MoonGate - Polski Serwer Ultima Online, Valheim, Legends of Aria, World of Warcraft, ArcheAge, Conan Exiles
Skip

Intensywne prace nad okodowaniem serwera ArcheAge – WarCry: Arcadia

Ostatnie dwa miesiące były okresem szczególnie intensywnych prac nad światem WarCry: Arcadia. Pomimo okoliczności, iż przed nami nadal wiele pracy, grudzień 2020 i styczeń 2021 roku był czasem, w którym nasz świat ArcheAge został ubogacony o setki poprawek w obrębie niemal każdego aspektu funkcjonowania świata gry.

Wdrożone implementacje objęły między innymi kompleksowy przegląd wszystkich umiejętności postaci i korektę/przepisanie tych z nich, w przypadku których wychwycone zostały nieprawidłowości w działaniu. Dokonaliśmy optymalizacji działania kluczowych plików obsługi NPC oraz mechaniki zachowań szeregu stworów w grze jak również przeglądu i korekt okodowania wielu budynków i statków Graczy.

Przygotowane poprawki objęły także szeroko pojętą sferę regionalizacji (strefy i ich wpływ na poszczególne elementy gry) jak również implementację korekt w obrębie przyznawania, realizacji i finalizacji szeregu questów oraz funkcjonowania powiazanych z nimi postaci (na wszystkich trzech kontynentach) co znacząco poprawia content i stabilność działania całego shardu.

Prace naszych ekipiantów objęły nadto kompleksowy przegląd zaplecza serwera (optymalizacja baz danych serwera gry i logowania) wraz z weryfikacją i korektami w obrębie komend ekipianckich oraz komend dostępnych dla postaci Graczy (a wskazanych w Help). Ponadto dokonaliśmy znacznej ilości korekt w obrębie własnego launchera, eliminując m.in. zgłoszone nam problemy w obrębie przerywania połączenia z serwerem gry.

Cieszymy się bardzo, iż wprowadzone na serwer rozwiązania są spotkały się z Waszym uznaniem w świecie Arcadii co przekłada się na sukcesywny wzrost ilośc osób biorących udział w grze, co z kolei pozwala nam posiąść wiedzę o obszarach mechaniki wymagających naszej szczególnej uwagi i dalszych szlifów. Słowa podziękowania kieruję do wszystkich Tych Osób, które pomimo niedogodności związanych z ujawnionymi błędami, nie tracą impetu i dzielą się z naszym zespołem swoimi spostrzeżeniami .

Ufam, iż kolejne miesiące prac, skutkować będą równie licznymi modyfikacjami co docelowo przyczynić ma się do istotnego zbliżenia świata WarCry: Arcadia do poziomu adekwatnego z wsteczną wersją oficjalnych serwerów dla wersji gry przyjętej w naszym świecie. Świecie, do którego zgłębiania – już dziś serdecznie Was zapraszam.

Post your comment

Facebook X / Twitter Pinterest