MoonGate - Polski Serwer Ultima Online, Valheim, Legends of Aria, World of Warcraft, ArcheAge, Conan Exiles
Skip

Frakcje Britannii

Post has published by Fenris

Frakcje

System Frakcji ma na celu promowanie zorganizowanego konfliktu Graczy w społeczeństwie kontynentu Felucca na Britannii i zachęcanie do stosowania szerokiej gamy stylów gry. W świecie gry istnieją cztery frakcje:

Order of
Minax
Council of Mages
(COM)
True Britannians (TB)The Shadowlords (SL)
Minax COM  TB  SL 

Każda frakcja posiada własną twierdzę i system rankingowy.

Frakcje True Britannians i Council of Mages są uważane za frakcje „Bohaterów (Hero)”. Frakcje Shadowlords i Order of Minax są uważane za frakcje „Diaboliczne (Evil)”. Oprócz integracji z systemem Hero/Evil wszystkie cztery frakcje nadal mogą ze sobą walczyć.

Twierdze Frakcji:

Każda frakcja ma swoją własną twierdzę, miejsce, w którym znajduje się jej kamień frakcji i gdzie członkowie tej frakcji mają spaczać każdy zdobyty Sigil Miast. Twierdza jest bazą wypadową. Twierdze frakcji znajdują się obecnie w następujących lokalizacjach:

Minax Order – Kamienna forteca leży głęboko w górach, które dają dostęp do lochów Destard. Wejście do fortecy znajduje się po północnej stronie gór, prawie naprzeciw wejścia do Destard.

Minax Base Location

Council of Mages – twierdza zlokalizowana poza południowym krańcem Moonglow. Otacza ją magiczne gwiezdne pole, z wyjątkiem wąskiego mostu prowadzącego od wyspy.

COM Base Location

Shadowlord – twierdza tej frakcji znajduje się w starych kryptach w Cisowym Lesie, w sporej odległości na północny wschód sklepu o nazwie „Deep Forest Healing”. Nie jest to lokalizacja położonego nieopodal cmentarza ale umieszczona na północny – wschód od księżycowej bramy sieć podziemnych krypt.

SL base Location

True Britannians – podsiada siedzibę w Zamku Lorda Britisha, na terenie miasta Britain.

TB Base Location

Dołączenie do Frakcji:

Gracze, którzy dołączą do frakcji, będą mogli uczestniczyć w walce, polityce i handlu w ramach systemu frakcji.

a) Gracze bez gildii:
Kliknij dwukrotnie kamień frakcji i wybierz opcję „dołącz”. Będziesz mógł dołączyć, o ile zostaną spełnione następujące warunki:

 • Gracz nie może mieć żadnej innej postaci na tym samym koncie w innej frakcji.
 • Konto gracza nie może być kontem „młodym” (mieć status konta Young) ani mieć mniej niż 30 dni.

b) Gracze pozostający w Gildii:
Jeśli należysz do gildii niebędącej członkiem Frakcji i chcesz dołączyć do niej – poza Gildią – musisz zrezygnować z członkostwa w Gildii, zanim będziesz mógł dołączyć do Frakcji (chyba że jesteś liderem tej Gildii).

Zanim będziesz mógł dołączyć do Gildii zrzeszonej we Frakcji, musisz najpierw dołączyć do Frakcji, w której zrzeszona jest Gildia. Dopiero wówczas będziesz mógł zostać członkiem danej Gildii.

c) Dołączanie całej Gildii do Frakcji:
Tylko mistrz gildii może użyć opcji „dołącz” na kamieniu Frakcji dla całej Gildii. Kiedy mistrz gildii dołącza do Frakcji, wszyscy Gracze są automatycznie dodawani do Frakcji, zarówno ci będący w trybie online, jak i offline. Gildia wpisywana do Frakcji spełniać musi następujące kryteria:

 • Gildia nie może być sprzymierzona z inną Gildią;
 • Gracz którego postać ma zostać członkiem Frakcji w ramach dołączenia całej Gildii nie może mieć na tym samym koncie postaci w innej frakcji;
 • członek Gildii dołączanej do frakcji nie może mieć statusu młodego gracza (young).

