MoonGate - Polski Serwer Ultima Online, Valheim, Legends of Aria, World of Warcraft, ArcheAge, Conan Exiles
Skip

Pakiet aktualizacji i poprawek

W dzisiejszym dniu tj. 06.05.2020 na serwer trafił pakiet aktualizacji i poprawek do okodowania – eliminujący ujawnione w ostatnich dniach błędy i wdrażający konieczne uzupełnienia.

Poniżej zamieszczam patchnotes zmian :

  • usprawniono procesy logowania do serwer gry przy użyciu wersji Enhanced (nie powinny się już pojawiać przypadki zawieszania klienta gry w trakcie logowania);
  • naprawiono exploit w mechanice Systemu Huntmaster;
  • wiadomość w butelce używa od teraz nowego ID przedmiotu;
  • wdrożono szereg poprawek usprawniających prace kodu serwera w tym w szczególności usprawniających mechanikę łodzi;
  • naprawiono błąd, który mogła wystąpić, gdy strażnik skarbu podlegał blokadzie odrodzenia;
  • naprawiono exploit z manekinami, do których każdy mógł uzyskać dostęp;
  • wdrożono różne poprawki niedokładnych wzorów nasycania i problemów ujawnionych w Systemie Imbuingu;
  • naprawiono ujawniony exploit ze wzrostem umiejętności postaci Graczy;
  • zwiększono pamięć podręczną w kodzie mechaniki serwera dla lepszej obsługi generowania obszaru i obiektów statycznych na mapach świata gry.

Post your comment

Facebook X / Twitter Pinterest