MoonGate - Polski Serwer Ultima Online, Valheim, Legends of Aria, World of Warcraft, ArcheAge, Conan Exiles
Skip

Pakiet aktualizacji – 25.11.2019

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu dzisiejszym (25.11.2019) – pomiędzy 11:15 a 11:30 – nastąpi przerwa techniczna w funkcjonowaniu shardu UO MoonGate celem implementacji pakietu poprawek do oskryptowania serwera. Przepraszamy za wynikłe z tego tytułu utrudnienia.

Dzisiejszy patchnotes:

– podróż na kontynent Ilshenar z obszaru innego kontynentu będzie od teraz możliwa tylko przez publiczne bramy. Podróż z Ilshenar na inne kontynenty będzie możliwa zarówno przy pomocy Recall jak i Sacred Journey ( z wyłączeniem ograniczeń dot np. Lost Lands). Użycie obu wymienionych czarów w ramach poruszania się po Ilshenar będzie możliwe.
– naprawiono błąd ze znikającym duchem Sage Humbolt w mieście Papua;
– skorygowano szereg błędnych spawnów w obrębie Termur, Stygian Abyss Dungeonu, Shame oraz regionu Sea Market;
– dokonano modyfikacji zasad przywołania championów na ołtarzach w ramach poszczególnych kontynentów. Przyzwanie przy pomocy Valor championów będzie możliwe jedynie na kontynentach Ilshenar, Tokuno oraz w Bedlam. Dodatkowo, w tych regionach, wydłużone zostaną do około 1 dnia czasookresy aktywowanie się poszczególnych ołtarzy bez użycia Valora.. Aktywowanie ołtarzy w lochach Felucca objęte zostanie interwałem czasowym 24-48 godzin, natomiast w Lost Lands – 3-5 dni (na tych dwóch kontynentach aktywacja champion spawnu przy użyciu Valora nie będzie możliwa).
– podstawowe działa okrętowe będą od teraz mogły być instalowane na statkach graczy bez ryzyka crasha klienta gry;
– usunięto błąd startowych postaci w queście Chains;
– Feniksowi nadano poprawne parametry dostępne dla tego peta zgodnie z regułami gry;
– 1-2 slotowe Nightmary nie będą od teraz dostępne do oswojenia w grze (minimalna liczna slotów Koszmara będzie wynosiła 3);
– usunięto krytyczne błędy w funkcjonowaniu Aren PvP.

Ufamy, iż zmiany w zakresie champion spawnów, wpłyną na konsolidację i zwiększenie współpracy pomiędzy graczami. Ograniczenie ich aktywowania poprzez użycie Valor do spawnów poza Lost Lands i Felucca oraz  wprowadzony nieliniowy interwał czasowy aktywowania się  champion spawnów (na tych dwóch kontynentach) powinien uczynić kontrolę nad tymi lokacjami gwarantującymi dostęp do Powerscrolli – celem zarówno dla grup graczy jak i gildii, w świetle braku możliwości użycia Valoru w dowolnym wybranym przez siebie czasie.

Modyfikacja wpłynie również – w dłuższej perspektywie – na znacznie zwiększenie wartości już posiadanych przez Graczy powerscrolli i statscrolli – niezależnie od ich poziomu mocy.

Post your comment

Facebook X / Twitter Pinterest