MoonGate - Polski Serwer Ultima Online, Valheim, Legends of Aria, World of Warcraft, ArcheAge, Conan Exiles
Skip

Pakiet aktualizacji – serwer UO – 22.12.2018

Uprzejmie informujemy, iż w najbliższą sobotę  – tj. 22.12.2018 r – pomiędzy 9:00 a 9:00 – nastąpi przerwa techniczna w funkcjonowaniu shardu UO MoonGate celem implementacji pakietu poprawek do oskryptowania serwera.

Przepraszamy za niedogodności związane z przerwą techniczną i dziękujemy za Waszą wyrozumiałość.

Lista poprawek:
– zwiększono istotnie szybkość odzyskiwania staminy przez postacie graczy – zgodnie z ostatnimi zmianami w regułach UO (było do 24 stam/minuta, będzie do 85 stam/minuta). Jednocześnie wdrożono zgodną z EA redukcję traconej wytrzymałości;
– usunięto ujawnione błędy i niezgodności z oficjalnymi zasadami gry w okodowniu Systemu Peerless;
– opuszczenie przez wszystkich graczy strefy Peerless automatycznie zakończy jej aktywność dla członków grupy;
– wdrożono pierwsze pliki zmierzające do aktywacji – w kolejnej nieodległej aktualizacji – Systemu City Loyality w obrębie Felucca w tym również systemu elekcji (linki do opisu systemu – City Loyality , System Elekcji oraz opis UO Guide ).
– świat gry uzupełniono o brakujące przedmioty wdrożone do UO ostatnim publishem 103 – Barbed Whip, Krampus Minion Boots, Nice Title Deed, Naughty Title Deed, Punisher Title Deed, Spiked Whip, Bladed Whip, Krampus Minion Talons, Krampus Minion Hat oraz Krampus Minion Earrings. Stanowią one pakiet nagród za pokonanie nowego przeciwnika Krampusa – którego już wkrótce wraz ze swoimi sługami terroryzować będzie trakty Sosarii;
  Wyciąg z patchnotes dot. Krampusa (trwają prace nad implementacją systemu w całości):

 • A special edition of the Town Cryer has chronicled the vile Krampus threatening Britannia’s trade routes!
 • Icy Creatures have been spotted ambushing trade routes.
 • As more trade orders are completed, larger creatures will spawn until Krampus’ minions ambush!
  These creatures are still subject to player power matching that applies to ambushers.
 • Once Krampus minions begin ambushing trade routes, there is a chance Krampus will spawn.
 • Krampus is subject to standard trade route ambusher spawn validations.
 • Krampus cannot spawn at sea.
 • Krampus cannot spawn in the Lost Lands.
 • Krampus can only spawn when the required number of non-Moongate shortcut trade orders have been completed.  Once this requirement has been met, Krampus can spawn regardless of moongate use status.
 • Krampus can only spawn in Felucca .
 • Krampus’ guardians must be defeated before he can be attacked.
 • Only a single Krampus can be spawned at any given time.
 • Krampus will despawn after an extended period of inactivity.
 • Trade Orders cannot be acquired while Krampus is terrorizing a trade route, and City Trade Ministers will share Krampus’ location so those brave enough to challenge him can vanquish him and secure further trade routes.
 • A previously unknown creature called the Frost Drake is known to be attracted to Krampus, and will spawn in proximity.
 • Defeating Krampus will give a chance to all top attackers to acquire one of several rewards based on the number of trade orders they have completed since the last time they killed Krampus.  Completing zero trade orders will give a very low chance of a reward, while completing 3 or more will guarantee a reward,
  • Whip – new weapon available across the following weapon skills with the associated special moves.
  • Bladed Whip (Swordsmanship, Bleed & Whirlwind)
  • Spiked Whip (Fencing, Armor Pierce & Whirlwind)
  • Barbed Whip (Mace Fighting, Concussion & Whirlwind)
   Weapon Speed: 3.25
   Damage: 13-17
   Range: 1
   One Handed
   Repairable via Tinkering
   Can be imbued and reforged
   Can be equipped by all races
   Can be dyed with a leather dye tub
  • New Clothing & Jewelry Recipes craftable via Tailoring or Tinkering
   Krampus Minion Hat
   Krampus Minion Talons [Gargoyle Only] (cannot be dyed)
   Krampus Minion Boots
   Krampus Minion Earrings [Gargoyle Only] (Can be dyed with material appropriate dye tubs)
  • Reward Titles
   The Nice
   The Naughty
   The Punisher
  • Krampus’ Coin Purse
   There is a chance the coin purse can contain one of the following trinkets,
   Dirty Snowballs
   Krampus’ Punishin’ List with [Your Character’s Name] Circled
   A card of Semidar – including the new Krampus card
   Gold or Silver branches dependent on a player’s Karma

