MoonGate - Polski Serwer Ultima Online, Valheim, Legends of Aria, World of Warcraft, ArcheAge, Conan Exiles
Skip

WarCry: Britannia – Podstawowe podręczniki gry

Post has published by Fenris

Poniżej, zamieszczamy link do instrukcji gry opisującej podstawowe zasady rozgrywki na serwerze WarCry: Britannia – prowadzonym w oparciu o rozszerzenia Second Age oraz Renaissance. Przypominam w tym miejscu, iż instrukcje te odnoszą się wyłącznie do klasycznej wersji klienta i nie opisują wersji Enhanced gry, z której można korzystać na naszym serwerze – a która w chwili publikacji tych podręczników nie była jeszcze w sferze realizacji przez twórców Ultimy.

Do dyspozycji oddajemy Wam linki do dwóch wersji instrukcji – pierwszej, pochodzącej z dodatku Second Age, oraz drugi – z dodatku Renaissance stanowiącego uzupełnienie i rozszerzenie wersji SA.

Podręcznik dla wersji gry UO z dodatkiem Second Age :

Podręcznik dla gry Ultima Online w wersji Second Age

Podręcznik dla wersji gry UO z dodatkiem Reinessance :

Podręcznik dla gry Ultima Online z rozszerzeniem Renaissance

Zalecamy wszystkim zapoznanie się z tymi podręcznikami, albowiem specyfika i mechanika gry z czasach Origin Era różni się zasadniczo od sposobu gry w dodatkach wydanych w latach kolejnych.

Dodatkowo zamieszczamy linka do PDF Prima’s Official Strategy Guide – oficjalnego poradnika wydanego przez Prima we współpracy z Origin dla Ultimy Online w wersji Second Age. Znajdziecie w nim mnóstwo dodatkowych informacji rozszerzających wiedzę o świecie gry, niedostępnych w podstawowych manualach.

UO Second Age Prima’s Official Strategy Guide

Link do pobrania poradnika – kliknij tutaj.

Ponadto, sięgnąć możecie również do zasobów dostępnych w internecie, np na portalu UO Stratics lub UO Guide. Musicie jednak być czuli na czasookres publikacji informacji zawartych na poszczególnych stronach tych serwisów, albowiem chcąc zgłębić arkana wiedzy z czasów dodatków Second Age i Renaissance, bazować musicie na modułach i zasobach zaktualizowanych wg. stanu na lata 1998-2002 (daty ostatnich aktualizacji w stopkach podstron)

Wszystkie wskazane powyżej źródła nie uwzględniają rozszerzeń zawartości świata gry funkcjonujących na naszym serwerze, a planowanych do sukcesywnego opisania na osobnych podstronach serwisu .

Facebook X / Twitter Pinterest