MMOGspot - Massively Multiplayer Community
Skip

Dungeony Bedlam, Doom i Labirynth już połączone z Felucca

Śpieszę poinformować o zakończeniu w dniu dzisiejszym prac nad implementacją dostępu do Dungeonów Bedlam, Doom i Labirynth z poziomu Felucca.

1. BedlamWejście do dungeonu Bedlam znajduje się w starych kryptach na wschód od bramy Yew. Jednakże możliwość wstępu do tego dungeonu jest uwarunkowana – jak wcześniej – wykonaniem kilku questów zgodnie z opisem zawartym tutaj, z następującymi modyfikacjami związanymi z planowanym wyłączeniem kontynentu Malas:
– NPC Aernya the Mistress of Admissions zamieszkuje okolice cmentarza Yew
– NPC Gorrow the Mayor – zamieszkuje w Nujelm
– jednorożce, ki-rin oraz pixie były widywane w północnej części Felucca ( tereny kapliczki  Sacrifice i okoliczne lasy);

2.LabiryntPortal prowadzący do Labiryntu zlokalizowany został na obszarze labiryntu położonego na południe od Britain 🙂

3.  Wejście do Doom zostało zlokalizowane w obrębie krwistego pentagramu w Council of Mages Stronghold na wyspie Moonglow .Zaktualizowaną mapę Felucci znajdziecie na naszym forum

Post your comment