MoonGate - Polski Serwer Ultima Online, Valheim, Legends of Aria, World of Warcraft, ArcheAge, Conan Exiles
Skip

Przygotowania do Alpha 3

Trwają przygotowania do wdrożenia nowej wersji Legends of Aria, oznaczonej kodem Alpha 3, która ma zostać opublikowana 21 września. Będzie to ostateczna wersja alfa gry przed jej wprowadzeniem do fazy beta.

Wiemy już, że kamieniem milowym w nowej wersji będzie znaczące rozszerzenie okodowania gry i wprowadzenie wielu nowych funkcjonalności.

Wśród wielu zmian należy wymienić szereg nowych obszarów, które będą dostępne do eksploracji, 32 dodatkowe umiejętności, ponad 100 rodzajów nowej broni i zbroi oraz ponad 300 nowych przedmiotów i komponentów służących do szeroko pojętego rzemiosła. Rozbudowany zostanie także obszar gry, który może być wykorzystywany jako miejsce dla domów graczy i warsztatów. Warto dodać, że dzięki formule Ultima Online domy graczy będą mogły być umieszczane w większości świata bez żadnych restrykcji tak często spotykanych w ostatnich produkcjach mmorpg.

Mając na uwadze tak liczne zmiany, planowaną przebudowę klastra łączącego nasz serwer z siecią wydawcy – Citadel Studios i bazy danych służące do zabezpieczenia zapisów świata gry, postanowiliśmy odroczyć do czasu wydania Alpha 3, bardziej rozbudowane testy naszego serwera. Uznaliśmy to rozwiązanie za najbardziej optymalne z punktu widzenia przebiegu prac nad projektem, ponieważ wejście do Alpha 3 będzie wiązało się z koniecznością usunięcia niektórych elementów wpisów stanów gry z kont testerów .

Prosimy zatem o więcej cierpliwości, zachęcając do obejrzenia najnowszego filmu prezentującego postępy prac wraz z naszym przyjacielem i mentorem z Citadel Studios – Supreem 🙂

YouTube move link: https://youtu.be/N6y8Mngkzvk

Post your comment

Facebook Twitter Pinterest