– wdrożono brakujący na shardzie Mystical Polymorph Totem;
– System Town Cryer rozszerzono o możliwość dodawania przez ekipiantów własnych, autorskich wiadomości;
– wdrożono okodowanie specjalnej ksiegi – Recipe Book (jeden z najnowszych dodatków dla graczy w UO);
– mechanikę działania zdolności Forensic Eval dostosowano do aktualnych reguł gry;
– zmodyfikowano okodowanie Systemu City Loyality eliminując ujawnione błędy w wyświetlaniu ikonek buffów;
– skuteczne zakończenie wyprawy do zbrojowni Shadowguard – powodować będzie od teraz zniknięcie wszystkich stworów w jej rejonie;
– zoptymalizowano okodowanie Systemu Wyszukiwania Vendorów dostosowując go do aktualnego, zmodyfikowanego jądra serwera. Usunięto również błędy skutkujące problemami w wyświetlaniu w ramach tego systemu niektórych przedmioów np. talizmanów;
– System Veteran Rewardów uzupełniono o brakujące nagrody – Statuetki Pyros, Hydros, Stratos i Lithos;
– usunięto błąd skutkujący brakiem poprawnego nakierowywania się niektórych oswojonych stworów graczy;
– Blackthorn Invasion Ninja’s będą o teraz poprawnie wykorzystywać zdolności skradania się;
– usunięto błąd skutkujący brakiem możliwości wyuczenia petów posiadających magiczną zdolność Ninjitsu umiejętności ukrywania się;
– skorygowano okodowanie map skarbów poziomu 5+ poprzez eliminację błędów skutkujących brakiem możliwości odkodowania cześci z nich;
– wypełniajace się kontenery (fillable containers) będa od teraz losowo respawnowały w swoim wnętrzu do maksimium do 3-5 przedmiotów oraz dodatkowo będą mogły zostać zabezpieczone losowo przez 1 do 3 pułapek. Każdy respawn nieopróżnionego kontenera dodawać będzie kolejny przedmiot do wnętrza kontenera w częstotliwości 5 do 30 minut – aż do osiagniecia ustalonego wcześniej dla kontenera losowego maksimum;
– czar Wildfire nie będzie już zadawał obrażeń celom w regionach domków;
– korzystanie z funkcjonalności Shrine of Singularity wymagać będą od teraz uprzedniego ukończenia linii questu The Arisen ( link );
– usunięto ujawnione błędy w funkcjonowaniu okien BOD skryby;
– dodano szansę na uzyskanie produktów kucharza o statusie exceptional, szansę na produkty tego rodzaju zwiększono do poziomu EA;
– okodowanie odpowiedzialne za mechanizm produkcji cieśli uzupełniono o brakujące informacje dot. wytworzenia kontenerów o statusie exceptional;
– niekontrolowany VorpalBunny/Battle Chicken Lizard uciekać będa od teraz z wiekszą szybkością – zgodnie z EA;
– Chicken Lizard posiadać będzie od teraz szansę na zniesienie jaja tylko w przypadku posiadania statusu bonded;
– wdrożono możliwość dodawania Grapes of Wrath do commodity deedów;
– mechanikę gry uzupełniono o brakujący bonus do ilości wydobycia granitu w Fellucca (3 jednostki);Dodatkowo informuję, iż od dzisiejszego dnia tj. 22.12.2018, wymagana do poprawnej gry na MoonGate wersja UO, jest to wersja nie niższa niż oznaczona numerem:
UO Enhanced 3D – 4.0.74.28 (lub wyższa)
UO Classic 2D – 7.0.74.28 (lub wyższa)
Numer aktualnie zainstalowanej wersji gry wyświetla się Wam na panelu logowania.
Korzystanie ze starszej wersji gry uniemożliwiać będzie połączenie się z serwerem (kick klienta gry).
Dlatego w przypadku posiadania wersji starszej – prosimy o niezwłoczną aktualizację Ultimy zainstalowanej na Waszych komputerach poprzez użycie pliku uopatch.exe w folderze gry.

Post your comment

Facebook X / Twitter Pinterest