MoonGate - Polski Serwer Ultima Online, Valheim, Legends of Aria, World of Warcraft, ArcheAge, Conan Exiles
Skip

Pakiet aktualizacji – serwer UO – 26.04.2018

Uprzejmie informujemy, iż w najbliższy czwartek – tj. 26 04.2018 r – pomiędzy 7:30 a 8:00 – nastąpi przerwa techniczna w funkcjonowaniu shardu UO MoonGate celem implementacji pakietu poprawek do oskryptowania serwera.

Przepraszamy za niedogodności związane z przerwą techniczną i dziękujemy za Waszą wyrozumiałość.

Lista poprawek:
– zaimplementowano brakujące okodowanie w konsekwencji czego zapewnione zostanie poprawne zadawanie obrażeń przy użyciu czarów mistyka takich jak Bombard, Eagle Strike, Hail Storm, Nether Bolt, Nether Cyclone, Purge Magic i Sleep, w tym również wobec Lighthouse w Podziemiach Blackthorna;
– skorygowano okodowanie teleporterów Shame, celem ich dostosowania do reguł działania na EA/OSI;
– dostosowanodo do aktualnych reguł EA/OSI okodowanie czarów Magic Arrow, Lightining, Harm, Chain Lightining, FlameStrike, Meteor Swarm, Energy Bolt, Explosion, Fireball;
– zoptymalizowano okodowanie mistrzowskiej umiejetności Holy Fist zgodnie z regułami EA/OSI;
– skorygowano błędne komunikaty wyświetlane podczas naprawy galeonów;
– eskortowani NPC będą teraz poprawnie wchodzili i opuszczali łodzie gracza ich eskortującego;
– usunięto zgłoszone błędy w zakresie funkcjonowania zdolności oswojonych towarzyszy – Frienzed Whirlwind, Whirlwind, Rune Corruption;
– Whirlwind i Frienzed Whirlwind będą teraz automatycznie nadawane w przypadku wyszkolenia towarzysza w zdolności odpowiednio bushido i ninjitsu;
– wdrożono poprawki do zdolności Exlposive Goo oraz Grasping Claw – które działać będą teraz zgodnie z oficjalnymi regułami gry;
– świat gry uzupełniono o brakujące bramy księżcowe prowadzące do Eodon w miejscach gdzie nie były one dostępne;
– zaatakowanie stworów poprzez użycie makr będzie teraz skutkowało automatycznym przejściem gracza w tryb wojny;
– poprawiono okodowanie dla makra “equip last weapon” celem nadania mu poprawnej funkcjonalności;
– wyłączono opcję pozbawiania gracza statusu Young jeżeli którakolwiek z zdolności u takiej postaci przekroczy 80 pkt. Obecnie utrata statusu Young nastepuje po 40 godzinach gry, po osiągnięciu łącznie 450 pkt zdolności lub też na specjalne życzenia gracza który może – celem pozbycia się tego statusu- użyć komendy specjalnej;
– wyłączono stosowanie zdolności detect hidden u NPCtów / stworów posiadających status nietykalnych (np. vendorów), dostosowano mechanikę zdolności detect hidden do obenych reguł EA/OSI;
– czasookres niszczenia łodzi pozostawionej bez opieki zwiększono do 13 dni zgodnie z EA/OSI;
– skorygowano wagę moonstone crystal do poprawnych 10 jednostek;
– dokonano dalszej optymalizacji okodowania mechanizmu projektowania budynków graczy celem zapewnienia możliwości ukrywania niektórych obieków w toku prowadzonych prac i przemieszczania się;
– usunięto najemników paladyńskich oraz krakeny ze spawnerów w lokacjach gdzie nie powinny być one dostepne zgodnie z aktualnymi regułami EA/OSI;
– zaimpelementowano brakujące okodowanie Serpents Jawbone oraz Cloak of Death, Cloak of Life, Cloak of Power i Cloak of Silence;
– wycofano chest of sending z pakietu veteran rewardów gdzie ów przedmiot nie powinien się znajdować (jest to element Gothic Theme Park);
– okodowanie serwera dostosowano do obsługi najnowszej wersji gry Endless Journey – w miejscach potwierdzonych kolizji wersji.

Post your comment

Facebook Twitter Pinterest