MoonGate - Polski Serwer Ultima Online, Valheim, Legends of Aria, World of Warcraft, ArcheAge, Conan Exiles
Skip

Pakiet poprawek – 16/06/2018

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dziziejszym tj. 16.06.2018 – między 8:30 a 9:00 – nastąpi przerwa techniczna w działaniu MoonGate: Aria w celu wdrożenia pakietu poprawek do skryptowania serwera.
Przepraszamy za niedogodności związane z przerwą techniczną i dziękujemy za wyrozumiałość.

Lista poprawek:

 • Zaklęcie Maga Leczenie leczy teraz od 59 do 67 pkt.
 • Wytrzymałość jest teraz określana przez Zwinność, w zakresie od 20-100.
 • Wytrzymałość zastępuje Zwinność w określaniu prędkości zamachu.
 • Wytrzymałość zastępuje Zwinność w określaniu prędkości biegu.
 • Szybkość regeneracji wytrzymałości została znacznie zmniejszona.
 • Równowaga wchodzi teraz w interakcje z parametrami obrażeń broni.
 • Specjalne umiejętności zostały bardziej równomiernie rozmieszczone w różnych dyscyplinach broni.
 • Krytyczne trafienia zostały usunięte.
 • Dokładności broni zostały znormalizowane.
 • Zwiększono wskaźnik braków w stosunku do celów spoza zakresu umiejętności.
 • Umiejętności broni w kolejce mogą zostać pominięte; ich współczynnik trafień zależy od użytej umiejętności, maksymalna umiejętność wynosi 100%.
 • Timer Swing się odlicza, gdy jest wyłączony, co oznacza, że ​​gdybyś użył Swing, gdy był wyłączony, będziesz podlegał jego użyciu, gdy wyłączanie się zakończy.
 • Timery Swing są opóźnione o 1 sekundę po udanym rzuceniu zaklęcia.
 • Czas ataku łuku odlicza się podczas ruchu z minimalnym opóźnieniem 1 sekundy między zatrzymaniem ruchu a zwolnieniem strzały.
 • Efekt Bleed Particle nie ma już zastosowania przy normalnych trafieniach bojowych. Zamiast tego jest używany tylko jako wskaźnik debuffu.
 • Dodano umiejętność broni Mortal Strike, zapobiega ona uleczeniu celu przez 8 sekund.
 • Po zakończeniu Mortal Strike ofiara staje się odporna na Mortal Strike na 12 sekund.
 • Kiedy krwawienie się kończy, ofiara staje się odporna na efekty krwawienia na 12 sekund.
 • Po zakończeniu ogłuszenia ofiara staje się odporna na efekty ogłuszenia na 12 sekund.
 • Ataki, moc i siła statystyk nie są już skalowane dla postaci niezależnych.
 • Gracze nie mogą już nakładać debuffów na graczy odpornych.
 • Kiedy gracz staje się odporny, wszystkie debuffy gracza są usuwane.
 • Poprawiono animacje / efekty pierwotne i wtórne.
 • Dodano Scout Combat Ability, aby zastąpić Snipe; Hunter Mark, zapobiega ukryciu celu i zwiększa obrażenia dystansowe przeciwko nim (3,33% / 6,66% / 9,99%) na 30 sekund, 2 minuty czasu odnowienia.
 • Dodano Rogue Combart Ability zastępująca Backstab: Vanish. Natychmiast ukryj i usuń wszystkie debuffy graczy. Czas odnowienia 6, 4 i 2 minuty odpowiednio dla poziomów 1, 2 i 3.
 • Hamstring, Bleed, Mortal Strike, Hunters Mark mogą być teraz odporne na siłę woli.
 • Wdrożone cechy mobilne. Określone typy obrażeń mogą zadawać większe obrażenia NPC z wrażliwościami, a mniej NPC z odpornościami. (Typy obrażeń, o których mowa, to Bashing/Slashing/Piercing/Bow/Magic .)
 • NPC z dystansu mogą strzelać również podczas ruchu.
 • Umiejętności Ciężki / Lekki Pancerz skalują teraz obronę odpowiednio do noszonych przedmiotów.
 • Skrócono global potion cooldown do 1 minuty z 4 minut.
 • Zmniejszono obrona przyznaną z tarcz do 70 z 90.
 • Zmniejszono premię do ataku w ramach Stab ze 125 do 100%.
 • Zwiększono obrażenia specjala Bleed (min., maks.) z (20,40) do (40,60).
 • Uzbrojenie w broń 2H zdejmuje teraz Twoją tarczę.
 • Naprawiono Casted Combat Abilities (na przykład Stun), które czasami pozwalały również na normalny Swing.
 • Zapobieżono możliwości użycia  Hamstring wraz z bronią dystansową.
 • Ciężkie elementy Pancerza obniżają teraz twoją zwinność, gdy są na Twoim wyposażeniu (-3 za sztukę).
 • Podpowiedź Blood została zaktualizowana.
 • Zaktualizowano opisy ciężkich i lekkich zbroi.
 • 1 sekundowe opóźnienie Swing po zmianie broni zostało usunięte.
 • Równoważenie Evasion:
  Evasion 1 – 75% szans na trafienie.
  Evasion 2 – 50% szans na trafienie.
  Evasion 3 – 10% szans na trafienie.
 • Naprawiono zdolność broni „Follow Through”, aby odejmować wytrzymałość od trafionego celu.
 • Zegar Swingu nie resetuje się już po wyjściu ze stanu ogłuszenia.
 • Stun nie może się już kumulować jeśli nowe ogłuszenie jest dłuższe niż bieżące ogłuszenie)
 • Rzucenie przygotowanego zaklęcia podczas ogłuszenia spowoduje niepowodzenie rzucenia czaru.
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego pierwszy zamach po zamianie broni mógł być równy pełnemu zamachowi poprzedniej broni.

