MoonGate - Polski Serwer Ultima Online, Valheim, Legends of Aria, World of Warcraft, ArcheAge, Conan Exiles
Skip

Regulacja zabudowy działek w New Magincia

Uprzejmie informuję, iż w najbliższy czwartek, rozpoczniemy pierwszy etap regulacji stanu nieruchomości w obrębie miasta New Magincia. Wszystkie działki uzyskane tam w drodze loterii, a nie posiadające zabudowy lub też posiadajace zabudowę wyłącznie w postaci fundamentu (bez przynajmniej wzniesionego parteru) oraz obiekty nie posiadajace przynajmniej jednego vendora będą sukcesywnie oczyszczane a odzyskane w ten sposób obszary – staną się ponownie dostępne do zabudowy dla mieszkańców serwera. Docelowo tereny te służyć bowiem mają przede wszystkim aktywnym graczom shardu.

Poszczególne uwolnione działki, będą udostępniane graczom w ramach aukcji, która zostanie niebawem uruchomiona na naszym forum

Post your comment

Facebook X / Twitter Pinterest