MoonGate - Polski Serwer Ultima Online, Valheim, Legends of Aria, World of Warcraft, ArcheAge, Conan Exiles
Skip

Pakiet aktualizacji – 13.08.2019

Uprzejmie informuje o implementacji w dniu dzisiejszym na serwerze MoonGate Aria kolejnego pakietu poprawek. Ich pełną listę prezentujemy poniżej:

 • Dodano etykietki wytrzymałości do mountów Allegiance.
 • Nagrody w postaci bonusu do zdolności bitewnych będą od teraz dodawane wraz z zakończeniem intra, aby lepiej ocenić wyposażenie które nabyła postać.
 • Bardowie od teraz będą mogli być dotowani jedynie przez Patronów pozostających w odległości najwyżej 10 m.
 • Przedmioty umieszczone na sprzedaż na działce, które nie znajdują się w kontenerze, będą teraz prawidłowo zwiększać liczbę sprzedanych przedmiotów.
 • Questy w sposób prawidłowy będą generowały teraz tekst informacyjny, odtwarzać dźwięk i efekt wizualne podczas aktualizacji statusu.
 • Wykonanie akcji, takiej jak wyposażenie w nowy łuk, spowoduje teraz zatrzymanie “Auto Fire Arrow”.
 • Ustawienie aktywności zdolność “Auto Fire Arrow” będzie można od teraz przełączać / wyłączyć naciskając klawisz “E”.
 • Naprawiono problem w mechanice stołów wzmocnienia pozwalający na nakładanie niektórych enhantów do nieprawidłowych przedmiotów.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że sprzedawcy graczy błędnie wymieniali przedmioty.
 • Void Channeler w katakumbach nie walczy już z Void Mages.
 • Naprawiono błąd z podziałem towarów w kontenerach ustawionych na sprzedaż.
 • Zastąpiono recepturę Etherealize recepturą na Summon Mount.
 • Zmieniono nazwę Void Shadow wymaganych dla skończenia profesji Grandmaster Maga na Greater Void Shadow, aby uniknąć pomyłek z Void Shadows w sali tronowej Śmierci.
 • Utwory powinny teraz prawidłowo wpływać na “przyjazne” zwierzęta gracza. Obszar działania i ukierunkowane wyzwolenia nie będą już miały wpływu na “przyjazne” zwierzęta gracza.
 • Początkowe złoto z wyposażenia nowej postaci będzie teraz w poprawny sposób łączyło się w stosy ze złotem pozyskiwanym na etapie gry.
 • Orcish Clever od teraz posiadać będzie odpowiednie właściwości.
 • Poprawiono łup Dark Lord (Rare Demon).
 • Gracze nie będą już mogli używać zdolności “Fire Arrow” na chronionych graczach.
 • Naprawiono błąd w zakresie wyjść z kanałów Helm/Pyro oraz generowaniem zwłok w niewłaściwych miejscach.
 • Skorygowano mechanikę utraty karmy przez Graczy którzy usiłują posiąść przedmioty z nieswoich zwłok w obszarach chronionych.
 • Naprawiono błąd powodujący, że przycisk “Rozpocznij zadanie” pojawiał się nawet wtedy, gdy gracze nie spełniali wymagań dotyczących umiejętności.
 • Naprawiono mechanikę Tomów Profesji celem poprawnego zaktualizowania statusu ich obecnego użycia.
 • Naprawiono wygląd Tomu Journeyman Rogue .
 • Tinkerer Eldeir Village trenować będzie od teraz również zdolność Lickpickingu.
 • Zadanie wprowadzające zdolności uzdrawiania rozpoczynać się będzie od teraz automatycznie podczas zadań wprowadzających do zawodu Maga i Wojownika.
 • Zadanie wprowadzające Skinning automatycznie rozpoczyna się podczas zadań wprowadzających do zawodu Tailora i Kucharza.
 • Gracze otrzymują teraz opcję pozyskania wachlarza 30 różnych umiejętności w zakresie odpowiadającym aktualnie wykonywanym zadaniom wprowadzającym do zawodu, a nie na końcu ich sekwencji.
 • Zdolność Brwaling została dodana do profesji wojownika.
 • Ulepszone instrukcje dla Master Fightera, Mastera oraz profesji Rogue.
 • Zmieniono kolor tekstowy niektórych komunikatów informacyjnych.
 • Wzrost statystyk jest teraz pokazywany w dzienniku czatu.
 • Krew wymagana na etapie realizacji zadań praktykanta Alchemika zmniejszono do 10.
 • Naprawiono błąd, w którym wzmocnienia wyposażenia w zakresie zadawanych obrażeń i innych właściwości używały nieprawidłowego klucza do obliczenia obrażeń.

Ponadto:

 • Dodano suwak Głośność do ustawień dźwięku.
 • Naprawiono dźwięki katakumb, które nie były słyszane z dala od spawnerów.
 • Naprawiono tekstury dla wilków i kojotów.

Post your comment

Facebook Twitter Pinterest