MoonGate - Polski Serwer Ultima Online, Valheim, Legends of Aria, World of Warcraft, ArcheAge, Conan Exiles
Skip

Pakiet aktualizacji – serwer UO – 07.12.2018

Uprzejmie informujemy, iż w najbliższy piątek  – tj. 07.12.2018 r – pomiędzy 8:30 a 9:00 – nastąpi przerwa techniczna w funkcjonowaniu shardu UO MoonGate celem implementacji pakietu poprawek do oskryptowania serwera.

Przepraszamy za niedogodności związane z przerwą techniczną i dziękujemy za Waszą wyrozumiałość.Lista poprawek:
– skorygowano okodowanie odpowiedzialne za intensywność i dystrybucję magicznego nasycenia łupów możliwych do zdobycia w zakresie nieobjętym systemem Random Magic Item Generation – publish 73 i 74 – link Random Magic Item Generation System i Publish 73 ;
– lampiony startowe generowane na ołtarzach champion spawnów nie będa już ulegały procesowi znikania;
– dostosowano do aktualnych oficjalnych reguł gry parametry zdolności kartografii, niezbęde do odczytania map skarbów. Ponadto w przypadku map poszczególnych poziomów parametry te będą generowane losowe w skali od minimalnego zakresu do górnej granicy wymaganej dla danego kręgu (mapa przykładowego poziomu która dotychczas do odkodowania wymagała 41 zdolności kartografii, może od teraz wymagać minimum od 41 do 71 pkt zdolności a mapa która wymagała minimum 70 pkt zdolności – wymagać minimum od 70 pkt do 100 pkt. Zwiększa to zasadność trenowania zdolności poza nominalny poziom minimalny, gdzie dla danego poziomu mapy istnieje szansa na odkodowanie);
– czary z grupy Bard Mastery, czary Feeblemind i Weaken z kręgu pierwszego maga oraz umiejętności Bleed Attack i Mortal Strike zapewniać będą teraz (oraz wyświetlać) poprawne bonusy, zgodne z oficjalnymi regułami gry;
– efekty czarów z grupy Bard Mastery będą od teraz poprawnie zanikały w przypadku członków gildii jak również w przypadku śmierci postaci gracza, wyjścia poza zasięg działania efektu czaru oraz w przypadku opuszczenia przez postać grupy objętej takim efektem;
– usunięto błąd skutkujący dalszym trwaniem niektórych innych niż wskazane wyżej efektów w ramach grup graczy (party) w przypadku jej rozwiązania;
– niektórym przedmiotom możliwym do pozyskania w ramach funkcjonowania mechaniki Shadowguards z dodatku Time of Legends nadano brakujący parametr artefaktu;
– skorygowano błąd w niewłaściwych parametrach grafiki Valor Banneru – nagrody możliwej do pozyskania w ramach systemu Vice vs Virtue;
– przemodelowano okodowanie odpowiedzialne za mechanikę broni mistycznej, od teraz mechanika ta uwzględniać będzie wszystkie bonusy przynależne z tytułu posiadania przez postać gracza zdolności Mistycizm, jeżeli zdolność ta będzie większa od posiadanego poziom zdolności bitewnej właściwej dla danego rodzaju uzbrojenia;
– usunięto błąd w systemie CleanUp Britania mogący skutkowac – w niektórych uwarunkowaniach – niestabilnością serwera gry;
– skorygowano – na poprawne i zgodne z oficjalnymi regułami gry – nazwy oraz zasięgi obszarowe poszczególnych regionów kontynentu TerMur;
– okodowanie mechaniki stworów uzupełniono o brakujące zapisy odnoszące się do maksymalnych bonusów do HP z tytułu efektu Toughess/Invigorate, dodatkowo bonus do Hp z tytułu Invigorate może skutkować przewyższeniem dopuszczalnego cap – zgodnie z EA;
– wdrożono kolejny pakiet zaawansowanej mechaniki systemu Vice vs Virtue – wdrożonej pakietem aktualizacji z dnia 22.11.2018 tj:
a) okna wyświetlane w trakcie włączenia się postaci do systemu VvV uzupełniono o brakujące informacje obejmujące nowe reguły zaawansowanej mechaniki;
b) pokonanie przeciwnika w ramach systemu VvV skutkować będzie od teraz dodatkowym bonusem w postaci zdobycia pewnej, niewielkiej ilości srebra. Bonus taki nie będzie przydzielany w ramach walk pomiędzy postaciami wywodzącymi się z kont powiązanych tożsamymi numerami IP. Zdobycie srebrnego bonusu możliwe będzie tylko 5 razy w ciągu każdych kolejnych 3 godzin od otrzymania bonusu pierwszego. Pokonanie przeciwnika zapewniać będzie w tym czasie odpowiednio bonusy na poziomie 20, 10, 5, 2 i 1 srebrnej monety.
c) usunięto fragment okodowania mogący skutkować wykluczaniem – w pewnych uwarunkowaniach – niektórych postaci z systemu VvV – po pierwszym zalogowaniu od dnia uaktywnienia zmodyfikowanych reguł. Ma to na celu ograniczenie możliwości utraty przez takie postacie już zgromadzonego srebra.
– salvage bag będzie od teraz korzystał z jednego z parametrów zdolności – kowalstwa lub górnictwa, w zależności od tego, który z nich jest wyższy dla danej postaci gracza;
– teren miasta Luna uzupełniono o brakujący sklep magiczny (Luna Mage Tower – w dniu dzisiejszym nastąpi jej odpawnowanie);
– skorygowano poziomy zdolności niezbędne do posiadania przy produkcji Statuy Gargulca;
– przemodelowano zasady funkcjonowania mana Regeneration na w pełni zgodne z obecną oficjalną mechaniką gry. Dotyczy to zarówno cap powyżej dot 18 pkt, aktualnego braku cap na MR, zasad zliczania punktów MR do poziomu 30 pkt oraz pozyskiwania kolejnych punktów MR ponad 30 (w tym efektu tych dodatkowych punktów).
– usunięto błedy ujawnione w okodowaniu systemu City Loyality – skutkujące problemami w handlu pomiędzy miastami;
– Scroll of Transcendence będzie od teraz w sposób poprawny wskazywał powiązane z nim parametry;
– zmodyfikowano błędnie funkcjonujące okodowanie kluczy Peerless w konsekwencji czego zostały wyeliminowane problemy z ograniczeniem możliwości wstępu części graczy w ramach party;
– dodano brakujące rzadkie kryształy do niektórych rodzajów stworów, w tym mini championów;
– przemodelowano system Town Crierów w sposób zapewniający funkcjonalności zgodne z obecnymi rozwiązaniami OSI;
– czar Spirit Speak nie będzie już funkcjonował na celach wywołanych czarem nekromantycznym Animate Dead.

Post your comment

Facebook Twitter Pinterest