MoonGate - Polski Serwer Ultima Online, Valheim, Legends of Aria, World of Warcraft, ArcheAge, Conan Exiles
Skip

Pakiet aktualizacji – 13.12.2018

Chcielibyśmy poinformować o pomyślnym ukończeniu implementacji oczekiwanego pakietu łatek, eliminujących m.in. problemy z synchronizacją bazy danych serwera LOA. Korekty obejmują między innymi:

  • rozwiązanie problemu potencjalnych awarii bazy serwera, które mogły wystąpić podczas korzystania ze zaktualizowanej implementacji bazy postaci;
  • implementacja modułu do usuwania zduplikowanych obiektów, które mogły powstać z powodu wadliwego działania starych baz danych klastrów / postaci, powodując problemy z desynchronizacją, a także obiektów zainfekowanych wadliwym kodem, które mają nieskończone pętle rekurencyjne.

Ponadto zaimplementowano nowy mechanizm logowania, który wychwytuje nieobsługiwane wyjątki, które spowodowały wyjście z prawidłowo funkcjonującego procesu i przebudowano mechanikę tworzenia kopii zapasowych serwera. Nowe żądanie tworzenia kopii zapasowej zostanie teraz umieszczone w kolejce, jeśli stary proces zapisu jeszcze się nie zakończył.

Post your comment

Facebook X / Twitter Pinterest