MoonGate - Polski Serwer Ultima Online, Valheim, Legends of Aria, World of Warcraft, ArcheAge, Conan Exiles
Skip

Pakiet aktualizacji – serwer UO – 26.01.2018

Uprzejmie informujemy, iż w najbliższy piątek – tj. 26.01.2018 r – pomiędzy 8:30 a 9:30 – nastąpi przerwa techniczna w funkcjonowaniu shardu UO MoonGate celem implementacji pakietu poprawek do oskryptowania serwera.

Przepraszamy za niedogodności związane z przerwą techniczną i dziękujemy za Waszą wyrozumiałość.

Lista poprawek:
– wdrożono zmodyfikowane zasady ubezpieczenia przedmiotów
a) uruchomiono możność ubezpieczenia przedmiotów zgodnie z katalogiem EA
b) przemodelowano stawki za ubezpieczenie wg następujących założeń:

– koszt ubezpieczenia zwykłych przedmiotów 800 gp;
– koszt ubezpieczenia przedmiotów magicznych nie będących artefaktami w przedziale od 1000 gp do 3000 gp (w zależności od poziomu imbueweight);
– koszt ubezpieczenia przedmiotów magicznych będących artefaktami w przedziale od 4000 gp do 10000 gp (w zależności od poziomu imbueweight);
– przedmioty prized – kwota ubezpieczenia x2;
– przedmoty newbied – 10 gp;
– odnowienie ubezpieczenia (ponowne ubezpieczenie tego samego przedmiotu objętego opcją autoinsure) – % zgodny z EA (regułami oficjalnymi).

Ponadto:
– przemodelowano ospawnowanie Twisted Weald – zgodnie z EA;
– Dragon Turtle Champion Spawn został naprawiony – poprawnie generuje teraz przeciwników;
– usunięto exploit skutkujący możliwością pozyskiwania znacznych ilości złota w przypadku kilku stworów, w obrębie odświezonych dungeonów (revamped dungeons);
– usunieto błąd skutkujący możliwością spowodowania niestabilności serwera gry przy kilkukrotnym użyciu jednej z opcji helpmenu;
– wprowadzono poprawną informację dot. danych kontaktowych (mail/www) w helpmenu;
– kapelusze dostepne w grze uzyskają teraz możliwość posiadania dodatkowych bonusów do Arms Lore;
– War Clever stał się bronią dwureczną – zgodnie z EA;
– Dire Wolfs i Changeling atakowac będa od teraz dobre stwory – zgodnie z EA;
– Dryads stosować będą zmieniony model zachowań AI – zgodny z EA;
– użycie opcji założenia ostatnio używanej broni nie będzie już dłużej skutkowało zdjęciem przez postać niesionej obecnie tarczy;
– menu produkcyjne tailora zostało uzupełniono o brakujące elementy takie jak deer mask, orc mask, bear mask i tribal mask, uruchomiono również możliwość objęcia ich modyfikacjami imbuingu;
– szereg korekt do Dungeonu Despise w zakresie funkcjonowania spawnów i mechaniki zachowania stworów;
– skorygowano parametry magicznych zbroi celem poprawnego wprowadzenia możliwości przekucia sprzętu, w przypadku którego owe przekucie powinno być możliwe;
– wyeliminowano błąd skutkujący możliwością pojawiania się złota pochodzącego z łupu w miejscach niewidocznych dla graczy;
– usunięto ujawnione błędy w okodowaniu Powder of Fortification oraz Powder of Fortification Keg;
– przemodelowano okodowanie czaru Mind Blast dostosowując jego efekty do aktualnych oficjalnych reguł gry;
– Virtue vs Valor speelbook nie będzie zawierał paramatru durability jak miało to miejsce do tej pory, istniejące już w grze przedmoty tego rodzaju zostały skorygowane;
– zaktualizowano listę nagród dostępnych w ramach systemu Virtue vs Valor;
– zmodyfikowano funcjonowanie nekromantycznego czaru Wrath Form oraz Mana Leech – zgodnie z obecnymi regułami EA
– dokonano korekty okodowania Lionów, celem ich dostosowania do oficjalnych reguł gry;
– specjalna odzież mozliwa do pozyskania w toku eskapad do Dungeonu Blackthorna nie będzie zawierała parametru wytrzymałości (zgodnie z EA), dokonano również konwersji wszystkich już istniejących w grze przedmiotów – pozyskanych w tym dungeonie;
– usunięto błąd skutkujący niepoprawnym wyświetlaniem się dodatkowych okien opcji, w przypadku operowania niektórymi rodzajami obiektów w domkach graczy;

Post your comment

Facebook Twitter Pinterest