Osoby Gracza będącego we Frakcji a pozostające poza Frakcją

Postacie spoza Frakcji nie będą mogły wykonywać korzystnych czynności (takich jak leczenie, odtruwanie itp.) na żadnej postaci z Frakcji w Felucca. Ta zasada dotyczy również oswojonych zwierząt.

Opuszczanie Frakcji

Gracze nie będący członkami Gildii mogą zrezygnować z Frakcji, rezygnując poprzez stosowną opcję na kamienia frakcji. Nie jest ten sam kamień, poprzez który dołącza się do Frakcja, ale kamień, który znajduje się w samej twierdzy – zdjęcia poniżej.

Gracz rezygnujący z Frakcji pozostanie w niej jednak jeszcze przez trzy (3) kolejne dni. Po trzech dniach Gracz zostaje usunięty z Frakcji przy następnym logowaniu.

Członkowie Gildii (która jest częścią Frakcji) nie mogą zrezygnować z Frakcji. Aby opuścić Frakcję, członkowie tacy muszą najpierw zrezygnować ze swojej Gildii, a następnie z Frakcji.

Mistrz gildii może zrezygnować ze swoją Gildii z udziału w Systemie Frakcji. Wszyscy Gracze zrzeszeni w Gildii pozostaną jednak we Frakcji jeszcze przez trzy kolejne dni. Po trzech dniach członkowie Gildii wycofanej z Systemu zostaną usunięci z Frakcji przy następnym logowaniu.

Podczas tego trzydniowego procesu rezygnacji Gracze rezygnujący z Frakcji nie będą mogli używać kamienia frakcji ani kraść sigili, ale nadal będą mogli atakować członków wrogiej Frakcji.

Rezygnujący gracze mogą dowiedzieć się, ile czasu pozostało im we Frakcji, mówiąc w grze: „What is my faction term status”.

Kontrolowanie Miast

Istnieje 8 miast, które mogą znaleźć się pod kontrolą Frakcji. Miasta i położenie kamieni miejskich i monolitów, które są używane do kontrolowania miasta, są wymienione poniżej

Town Stone and Monolith
 • Britain (sigil zlokalizowany na południe od sklepu maga, na wschodniej części miasta Britain)
 • Skara Brae (sigil zlokalizowany na północ od sklepu dostawcy – provisioner’s shop)
 • Magincia (sigil położony na południowy zachód od tawerny)
 • Minoc (sigil położony na południe od tawerny)
 • Moonglow (sigil znajduje się na wschód od sklepu dostawcy)
 • Trinsic (sigil znajduje się na wschód od Sali Spotkań)
 • Vesper (sigil położony na zachód od doków)
 • Yew (sigil znajdujący się na zachód od uzdrowiciela)

Podbój Miast:

Jak zdobyć miasto:

 • członek Frakcji z umiejętnością kradzieży na poziomie co najmniej 80 pkt musi ukraść sigil miasta.
 • osoba, która trzyma sigil, zmieni kolor swojego imienia na fioletowy, podobnie jak wszystkie przedmioty w wyposażeniu tego Gracza.
Stealing the Sigil
 • sigil jest „upuszczany” lub „przekazywany” poprzez dwukrotne kliknięcie na nim, a następnie wskazanie celu. Sigila nie można „przenieść” za pomocą zwykłego przeciągania elementu.
 • jeśli Gracz z sigilem miasta wyloguje się lub jego postać z jakiegokolwiek powodu opuści grę, sigil powróci do ostatniej lokacji monolitu.
 • Gracz z sigilem miasta nie może:
  – użyć teleportu
  – użyć bram księżycowych i innych bram komunikacyjnych
  – użyć czaru recall
  – użyć Polymorphi
  – użyć czaru Incognito
  – użyć Zestawu Przebrań (Disguise Kit)
  – umieścić sigilu w pojemniku lub na ziemi
  – przekazać sigila Graczowi z innej, wrogiej frakcji
 • Gracz posiadajacy sigil miasta może natomiast:
  – ukryć się
  – skradać się
 • Sigil musi zostać przetransportowany do twierdzy Frakcji z której wywodzi się wykradający go Gracz i umieszczony na skojarzonym z nią monolicie spaczenia w ciągu 30 minut od kradzieży z monolitu danego Miasta, w przeciwnym razie powróci on do miejsca, w którym znajduje się miejski monolit.
Faction Base Monolith
 • sigil musi pozostać na monolicie spaczenia danej twierdzy przez co najmniej 10 godzin.
 • jeśli sigil zostanie usunięty z monolitu spaczenia przed upływem 10-godzinnego licznika korupcji, rozpocznie się odliczanie 15-minutowego okresu karencji, podczas którego można go zwrócić do monolitu spaczenia bez ponownego uruchamiania licznika czasu.
 • Po spaczeniu (10 godzin), sigil musi zostać zwrócony do monolitu miejskiego, aby zdobyć dane miasto.
 • Miasto przechodzi pod kontrolę danej Frakcji na okres trzech dni. Po tym okresie pieczęć miasta ponownie staje się wykradalna.

