależniona od wzajemnego ulokowania na własciwej względem siebie – maksymalnej róznicy wysokości (odległość pionowa). Wcześniej znaczenie miała tylko odległość pozioma;
– Słowo Mocy – Blood Oath – uwzgledniac będzie poprawny wzrost obrażeń związanych z przypisaną dla Oath funkcjonalnością;
– menu skryby zostało uzupełnione o brakujący przedmiot – Exodus Summoning Rite;
– dokonano korekty AI Strażników NPC/Frakcji celem eliminacji potencjalnego błędu mogącego skutkować niestabilnością serwera gry;
– skorygowano okna okna opcji kryształowych i spaczonych portali, celem poprawnego wyświetlania niektórych komunikatów;
– kontrakty naprawy zostały przemodelowane i wzbogacone o mozliwość wykorzystania do naprawy wyposażenia tworzonego w ramach zdolności masonry i glassblowing (do naprawy kamiennych zbroi, tarcz i broni oraz kryształowych mieczy i lasek);
– w ramach systemu VvV zaktualizowano okodowanie celem przyjecia poprawnego nazewnictwa poszczególnych nagród w tym również w zakresie wojennych wierzchowców;
– dokonano aktualizacji okodowania systemu Honesty Virtue;
– wyposażenie w postaci zbroi, broni, bizuterii oraz odzieży pojawiające się w róznych lokacjach świata gry (w ramach systemu Honesty) może od teraz posiadać parametr magiczny;
– zmodyfikowano okodowanie wyposażenia celem poprawnego nadawania parametru Honesty oraz właściwych zasad konwersji przedmiotów na punkty Honesty;
– dokonano aktualizacji mechaniki zdolności Forensic Eval w celu w pełni poprawnego wykorzystania, w ramach systemu Honesty;
– Bag of Sending nie umożliwi od teraz wysłania do bankowej skrzyni przedmiotów questowych;
– zdolność Bodyguard zupełniono o komunikat informujący o upływie czasu istnienia guarda;
– zaktualizowano okodowanie w obszarze Skill Masteries (Conduict, Mana Shield oraz Summon Reaper) celem dostosowania mechaniki do obecnych oficjalnych reguł gry.

Dodatkowo usunięto błąd, skutkujący mozliwością wielokrotnego otrzymywania nagród w ramach finalizacji niektórych questów.

Post your comment

Facebook Twitter Pinterest