Zmiany w łupach / rzemiośle / świecie:

 • Zweryfikowano początkowe lokalizacje i spawny potworów, trudność ich pokonania i zakres możliwych do zdobycia łupów. Prace w tym zakresie będę jeszcze kontynuowane.
 • Dodano receptury mikstur Many i Wytrzymałości oraz same mikstury tego rodzaju.
 • Ustawiono wartość pustych run na 200 sztuk miedzi.
 • Dodano prestiżowe książki Vanish & Hunters Mark.
 • Naprawiono uszkodzone spawny w lochach / dodano brakujące moby.
 • Księgi Prestiżu Poziomu II i III możliwe są od teraz do zdobycia wyłącznie na spawnerach Awakening.
 • Śmierć otrzymała nową tabelę możliwych łupów.
 • Śmierć ma teraz szansę dystrybuować przedmioty bezpośrednio do osób w zasięgu, które przyczyniły się do jego śmierci.
 • Dodano bronie kata o trzech poziomach siły (mniejszej, zwykłej i większej), a teraz możliwa jest do zdobycia w łupach. Broń kata zwiększa obrażenia zadawane konkretnemu gatunkowi wroga (125%, 150%, 175%). Znajdziesz je z zwłokach szeregu potworów zarówno z podziemnego, jak i naziemnego świata.
 • Dodano właściwość Przeklęty. Przeklęte przedmioty nie zostaną upuszczone po śmierci, ale nie można ich naprawić (po dodaniu naprawy).

Szybka podróż:

 • Zaklęcie Przywołania zostało wyłączone, zwoje i istniejące kopie w księgach czarów nie będą już działać (i znikną całkowicie po wipe świata gry – nadal planowanego na lato).
 • Dodano szybką podróż. Oznaczanie pustych run pozwala graczom przywoływać portale. Portale są dwukierunkowe, chyba że są ograniczone przez rzucony obszar.
 • Zakopywanie run działa jak portal jednorazowy i nie wymaga sprawdzenia umiejętności.
 • Run nie można oznaczać na działkach mieszkaniowych, w lochach, na Pustkowiach ani w Czarnym Lesie.
 • Portale z Pustkowi i Czarnego Lasu są portalami jednokierunkowymi. Możesz opuścić te obszary, ale nie możesz wrócić.
 • Portale nie mogą być tworzone w lochach.
 • Mordercy nie mogą podróżować przez portale.
 • Naprawiono ceny run, teraz wszystkie powinny wynosić 200 miedzi.
 • Ustawiono na kolor czerwony portale źródłowe i docelowe w przypadku portali jednokierunkowych.
 • Naprawiono portale docelowe nie pojawiające się w różnych podregionach.

Zmiany w oswajaniu:

 • W pełni zaimplementowano zdolność Animal Lore, wymaganą do kontrolowania Twoich stworzeń.
 • Zwiększono liczbę slotów Drake i Dread do 4.
 • Gracze nie mogą już oswajać zwierząt wierzchem.
 • Tamerzy nie mogą już rozkazywać zwierzętom domowym ataku na cele, których nie widzą.
 • Wydłużono czas gnicia zwłok zwierząt.
 • Zoptymalizowano i uproszczono AI petów.