Urzędy frakcyjne:

Gracze frakcyjni mogą pełnić funkcje publiczne w swojej Frakcji. Trzy możliwe do objęcia rodzaje urzędów to:

 • Dowódca Frakcji
 • Szeryf Miasta (oddzielny urząd dla każdego Miasta)
 • Minister Finansów Miasta (oddzielny urząd dla każdego Miasta)

Podczas gdy urząd Dowódcy Frakcji uzyskuje się w drodze wyborów, urzędy Szeryfa Miejskiego i Ministra Finansów uzyskuje się poprzez mianowanie na dany urząd przez Dowódcę Frakcji. Na każdą Frakcję przypada tylko jeden dowódca frakcji (na całą Frakcję) oraz tylko jeden szeryf miejski i jeden minister finansów na każde Miasto zajęte przez Frakcję.

Dowódca frakcji

Dowódcy frakcji są wybierani na swoje stanowisko przez członków samej Frakcji. Uprawnienia dowódcy frakcji:

 • określa procent „dziesięciny” w ramach członków Frakcji. Stawkę dziesięciny można ustawić w dowolnej skali od 0 do 100% z przyrostem co 10%. Dowódca uzyskuje dostęp do tej funkcji, używając kamienia Frakcji w Twierdzy.
Commander Options 1
Commander Options 2
Commander Options 4
 • decyduje o wypłatach ze skarbca Frakcji do skarbców Miast kontrolowanych przez Frakcję.
Commander Options 3
 • wyznacza i odwołuje Szeryfa i Ministra Finansów dla każdego miasta kontrolowanego przez Frakcję. Dowódca uzyskuje dostęp do tych funkcji za pomocą kamienia miejskiego w kontrolowanym Mieście.
Commander Options 5
 • posiada możliwość wysyłania wiadomości do wszystkich graczy online w ramach Frakcji, mówiąc; „Message faction”.-
 • dowódcy frakcji mogą również używać umiejętności usuwania pułapek (bez posiadania umiejętności umiejętności Remove Trap) tworzonych i umieszczanych przez członków własnej Frakcji.

Szeryf Miasta

Każde Miasto kontrolowane przez Frakcję może mieć Szeryfa wyznaczonego przez dowódcę Frakcji. Kompetencje Szeryfa są następujące:

 • Zatrudnia strażników Frakcji, mówiąc „I am Sheriff” w Mieście, w którym jesteś Szeryfem.
Sheriff 1
Sheriff 3
 • każda frakcja może zatrudnić 4 różne grupy strażników, 2 ogólnodostępne (Henchman, Mercenary) i 2 kolejne zależne od rodzaju Frakcji (opisane poniżej):
Faction Guards
MinaxCouncil of MagesTrue BritanniansShadowlordsKoszt
HenchmanHenchmanHenchmanHenchman5,000 credits
MercenaryMercenaryMercenaryMercenary6,000 credits
BerserkerSorcererKnightDeath Knight7,000 credits
DragoonWizardPaladinShadow Mage8,000 credits
 • jednocześnie w jednym Mieście może być w służbie maksymalnie 10 wartowników każdego typu.
Sheriff 4
 • Szeryf Miasta może wydawać rozkazy Straży Frakcji.
  – “Orders Follow“ – strażnik podąży za członkiem frakcji
  – “Orders Patrol“ – strażnik będzie patrolował obszar, w którym się znajduje
  – “You are fired” – to polecenie spowoduje zwolnienie ze służby wybranego strażnika

