MoonGate - Polski Serwer Ultima Online, Valheim, Legends of Aria, World of Warcraft, ArcheAge, Conan Exiles
Skip

Korekta dostępu do dungeonu Khaldun

W związku z uruchomieniem sezonowego eventu Treasures of Khaldun, oraz ulokowaniem obozu dostępnego tylko dla osób, które ukończyły quest Going Gumshoe  w rejonie jednego z wejść do tego dungeonu (pozycja 6009, 3775, 19) przejście te zostało deaktywowane. Dostęp do dungeonu jest nadal możliwy drugim wejściem ulokowanym na pozycji 5882,  3819, -1.

Post your comment

Facebook X / Twitter Pinterest