Zmiany w gildii:

 • Tag gildii jest teraz usuwany z imienia gracza po opuszczeniu gildii.
 • Skorygowano okodowanie zaproszeń do Guild, aby wyświetlać poprawny tekst.
 • Mistrzowie gildii nie mogą już promować innego członka gildii do mistrza gildii, a tym samym tworzyć wielu członków o randze mistrza gildii. (Obecnie nie ma możliwości przeniesienia własności gildii. Zostanie to wkrótce naprawione).
 • Nazwy gildii są teraz rejestrowane podczas tworzenia gildii, wcześniej nazwa gildii była ustawiana jako tag gildii.

Błędy / Różne:

 • Częstotliwość regeneracji z ogniska została nieznacznie zmniejszona.
 • Gracze nie mogą już odrzucać wispa początkowego gracza ani wchodzić w interakcje z nim.
 • Gracze nie mogą już rozpakowywać przedmiotów, które są zablokowane na nieruchomości innej osoby.
 • Jeśli skrytka lub pojemnik jest niewidoczny, gracze nie mogą już przechowywać i usuwać przedmiotów z pojemnika za pomocą podzielonego stosu.
 • Gracze nie mogą już zabierać przedmiotów z banku za pomocą podzielonego stosu, będąc daleko od banku.
 • Gracze nie mogą już używać / konsumować przedmiotów w zamkniętym pojemniku, jeśli jest on otwarty.
 • Zablokowane kontenery mają teraz unikalne kombinacje kluczy / zamków i nie mogą być otwierane ani blokowane przez żaden zablokowany klucz kontenera.
 • Gracze nie mogą już przywoływać wierzchowca, na którym siedzą, za pomocą komendy / use.
 • Zwłoki stworzeń nie mają już otwieranych toreb ani opcji łupów, chyba że mają coś do złupienia. Ich zbieranie jest teraz domyślną interakcją.
 • Użycie opcji automatycznego plądrowania zwłok, odsłania teraz ukrytego gracza.
 • Puste menu kontekstowe po kliknięciu prawym przyciskiem myszy nie wyświetla się już na stworzeniach.
 • Okna dialogowe są teraz automatycznie zamykane podczas teleportacji.
 • Bank i kontenery w bankach zamykają się teraz automatycznie podczas teleportacji.
 • Spawnery Awakening nie resetują teraz swojego poziomu wykonania po ponownym uruchomieniu serwera.
 • Gracze nie tracą już monet podczas próby zakupu przedmiotu od NPC gdy pozostają zbyt daleko, aby to zrobić.
 • Stwory/postacie NPC w obozach nie będą się już odradzały utknięte w przedmiotach czy tez niemożliwe do zaatakowania.
 • Maksymalna waga plecaka gracza na rozwijanej liście ekwipunku jest teraz aktualizowana, gdy zmienia się jego siła.
 • Bandyci nie będą już atakować innych bandytów.
 • Gracze mogą teraz przenieść mistrza gildii na członka rangi Oficera.
 • Gracze mogą dzielić stos przedmiotów na ziemi.
 • Spakowane przedmioty można teraz rozpakować tylko wtedy, gdy znajdują się w plecaku użytkownika.
 • Nagrody w postaci Anvil z rozkazów rzemieślniczych są teraz spakowanymi przedmiotami.
 • Warfork jest teraz użyteczny dla postaci Gracza.
 • Lochy i inne teleportery na świecie powinny pozwolić teraz na ponowne wejście.
 • Moby nie odradzają się już w domach graczy podczas poszukiwania skarbów.
 • Jeśli dom zostanie zbudowany na graczu, obiekty ruchome zostaną przesunięte na granicę domu.
 • Usunięto Complete Heal Potion z tabel łupów.
 • Naprawiono strażników neutralnych. Teraz właściwie chronią również osoby wyrzutków.
 • Neutralni strażnicy nie próbują już chronić graczy przed innymi strażnikami.
 • Strażnicy nie atakują już w zasięgu wzroku, gdy gracz ma aktywne konflikty, strażnik musi znajdować się w zasięgu konfliktu, aby mógł zareagować.
 • Naprawione ogniska nie znikają już samoistnie, teraz najpierw same wygasają i dopiero znikają.
 • Dodano klasy broni do opisu broni.
 • Kontenery będą się teraz zamykać po zlockowaniu.

Post your comment

Facebook Twitter Pinterest