Szeryf może również przeglądać finanse w skarbcu Miasta. To pozwala zaplanować dystrybucję i wydatkowanie dostępnego srebra. Szeryf Miasta i Minister Finansów Miasta mogą przeznaczyć skarbiec Miasta na różne działania Frakcji.

Sheriff 2

Minister Finansów Miasta

Każde miasto kontrolowane przez Frakcję może mieć jednego Ministra Finansów. Uprawnienia Ministra Finansów są następujące:

 • Minister Finansów może przeglądać skarbiec Miasta, zatrudniać sklepikarzy Frakcji lub ustalać stawki podatkowe Miasta. Mówiąc “I wish to access the city treasury” Minister może ustawić stawkę podatkową – wynoszącą od 1/3 normalnej ceny produktu do 3x normalnej ceny w odstępach co jedną trzecią.
Finance Minister 1
 • w Mieście, które ma stawkę podatkową inną niż 0 (normalna cena), ceny sprzedawców NPC (frakcji i niefrakcji) będą odzwierciedlać zwiększone lub obniżone ceny.
 • zwiększone lub obniżone ceny wpływają na wszystkich Graczy, niezależnie od tego, czy należą do Frakcji, czy nie.
Finance Minister 4
 • nabyj dodatkowych sprzedawców NPC dla Miasta. Dostawcy ci obejmują hodowców koni (którzy sprzedają „konie bojowe”), odczynników, rud i tarcicy. Sprzedawcy NPC pojawią się w miejscu zakupu.
Finance minister 2
Faction Shopkeepers
Shopkeeper TypeCostMaximum
Available
Reagent Vendor5000 credits10
Ore Vendor3000 credits10
Wood Vendor3000 credits10
Stablemaster5000 credits1
Finance Minister 3

Uwaga: konie bojowe mają dodatkową siłę i wytrzymałość i mogą zostać wskrzeszone przez właściciela bez użycia umiejętności Veterinary.

Pułapki podłogowe frakcji

Pułapki podłogowe mogą być tworzone przez członków Frakcji z odpowiednią ilością umiejętności majsterkowania. Istnieją cztery różne typy pułapek podłogowych: kolec, piła, gaz i pułapka wybuchowa.

Członek Frakcji musi mieć co najmniej 90 punktów umiejętności majsterkowania, aby stworzyć pułapkę Frakcji.

W danym momencie można postawić maksymalnie 15 pułapek.

Pułapki można umieszczać tylko w Miastach kontrolowanych przez Frakcję lub w twierdzach Frakcji.

Faction Floor Traps
Rodzaj pułapkiMożliwe do użycia w
Gas trapTylko twierdza Frakcji
Explosion trapDowolne Miasto Frakcji
Saw trapMiasto Frakcyjne pozostające pod kontrolą danej Frakcji
Spike trapMiasto Frakcyjne pozostające pod kontrolą danej Frakcji

Pułapki będą oddziaływać tylko na członków wrogiej Frakcji, a nie na członków tej samej Frakcji, co twórca pułapek. Nie można ustawić pułapek na wybiórcze ignorowanie innych Frakcji.

Pułapki będą widoczne przez jedną pełną minutę, jeśli ktoś z Frakcji użyje umiejętności „detect hidden – wykryj ukryte” na pułapce. Spowoduje to globalne ujawnienie pułapki na jedną pełną minutę, tak aby każdy w jej zasięgu mógł ją zobaczyć w ciągu tej minuty. Dzięki temu członkowie Frakcji używający pułapki, którą posiadają, mają możliwość pokazania innym towarzyszom z Frakcji, gdzie znajduje się pułapka.

