MoonGate - Polski Serwer Ultima Online, Valheim, Legends of Aria, World of Warcraft, ArcheAge, Conan Exiles
Skip

Pakiet aktualizacji – serwer UO – 16.04.2018

Uprzejmie informuję o implementacji w dniu dzisiejszym pakietu aktualizacji serwera UO obejmującego następujące poprawki  okodowania:

– młode postacie (ze statusem young), po śmierci w obrębie startowej lokacji New Haven teleportowane będą wyłącznie do znajdującego się w tym mieście uzdrowiciela (tym samym nie będą już one przenoszone poza strefę wyspy).
W przypadku kontynentów Tokuno, Malas i Ilshenar – młode postacie po śmierci teleportowane będą – jak dotychczas – do jednego z losowych miejskich uzdrowicieli w obrębie tych kontynentów.
W przypadku kontynentów TerMur oraz Felucca, młode postacie nie będą teleportowane, a tym samym będą musiały poszukiwać wędrownych uzdrowicieli na własną rękę.

Ponadto:
– dokonano korekty okodowania zdolności Cold Wind jak również potencjału stworów korzystających z niej;
– wdrożono kolejny pakiet poprawek do systemu Pet Trainingu;
– jacobs pickaxe posiadać będzie teraz status blesses – zgodnie z EA/OSI;
– wdrożono porawkę parametrów nekromantycznego spellbooka Ossian Grimoire – zgodnie z OSI/EA;
– przemodelowano okodowanie mechaniki logowania na serwer co w efekcie przyśpieszy połączenie z nim;
– leczenie bandażami będzie od teraz możliwe również w stosunku do stworów Despise;
– zdolność animal lore wyświetlać będzie od teraz w poprawny sposób parametry regeneracji – również w przypadku klienta gry Enhanced 3D;
– zwierzęta zdobywać będą od teraz mogły umiejętności powyżej całkowitego pułapu (sumy) umiejętności;
– przywoływane stwory wykorzystywać będą teraz poprawne ilości slotów kontrolnych;
– usunięto możliwość połowów na głębokich wodach w obrębie kontynentu TerMur – zgodnie z EA/OSI;
– potwory, które posiadają naturalną zdolność zatruwania, będą zachowywały owe zdolności także po oswojeniu;
– przypisano zdolności Armour Pierce różnym stworzeniom, które zostało pomyłkowo pominięte;
– pieśni barda nie będą już oznaczały statusem kryminalisty autora dobroczynnego efektu, jak również nie będę przenosiły efektu na cele, których wsparcie nadałoby status kryminalisty;
– stwory posiadające umiejętność spellweavingu otrzymają teraz naturalny, tajemny krąg, zapewniający dodatkowe punkty siły za każde 20 umiejętności Spellweaving;
– wdrożono korekty do mechanizmu wyburzania domów w konsekwencji czego domy tego rodzaju nie będą pozostawiały błędnych wpisów w okodowaniu postaci;
– zaimplementowano mechanizmy ograniczające ładowanie niektórych elementów w okolicznych dla postaci strefach co powinno ograniczyć ewentualne opóźnienia na terenach zasiedlonych lub bogatych w architekturę (np. w obrębie Luny);
– rzucenie czaru Flying obłożone zostało dodatkowym, 2 sekundowym opóźnieniem- zgodnie z EA/OSI;
– czar Mirror Image nie będzie mógł teraz zostać rzucony w tracie lotu;
– postacie/stwory nie będą mogły wchodzić w ukrycie w trakcie lotu, ponadto w trakcie lotu (przemieszczania się) rzucenie szeregu czarów nie będzie skuteczne – wzorem OSI/EA 
– metodykę spawnu krakenów, sea serpentów oraz deep sea serpentów jak również tereny objęte ich występowaniem i loot specjalny krakena dostosowano do EA/OSI.

Post your comment

Facebook X / Twitter Pinterest