MoonGate - Polski Serwer Ultima Online, Valheim, Legends of Aria, World of Warcraft, ArcheAge, Conan Exiles
Skip

Wyniki wyborów Burmistrzów oraz pilny fix

Przyjaciele,

mam zaszczyt poinformować, iż z dniem 15 marca – decyzją graczy – zaszczytną funkcję burmistrza w mieście Britain objęła Aramita. Serdecznie gratuluję.
W pozostałych miastach (Jhelom, New Nagincia, Minoc, Moonglow, Skara Brae, Trinsic, Vesper,  Yew )  z uwagi na brak zgłoszeń kandydatów (zgłoszenia i głosowania przeprowadza się na kamieniach miast)  – nie wyłoniono burmistrzów w zakończonych wyborach.
Kolejne proces wyborczy rozpocznie się 1 czerwca. Wówczas przez okres 7 dni możliwe będzie zgłaszanie kandydatów na burmistrzów w poszczególnych miastach, po czym nastąpi tydzień głosowań. Zachęcam już teraz do gromadzenia poparcia pod ewentualną, przyszłą kandydaturą oraz do startu w kolejnych wyborach.
Ponadto informuję, iż jutro, w godzinach porannych, na serwer trafi pakiet pilnych poprawek , eliminujących błędy ujawnione w ostatnich dniach. Lista poprawek zostanie opublikowana w tym newsie po dokonaniu implementacji.Poprawki:
– usunięto błąd powodujący zablokowanie wyświetlania panelu zarządzania kamieniem Aren PvP po kliknięciu na nim oraz błąd powodujący potencjalną niestabilność serwera gry po wystąpieniu pewnych uwarunkowań – teraz system działa zgodnie z poniższym linkiem – Areny PvP
Ponadto bramę prowadzące do jednej z aren pvp znajdziecie teraz na dachu banku w Britain. Areny PvP znajdziecue również w południowej części Occlo (Felucca) i w Haven (region dla nowych graczy)
– skorygowano błędnie działającą mechanikę bossa AbyssalInfernal;
– skorygowano mechanikę Phoenixa;
– skorygowano błędnie działającą mechanikę Predator Hell Cat;
– naprawiono problem ze skrzynką pocztową, dotyczący poruszania w obrębie budynku;
– usunięto poważny problem z kodem książek runicznych;
– jeśli w plecaku postaci nie ma miejsca, rzemiosło nie bedzie od teraz możliwe do realizacji;
– dodano funkcję gethue w Interior Decoratorze;
– eliksiry conflag działają teraz w domach;
– poprawiono komunikat wyświetlany w przypadku niepowodzenia wytworzenia Cuffs of the Archmage;
– naprawiono poważny błąd Virtuabane skutkujący możliwością destabilizacji pracy serwera;
– inferno obniża od teraz 25% całkowitej odporności na ogień;
– naprawiono problem, w którym nie można było objąć imbuingiem niektórych, specjalnych przedmiotów;
– rozwiązano problem polegający na tym, że gracze mogli przypadkowo użyć siekiery do zniszczenia Commodity Deed Boxes, China Cabineti Pie Safe. Żadne z nich nie powinno być możliwe do zniszczenia w taki sposób;
– hathing posts używają teraz poprawnie ustalanej funkcji maksymalnego poziomu towarzyszy przy interakcji z animal trainerami;
– zwolniony (dismissed) inwentarz (zwierzęta, a nie towary) będzie teraz przechowywany w stajniach właścicieli. W przypadku, gdy stajnie graczy są pełne, zwierzaki zostaną zawezwane przez kuratora magazynu i będą mogły zostać usunięte po 7 dniach, jeśli ich stajnie również będą pełne.

Post your comment

Facebook X / Twitter Pinterest