Członkowie Frakcji z umiejętnością wykrywania ukrytych otrzymają komunikat na wyświetlaczu ostrzegający ich o pułapce w okolicy. Mogą wtedy spróbować odsłonić pułapkę.

Pułapki mogą być usuwane przez członków wrogiej Frakcji za pomocą umiejętności „remove trap – usuń pułapkę”. Dowódca Frakcji może również używać umiejętności usuwania pułapek (bez umiejętności), ale tylko na pułapkach tworzonych i umieszczanych przez członków własnej Frakcji.

Interakcje związane z walką

Wyjątkowe warunki walk Frakcji:

 • Gracze w systemie Frakcji mogą swobodnie atakować dowolnego członka przeciwnej Frakcji tylko na kontynencie Felucca.
 • Gracze nie mogą być w drużynie z członkami przeciwnej Frakcji.
 • zwierzaki nie będą atakować graczy ani zwierzaków należących do tej samej Frakcji.

Punktacja i rangi we Frakcji

a) Zdobywanie punktów zabójstw
Punkty zabójstw są zdobywane, gdy członkowie wrogiej Frakcji skutecznie zabiją kogoś z Frakcji przeciwnej. Liczba punktów zabijania zabranych ofierze wynosi 10% całkowitej liczby punktów zabijania ofiary (wartości procentowe są zaokrąglane w dół).

 • na przykład załóżmy, że ofiara miała 100 punktów zabójstw, a zwycięzca walki miał zero. 10% trafia do zwycięzcy. Ofiara ma zatem obniżaną liczę punktów do 90, a zwycięzca walki ma teraz 10 punktów zabójstwa.
  Gdy suma punktów zabicia ofiary wynosi 19 lub mniej, zwycięzca otrzyma 1 punkt zabicia.

Kiedy gracz Frakcji osiągnie deficyt 6 punktów zabójstw, zwycięzca otrzyma 0 punktów zabójstw.

Punkty zabójstw zanikają z upływem czasu.

b) Deficyt
Oznacza to, że umarłeś więcej razy niż zabiłeś i jesteś teraz w ….. dziurze, że tak powiem. Każdy członek Frakcji może mieć najwięcej 6 punktów deficytu.

c) Transfer punktowy
Raz dziennie Gracze mogą przesyłać punkty zabójstw. Obie strony transferu muszą być członkami tej samej Frakcji, a osoba, która przyznaje punkty, musi mieć co najmniej 10 punktów zabijania. Po przeniesieniu gracz A (dawca) traci 5 punktów, a gracz B (odbierający) otrzymuje 4 punkty (1 punkt traci w handlu).

Aby przesłać punkty zabójstw, powiedz “I honor your leadership”, a pojawi się kursor celu, którego można użyć do wybrania gracza, do którego mają zostać przeniesione punkty zabójstwa.

d) Tytuły
Raz dziennie wszystkie wyniki graczy Frakcji są obliczane w celu przypisania rangi Frakcji. Tytuły różnią się w zależności od Frakcji, jak opisano poniżej (tytuły frakcji nie zawsze są dokładne – tj. nie zawsze w pełni odzwierciedlają aktualny status punktowy danej postaci, z uwagi na 24 tryb odświeżania)

Tytuł Frakcyjny
RangaPunktacjaMinaxCouncil of MagesTrue BritanniansShadowlords
1Poniżej 20%DefilerMysticDefenderServant
220% – 39%DefilerMysticDefenderServant
340% – 49%DefilerMysticDefenderServant
450% – 59%ExecutionerDivinerSentinelKeeper of Lies
560% – 69%ExecutionerDivinerSentinelKeeper of Lies
670% – 79%ExecutionerDivinerSentinelKeeper of Lies
780% – 89%WarlordLuminaryCrusaderBringer of Sorrow
890% – 94%WarlordLuminaryCrusaderBringer of Sorrow
995% – 99%Dread KnightArchon of PrincipleKnight of VirtueAgent of Evil
1099.1% – 100%Avenger of
Mondain
Inquisitor of
the Council
Knight of
the Codex
Purveyor of
Darkness

Śmierć z rąk wroga frakcji = utrata statystyk

Gracze z Frakcji podlegają tymczasowej utracie umiejętności wynoszącej 33%, gdy zostaną zabici przez przeciwnika z Frakcji. Ta kara trwa 20 minut – i jest również stosowana, jeśli postać z Frakcji popełni „samobójstwo” lub zostanie zabita przez potwora z przeciwnej Frakcji.
Uwaga: ta kara nie jest stosowana, gdy gracz z Frakcji zostaje zabity przez gracza niebędącego członkiem Frakcją, partnera z własnej Frakcji lub potwora z innej Frakcji.

