MoonGate - Polski Serwer Ultima Online, Valheim, Legends of Aria, World of Warcraft, ArcheAge, Conan Exiles
Skip

Pakiet aktualizacji – 21.08.2019

Kolejny pakiet poprawek i aktualizacji trafił na serwer w dniu dzisiejszym. Ich lista poniżej:

  • Naprawiono błąd z teleportowaniem do nieprawidłowych lokalizacji w Legowiskach Śmierci (Katakumby).
  • Usunięto bankiera z katakumb.
  • Dodano odczynniki i bandaże do NPC w katakumbach.
  • Stosy essence nie mogą być już umieszczone w slocie esencji stołu wzmacniającego. Esencje muszą być umieszczone jedną esencję na pole.
  • NPC portalu katakumb stali się nieśmiertelni.
  • Naprawiono błąd z wynajętymi kupcami odchodzącymi od swoich lokalizacji.

Post your comment

Facebook Twitter Pinterest