MoonGate - Polski Serwer Ultima Online, Valheim, Legends of Aria, World of Warcraft, ArcheAge, Conan Exiles
Skip

Nowa opcja wyświetlania zawartości budynków graczy

W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi nie wyświetlania postaciom graczy wyposażenia obcych domków – zalecamy aktywowanie stosownej opcji wyświetlania w ustawieniach samej gry (graphics/display all public houses contents). Po dokonaniu modyfikacji opcji należy ponownie uruchomić klienta gry. Dodana opcja została wprowadzona przez EA w ramach ostatnich publishów celem możliwości ograniczenia potencjalnych opóźnień na mocniej doposażonych w domki (i ich umeblowanie) terenach gry.

Post your comment

Facebook X / Twitter Pinterest