MoonGate - Polski Serwer Ultima Online, Valheim, Legends of Aria, World of Warcraft, ArcheAge, Conan Exiles
Skip

Aktualizacje dla światów Ultima Online – Britannii i Sosarii

W ostatnich dniach na nasze serwery Ultima Online – Britannię i Sosarię trafiły paczki kolejnych poprawek dostosowujących świat gry do rozwiązań znanych z dodatków Second Age/ Renaissance (w przypadku Britannii), czy też m.in. zmian związanych z bieżącymi modyfikacjami po stronie klienta gry (w przypadku Sosarii).

Wśród istotnych zmian świata Britannii na wymienienie zasługuje w szczególności przemodelowanie mechaniki działania Straży Miejskiej, nowe skalowanie łupów dla skrzyń z map skarbów, zaimplementowanie bonusów do skali wytrzymałości przedmiotu (broni/zbroi) wykonywanej przez rzemieślników z kolorowej rudy (zbroje/broń), kolorowych skór (zbroje) oraz łusek smoka (zbroje).

Za godne szczególnej uwagi uznać należy również zaimplementowanie poprawek wdrażających prawidłowe stosowanie parametru Virtual Armor dla stworów/petów, znaczne obniżenie lostów zdolności PK , podwojenie czasookresu po którym postawiony dom Gracza – przy braku odświeżenia – podlega wyburzeniu, jak również uaktywnienie opcji reperacji w menu narzędzi rzemieślniczych przynależnych do zdolności Carpentry i Bowcrafting/Fletching.

W przypadku Sosarii modyfikacje – prócz zmian dostosowujacych serwer do ostatnich korekt po stronie klienta – objęły miedzy innymi zmiany w zakresie zaawansowanego kucharstwa, eliminację błędów w zakresie losowego upuszczania przedmiotów podczas handlu czy też możliwości przekroczenia liczby dopuszczalnych przedmiotów w skrzyniach, wreście korekty ujawnionych błędów w Systemie Community Collections.

Nadmieniam również, iż już w miesiącu lutym planujemy uruchomienie pełnego Systemu Kolekcji Społecznościowych na serwerze Britannia po dostosowaniu tego systemu do medotyki er obowiązujących na tym shardzie. Więcej szczegółów w tym zakresie przedstawimy już wkrótce.

Poniżej przedstawiam listę głównym zmian dla poszczególnych serwerów:

Britannia:

 • przemodelowano mechanikę Straży Miejskiej. Miejscy strażnicy nadal reagują na wezwanie NPC lub Graczy którzy są świadkami zbrodni lub innych naruszeń prawa, ale nie posiadają już mocy “natychmiastowego zabicia”. Zamiast tego pojawiają się w miejscu wezwania i będą atakować łotrzyków w sposób mniej “boski” 🙂 ;
 • Triton nie jest już dostępny jako przywoływalny pet w ramach nagród z elementów Rising Tide aktywnych na shardzie;
 • dodano funkcjonalność szczebla administrator – w zakresie moderowania tagów dla kont w grze;
 • NPC Gardener nie będzie już oferował napojów magicznych w wersji wzmocnionej;
 • skalę łupów w złocie dla skrzyń z map skarbów oraz SOS dostosowano do rozwiązań stosowanych w T2A/UOR;
 • zwiększono zróżnicowanie zakresów umagicznionych przedmiotów w łupie między słabszymi i silniejszymi stworami;
 • usunięto błąd skutkujący możliwością pozyskania przez Supportera bonusowego wzrostu skilla skutkującego przekroczeniem podstawowego limitu 100 punktów zdolności;
 • z panelu rzemieślniczego kucharza usunięto przyciski “make number” i “make max” niedostępne w erze T2A/UOR. Wykonywanie craftu przebiegać będzie według mechaniki działania przewidzianej dla pozostałych profesji;
 • zaimplementowano bonusy do skali wytrzymałości przedmiotu (broni/zbroi) wykonywanej przez rzemieślników z kolorowej rudy (zbroje/broń), kolorowych skór (zbroje) oraz łusek smoka (zbroje);
 • usunięto błąd skutkujący potencjalną niestabilnością serwera gry podczas używania Runy Frakcji;
 • dostępny w module UO Store Undertaker’s Staff posiadać będzie od teraz status Blessed;
 • zaimplementowano poprawkę wdrażającą prawidłowe stosowanie parametru Virtual Armor dla stworów/petów;
 • do oferty NPC Kucharza dodano narzędzia obsługujące receptury Zaawansowanego Systemu Kucharstwa (rolling pin, skillet, fluor sifter);
 • zaimplementowano nową metodykę przyznawania przedmiotów magicznych w skrzyniach skarbów. Od teraz wyższy poziom mapy skarbów będzie oznaczał szansę na wyższy zakres umagicznienia łupu. Na mapkach najniższego poziomu zdobycie przedmiotów z górnej półki umagicznienia nie będzie już możliwe;
 • oczyszczono strefy odradzania stworów z siedzibie frakcji Shadowlords (główne ciągi komunikacyjne i sale miedzy kamieniami i monumentami sigili) zostawiając stwory w dolnej części krypt, tak aby nowi członkowie frakcji mogli sobie potrenować w tej strefie;
 • obniżono znacznie skalę skillostu PK przy wskrzeszeniu – do 0.1 pkt zdolności za każdy short murder count (dotyczy wyłącznie skilli na poziomie 70+ pkt o ile wskrzeszany morderca ma więcej niż 5 short murder countów);
 • dosiedlono tereny pustyni w Lost Lands;
 • podwojono czasookres po którym postawiony dom Gracza – przy braku odświeżenia – podlega wyburzeniu;
 • uaktywniono opcje reperacji w menu narzędzi rzemieślniczych przynależnych do zdolności Carpentry i Bowcrafting/Fletching;
 • Cold Drake będzie mógł być od teraz karmiony również mięsem;
 • smith hammer zamieniony na smithy hammer będzie mógł być wykorzystywany również jako broń zgodnie z erą UOR/T2A (dotyczy hammera dostępnego w łupie, z craftu oraz nabytego u NPC od chwili wdrożenia poprawki);
 • sledge hammer będzie poprawnie weryfikowany jako bron bash z wpływem na ewentualne wzrosty mace.

Sosaria:

 • dostosowano mechanikę działania niektórych elementów serwera do ostatnich zmian w kliencie gry;
 • dodano funkcjonalność szczebla administrator – w zakresie moderowania tagów dla kont w grze;
 • NPC Gardener nie będzie już oferował napojów magicznych w wersji wzmocnionej;
 • Recipe Book nie będzie już posiadał domyślnie statusu Blessed;
 • dostępny w module UO Store Undertaker’s Staff posiadać będzie od teraz status Blessed;
 • naprawiono problemy z przedmiotami upuszczanymi na ziemię podczas handlu;
 • naprawiono problem, który powodował, możliwość przekroczenia liczby dopuszczalnych przedmiotów w skrzyniach;
 • do oferty NPC Kucharza dodano narzędzia obsługujące receptury Zaawansowanego Systemu Kucharstwa (rolling pin, skillet, fluor sifter);
 • usunięto ujawnione błędy w Systemie Community Collections.

Post your comment

Facebook Twitter Pinterest