Interakcje grabieży

a) Zasady grabieży:

 • niewinnego członka Frakcji (kolor niebieski) nie można swobodnie ograbić (bez stosownych konsekwencji), jednak członka innej Frakcji, który jest przestępcą (kolor szary) lub mordercą (kolor czerwony), można swobodnie splądrować.
 • obrażenia zadane członkowi wrogiej Frakcji przez umieszczoną pułapkę Frakcji dodają trappera do listy osób, które mogą swobodnie ograbić ciało przeciwnika.

b) Zdobycie srebra

Aby zdobyć srebro:

 • zabijaj wrogów Frakcji (Gracze nie będą mogli wielokrotnie zdobyć srebra od tego samego przeciwnika w krótkim okresie)
 • postaw pułapkę Frakcji. Gracz, który umieścił pułapkę, otrzyma srebro, gdy uruchomią ją ci z przeciwnej Frakcji.
 • zabijaj potwory powiązane z przeciwnymi Frakcjami:
  – Ogre Lords – powiązane z Minax
  – Wisps – powiązane z Radą Magów
  – Silver Serpents – powiązane z True Britannians
  – Daemons (nie przywołane demony) – powiązane z Shadowlords

Aby zdobyć srebro dla frakcji:

Dziesięcina Gracza to 0-100% dochodu srebrnego wszystkich graczy Frakcji. Jest to ustawiane przez dowódcę Frakcji w skali co 10%, przy nie więcej niż jednej zmianie co 24 godziny w czasie rzeczywistym.

c) Użycie srebra

Gracze frakcji: Członkowie Frakcji mogą używać srebra, aby uzyskać:

 • Koń: 500 srebra (aby jeździć postać musi mieć rangę 2 lub wyższą)
 • przedmioty frakcji, które można kupić w każdej twierdzy.

Frakcje:

Srebro jest pobierane od Gracza z dziesięciny i umieszczane w skarbcu Frakcji. Minister Finansów i Szeryf tego Miasta mogą wykorzystać kredyty przekazywane przez Lidera Frakcji ze skarbca centralnego na różne wydatki, takie jak sprzedawcy Frakcji i / lub strażnicy w zajętych Miastach.

Pułapki podłogowe frakcji

Pułapki podłogowe są tworzone przez Graczy w systemie frakcyjnym z umiejętnością majsterkowania.

 • Tinker musi mieć co najmniej 90 umiejętności, aby spróbować stworzyć pułapkę podłogową.
 • Frakcja może mieć założonych maksymalnie 15 pułapek w danym momencie (łącznie).
 • pułapki można umieszczać tylko w miastach i / lub twierdzach Frakcji.
 • pułapki będą oddziaływać tylko na członków wrogiej Frakcji.
 • pułapki mogą być usuwane tylko przez członków wrogiej Frakcji za pomocą umiejętności usuwania pułapek.

Stwory Sprzymierzone Frakcji

Potwory sprzymierzone z frakcją to:
Minax: Ogre Lords
Rada Magów: Wisps
True Britannian: Silver Serpents
Shadowlords: Daemons

 • potwory ze statusem frakcyjnym pojawiają się tylko na obszarze Felucca.
 • potwory z Frakcji podświetlą się na pomarańczowo (za pomocą kursora) dla członków wrogich Frakcji i będą względem nich agresywne.
 • nie będą agresywni w stosunku do członków powiązanych z nimi Frakcji.
 • potwory frakcyjne zostaną zaatakowane natychmiast przez strażników wrogich dla nich Frakcji.
Facebook X / Twitter Pinterest