MoonGate - Polski Serwer Ultima Online, Valheim, Legends of Aria, World of Warcraft, ArcheAge, Conan Exiles
Skip

Nowy klient nakładki ClassicUO

Uprzejmie informujemy, że wersja nakładki ClassicUO używana w kliencie 2D gry jest już dostępna w postaci nowego, przyjaznego dla użytkownika programu uruchamiającego.

Możesz pobrać nową nakładkę pod adresem https://www.classicuo.eu/ – wybierając odpowiednią dla siebie wersję (w zależności od posiadanego systemu operacyjnego).

Po pobraniu i rozpakowaniu pliku zip z nakładką powinieneś uruchomić plik ClassicUOLauncher.exe z rozpakowanego pakietu, po czym otworzy się następujące okno

W pierwszej kolejności zalecamy zaznaczyć opcje “auto apply updates”, co będzie skutkowało automatyczną implementacją ewentualnych poprawek nakładki.

Następnie, użyjcie pierwszej opcji po lewej – “Profiles/Edit Profiles”, co pozwoli Wam na utworzenie nowego profilu logowania na serwer.

W tej części nakładki:

  • w polu “Profile Name” : wpiszcie wybraną nazwę swojego profilu;
  • w polu “Username” : login Waszego konta
  • w polu “Password” : hasło do Waszego konta
  • w polu “Server IP” : IP naszego serwera tj. 195.201.167.253
  • w polu “Port” : numer portu 2593

Następnie, klikamy na strzałkę po prawej stronie pola UO Patch i wskazujemy lokalizacje głównego katalogu gry Ultima Online.
Poniżej pojawić powinna Wam się samoistnie wersja klienta gry.

Po wpisaniu wszystkich powyższych danych wybreramy opcje “Save profile”, co spowoduje zapisanie profilu logowania pod wybraną nazwą. Możecie teraz wrócić do menu głównego – klikając przycisk “BACK”.

Po powrocie do okna głównego w rozwijalnej rubryce “Current Profile”, wybieracie utworzony przez Was profil , na jaki chcecie się zalogować. Spowoduje to wyświetlenie danych logowania w polach poniżej. Pozostaje kliknąć przycisk “LAUNCH” aby uruchomić grę 🙂

Post your comment

Facebook Twitter Pinterest