WarCry - Polski Serwer Ultima Online, Legends of Aria, World of Warcraft, Black Desert Online
Skip

Pakiet aktualizacji – 19.08.2019

Pragniemy uprzejmie poinformować, że o wydaniu w dniu dzisiejszym kolejnego pakietu aktualizacji okodowania serwera. Ich wdrożonych poprawek poniżej:

  • Bawełna z pól teraz układa się prawidłowo;
  • Lochy misyjne od teraz przedawniać będą prawidłowo zawarte w nich instancje;
  • Przywoływanie mounta teraz wymagać będzie prawidłowego odczynnika: Essence;
  • Przywoływanie mounta w lochach nie będzie już możliwe.

Post your comment